خوش آمدید — امروز پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰:۳۸
شیراز
امروز پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۹۴
5°
17°
3°
فردا ۶ آذر ۱۳۹۴
20°
4°
۷ آذر ۱۳۹۴
21°
3°
۸ آذر ۱۳۹۴
20°
3°
۹ آذر ۱۳۹۴
20°
4°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
کاسپین 042 تهران نشست(18:53)-پایان تحویل بار MD82 چهار شنبه 16:50 2015-11-25 16:50:00
زاگرس 4019 تهران نشست(17:49)-پایان تحویل بار MD82 چهار شنبه 17:00 2015-11-25 17:00:00
ایران ایر 232 تهران نشست(17:41)-پایان تحویل بار A322 چهار شنبه 17:20 2015-11-25 17:20:00
آتا 5223 تهران نشست(17:59)-پایان تحویل بار MD83 چهار شنبه 17:20 2015-11-25 17:20:00
آسمان 3772 تهران نشست(17:34)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 17:30 2015-11-25 17:30:00
نفت 2543 اهواز نشست(17:45)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 17:50 2015-11-25 17:50:00
ماهان 4589 تهران نشست(18:58)-پایان تحویل بار BAE ورودی داخلی چهار شنبه 18:25 2015-11-25 18:25:00
ماهان 4590 عسلویه نشست(18:09)-پایان تحویل بار B463 ورودی داخلی چهار شنبه 18:40 2015-11-25 18:40:00
ایران ایر 428 تهران نشست(18:47)-پایان تحویل بار MD82 ورودی داخلی چهار شنبه 18:50 2015-11-25 18:50:00
آسمان 3858 مشهد نشست(19:10)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی چهار شنبه 19:00 2015-11-25 19:00:00
آسمان 3840 کیش نشست(19:09)-پایان تحویل بار AT72 چهار شنبه 19:15 2015-11-25 19:15:00
زاگرس 4052 مشهد نشست(20:21)-پایان تحویل بار MD82 چهار شنبه 19:45 2015-11-25 19:45:00
تابان 6281 مشهد نشست(01:55)-پایان تحویل بار MD88 چهار شنبه 21:00 2015-11-25 21:00:00
ایران ایر 259 مشهد نشست(21:54)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی چهار شنبه 21:00 2015-11-25 21:00:00
کاسپین 048 تهران نشست(21:12)-پایان تحویل بار MD82 چهار شنبه 21:10 2015-11-25 21:10:00
زاگرس 4011 تهران نشست(22:27)-پایان تحویل بار A320 ورودی داخلی چهار شنبه 21:25 2015-11-25 21:25:00
کیش ایر 7451 تهران نشست(21:35)-پایان تحویل بار MD83 چهار شنبه 21:30 2015-11-25 21:30:00
آسمان 3870 آبادان نشست(21:46)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 21:50 2015-11-25 21:50:00
قشم ایر 1236 تهران نشست(21:57)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 21:50 2015-11-25 21:50:00
آسمان 3806 کیش نشست(22:45)-پایان تحویل بار AT72 ورودی داخلی چهار شنبه 23:10 2015-11-25 23:10:00
آسمان 3786 تهران نشست(23:32)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 23:30 2015-11-25 23:30:00
آسمان 3794 بندر عباس نشست(01:29)-پایان تحویل بار F100 پنج شنبه 01:30 2015-11-26 01:30:00
آسمان 3884 اهواز نشست(02:00)-پایان تحویل بار AT72 پنج شنبه 01:30 2015-11-26 01:30:00
ترکیش 884 استانبول نشست(02:31)-پایان تحویل بار A737 پنج شنبه 02:15 2015-11-26 02:15:00
قطر 476 دوحه نشست(03:15)-پایان تحویل بار A320 ورودی خارجی پنج شنبه 03:30 2015-11-26 03:30:00
گلف ایر 328 بحرین نشست(04:26)-پایان تحویل بار A320 پنج شنبه 04:40 2015-11-26 04:40:00
آتا 5287 تهران اعلام ورود(08:28) MD82 پنج شنبه 08:15 2015-11-26 08:15:00
آسمان 3792 تهران طبق برنامه F100 پنج شنبه 08:30 2015-11-26 08:30:00
آسمان 3776 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 09:00 2015-11-26 09:00:00
ایران ایر 206 لاوان طبق برنامه F100 پنج شنبه 09:15 2015-11-26 09:15:00
کاسپین 4348 عسلویه طبق برنامه B737 پنج شنبه 10:00 2015-11-26 10:00:00
ماهان 4557 خارک طبق برنامه BAE پنج شنبه 10:00 2015-11-26 10:00:00
فلای دبی 271 دبی طبق برنامه B738 پنج شنبه 10:10 2015-11-26 10:10:00
آسمان 3826 اهواز طبق برنامه AT72 پنج شنبه 12:30 2015-11-26 12:30:00
ایر عربیا 213 شارجه طبق برنامه A320 پنج شنبه 13:05 2015-11-26 13:05:00
آتا 5265 مشهد طبق برنامه MD82 پنج شنبه 13:15 2015-11-26 13:15:00
آسمان 3866 ساری طبق برنامه F100 پنج شنبه 13:20 2015-11-26 13:20:00
آسمان 3782 تهران طبق برنامه F100 پنج شنبه 13:30 2015-11-26 13:30:00
آسمان 3840 کیش طبق برنامه AT72 پنج شنبه 15:20 2015-11-26 15:20:00
آسمان 3798 بندر عباس طبق برنامه AT72 پنج شنبه 16:10 2015-11-26 16:10:00
زاگرس 4019 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 17:00 2015-11-26 17:00:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 17:20 2015-11-26 17:20:00
ایران ایر 426 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 17:55 2015-11-26 17:55:00
کیش ایر 7460 کیش طبق برنامه F100 پنج شنبه 18:00 2015-11-26 18:00:00
آسمان 3860 مشهد طبق برنامه F100 پنج شنبه 18:25 2015-11-26 18:25:00
آسمان 3846 کیش طبق برنامه AT72 پنج شنبه 19:10 2015-11-26 19:10:00
آسمان 3796 رشت لغو شد F100 پنج شنبه 19:30 2015-11-26 19:30:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه F100 پنج شنبه 19:55 2015-11-26 19:55:00
زاگرس 4052 مشهد طبق برنامه MD82 پنج شنبه 20:15 2015-11-26 20:15:00
کاسپین 048 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 21:10 2015-11-26 21:10:00
زاگرس 4011 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 21:25 2015-11-26 21:25:00
ماهان 1087 تهران طبق برنامه A306 پنج شنبه 21:30 2015-11-26 21:30:00
ایران ایر 470 اصفهان طبق برنامه MD82 پنج شنبه 21:40 2015-11-26 21:40:00
ایران ایر 424 تهران طبق برنامه F100 پنج شنبه 21:55 2015-11-26 21:55:00
قشم ایر 1236 تهران طبق برنامه F100 پنج شنبه 21:55 2015-11-26 21:55:00
آسمان 3774 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 22:25 2015-11-26 22:25:00
آسمان 3806 کیش طبق برنامه AT72 پنج شنبه 23:00 2015-11-26 23:00:00
آسمان 3854 مشهد طبق برنامه F100 پنج شنبه 23:30 2015-11-26 23:30:00
آسمان 3870 آبادان طبق برنامه AT72 پنج شنبه 23:40 2015-11-26 23:40:00
آسمان 3788 تهران طبق برنامه F100 پنج شنبه 23:59 2015-11-26 23:59:00
آسمان 3788 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 01:00 2015-11-27 01:00:00
ترکیش 884 استانبول طبق برنامه A320 جمعه 02:15 2015-11-27 02:15:00
آسمان 3854 مشهد طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 03:10 2015-11-27 03:10:00
آسمان 3854 مشهد طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 03:10 2015-11-27 03:10:00
قطر 476 دوحه طبق برنامه A320 ورودی خارجی جمعه 03:30 2015-11-27 03:30:00
آتا 5287 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 07:45 2015-11-27 07:45:00
ایران ایر 234 تهران طبق برنامه F100 جمعه 08:15 2015-11-27 08:15:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 3839 کیش پرواز کرد (16:31) AT72 چهار شنبه 16:20 2015-11-25 16:20:00
کاسپین 043 تهران پرواز کرد (19:43) MD82 چهار شنبه 17:50 2015-11-25 17:50:00
زاگرس 4020 تهران پرواز کرد(19:00) MD82 چهار شنبه 18:05 2015-11-25 18:05:00
نفت 2544 اهواز پرواز کرد (18:49) F100 چهار شنبه 18:20 2015-11-25 18:20:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد (19:12) MD82 چهار شنبه 18:20 2015-11-25 18:20:00
ایران ایر 657 دبی پرواز کرد (18:55) A320 خروجی خارجی چهار شنبه 18:20 2015-11-25 18:20:00
آسمان 3793 بندر عباس پرواز کرد (18:49) F100 ورودی داخلی چهار شنبه 18:30 2015-11-25 18:30:00
ماهان 4591 عسلویه پرواز کرد (19:22) BAE ورودی داخلی چهار شنبه 19:20 2015-11-25 19:20:00
ماهان 4588 تهران پرواز کرد (19:58) BAE خروجی داخلی چهار شنبه 19:35 2015-11-25 19:35:00
ایران ایر 258 مشهد پرواز کرد (20:00) MD82 ورودی داخلی چهار شنبه 19:35 2015-11-25 19:35:00
آسمان 3785 تهران پرواز کرد (20:11) F100 چهار شنبه 20:00 2015-11-25 20:00:00
آسمان 3805 کیش پرواز کرد (20:14) AT72 ورودی داخلی چهار شنبه 20:10 2015-11-25 20:10:00
زاگرس 4053 مشهد پرواز کرد (21:28) MD82 چهار شنبه 20:45 2015-11-25 20:45:00
ایران ایر 429 تهران پرواز کرد (23:01) F100 ورودی داخلی چهار شنبه 21:35 2015-11-25 21:35:00
تابان 6282 مشهد پرواز کرد(03:00) MD82 چهار شنبه 22:00 2015-11-25 22:00:00
کاسپین 049 تهران پرواز کرد (22:18) MD82 چهار شنبه 22:10 2015-11-25 22:10:00
کیش ایر 7450 تهران پرواز کرد (22:41) MD82 چهار شنبه 22:30 2015-11-25 22:30:00
زاگرس 4012 تهران پرواز کرد (23:32) MD82 چهار شنبه 22:30 2015-11-25 22:30:00
قشم ایر 1237 تهران پرواز کرد (22:47) F100 چهار شنبه 22:35 2015-11-25 22:35:00
آسمان 3883 اهواز پرواز کرد (23:10) AT72 چهار شنبه 23:00 2015-11-25 23:00:00
ترکیش 885 استانبول پرواز کرد(03:53) A320 ورودی داخلی پنج شنبه 03:15 2015-11-26 03:15:00
قطر 477 دوحه پرواز کرد (04:50) A320 خروجی خارجی پنج شنبه 04:35 2015-11-26 04:35:00
آسمان 3791 تهران پرواز کرد(05:07) F100 پنج شنبه 05:00 2015-11-26 05:00:00
آسمان 3775 تهران پرواز کرد (05:46) F100 پنج شنبه 05:30 2015-11-26 05:30:00
گلف ایر 329 بحرین پرواز کرد (05:29) A320 ورودی داخلی پنج شنبه 05:40 2015-11-26 05:40:00
آتا 5266 مشهد پذیرش مسافر در میز (5)- MD82 پنج شنبه 09:15 2015-11-26 09:15:00
آسمان 3839 کیش پذیرش مسافر در میز (8)- AT72 پنج شنبه 09:30 2015-11-26 09:30:00
آسمان 3865 ساری پذیرش مسافر در میز (6)- F100 پنج شنبه 09:30 2015-11-26 09:30:00
ایران ایر 207 لاوان طبق برنامه F100 پنج شنبه 09:50 2015-11-26 09:50:00
آسمان 3825 اهواز طبق برنامه AT72 پنج شنبه 10:00 2015-11-26 10:00:00
آسمان 3781 تهران لغو شد F100 پنج شنبه 10:00 2015-11-26 10:00:00
ماهان 4556 خارک طبق برنامه BAE پنج شنبه 10:40 2015-11-26 10:40:00
کاسپین 4349 عسلویه طبق برنامه B737 پنج شنبه 11:00 2015-11-26 11:00:00
فلای دبی 272 دبی طبق برنامه B738 پنج شنبه 11:15 2015-11-26 11:15:00
آسمان 3797 بندر عباس طبق برنامه AT72 پنج شنبه 13:20 2015-11-26 13:20:00
ایر عربیا 214 شارجه طبق برنامه A320 پنج شنبه 13:45 2015-11-26 13:45:00
آتا 5288 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 14:15 2015-11-26 14:15:00
آسمان 3859 مشهد طبق برنامه F100 پنج شنبه 14:20 2015-11-26 14:20:00
آسمان 3795 رشت طبق برنامه F100 پنج شنبه 15:30 2015-11-26 15:30:00
آسمان 3845 کیش طبق برنامه AT72 پنج شنبه 16:20 2015-11-26 16:20:00
آسمان 3869 آبادان طبق برنامه AT72 پنج شنبه 17:00 2015-11-26 17:00:00
زاگرس 4020 تهران طبق برنامه MD82 ورودی داخلی پنج شنبه 17:45 2015-11-26 17:45:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 18:20 2015-11-26 18:20:00
ایران ایر 471 اصفهان طبق برنامه MD82 پنج شنبه 18:40 2015-11-26 18:40:00
کیش ایر 7461 کیش طبق برنامه F100 پنج شنبه 18:45 2015-11-26 18:45:00
آسمان 3773 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 19:10 2015-11-26 19:10:00
آسمان 3805 کیش طبق برنامه AT72 پنج شنبه 20:00 2015-11-26 20:00:00
آسمان 3787 تهران لغو شد F100 پنج شنبه 20:30 2015-11-26 20:30:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه F100 پنج شنبه 20:45 2015-11-26 20:45:00
زاگرس 4053 مشهد طبق برنامه MD82 پنج شنبه 21:15 2015-11-26 21:15:00
کاسپین 049 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 22:10 2015-11-26 22:10:00
ایران ایر 427 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 22:25 2015-11-26 22:25:00
ایران ایر 425 تهران طبق برنامه F100 پنج شنبه 22:30 2015-11-26 22:30:00
زاگرس 4012 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 22:30 2015-11-26 22:30:00
ماهان 1086 تهران طبق برنامه A306 پنج شنبه 22:40 2015-11-26 22:40:00
قشم ایر 1237 تهران طبق برنامه F100 پنج شنبه 22:40 2015-11-26 22:40:00
آسمان 3853 مشهد طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 23:15 2015-11-26 23:15:00
ترکیش 885 استانبول طبق برنامه A320 ورودی داخلی جمعه 03:15 2015-11-27 03:15:00
قطر 477 دوحه طبق برنامه A320 خروجی خارجی جمعه 04:35 2015-11-27 04:35:00
آسمان 3845 کیش طبق برنامه AT72 جمعه 06:00 2015-11-27 06:00:00
آسمان 6555 مسقط طبق برنامه F100 جمعه 06:00 2015-11-27 06:00:00
آسمان 3793 بندر عباس طبق برنامه AT72 جمعه 06:30 2015-11-27 06:30:00
آسمان 3791 تهران طبق برنامه F100 جمعه 06:30 2015-11-27 06:30:00
یکشنبه ۱ آذر ۱۳۹۴
سید اسماعیل احمدی مدیر کل بهسازی و توسعه فرودگاهها روز پنجشنبه 28/8/94 از پروژه های در دست اجرای فرودگاه بین المللی شیراز بازدید کرد. مدیر کل بهسازی و توسعه فرودگاهها از نزدیک پروژه بهسازی و توسعه ترمینال های پروازهای داخلی، احداث اپرون(پارکینگ هواپیما)، تراش و لکه گیری باند 29 چپ، احداث ترمینال پروازهای خارجی، ساختمان ایمنی زمینی، ساختمان پلیس، پارکینگ طبقاتی و ترمینال پروازهای خارجی را مورد بررسی و بازدید قرار داد و توصیه های لازم برای تسریع روند اجرای پروژه ها را ارائه و اظهار داشت: اجرای این پروژه ها بر اساس برنامه های زمان بندی، گامی بلند در راستای پیشرفت فرودگاه بین المللی شیراز است و با اتمام به موقع آنها، شاهد تغییر و تحول بنیادی خواهیم بود. طی این بازدید رضا بدیعی فرد مدیر کل
یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴
پس از حدود یکسال تلاش و تحقیق، دستورالعمل های کنترل ترافیک هوایی (LATCI) فرودگاه بین المللی شیراز تدوین و نگارش شد. این مجموعه دستورالعمل ها، که از اسناد بسیار مهم کنترل ترافیک هوایی در فرودگاه بوده و از مراجع اصلی استانداردهای کنترلرهای ترافیک هوایی به شمار می رود؛ در بر گیرنده 200 صفحه، شامل 6 فصل اصلی و 14 فصل تکمیلی است که در نگارش و تدوین آن به نکات مهمی از جمله ایمنی، اعتبار قانونی و بین المللی ، بار حقوقی برای کنترلر و مجموعه، تسریع روند ترافیک، جامعیت، یکنواختی و قطعیت قوانین و سهولت اجرای آن توجه شده است. گفتنی است؛ از موارد اصلی این سند می توان به اطلاعات فرودگاهی، دستورالعمل های داخلی کنترل ترافیک هوایی، شرح وظایف واحد های مختلف کنترل ترافیک هوایی و هماهنگی بین آنها، دستورال
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴
رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس از آغاز فعالیت شرکت خدمات هوایی سامان در فرودگاه بین المللی شیراز خبر داد و گفت:شرکت های ارائه دهنده خدمات هوایی مجهز به ماشین آلات مدرن و استاندارد نه تنها باعث ارتقا جایگاه فرودگاه می شوند بلکه رضایت شرکت های هواپیمایی و مسافرین را در پی خواهند داشت. مدیر کل فرودگاههای استان فارس بیان کرد:با توجه به لغو تحریم ها و درخواست برقراری پرواز از سوی شرکت های هواپیمایی آسیایی و اروپایی، در آینده نزدیک با افزایش پروازهای بین المللی روبرو خواهیم شد به همین دلیل با پیگیری های بعمل آمده بستر مناسب برای فعالیت شرکت خدمات هوایی سامان که دارای تجهیزات و ماشین آلات کامل و استاندارد و پرسنل مجرب و کارآمد می باشد؛فراهم گردید. بدیعی فرد افزود:هدف از استقرار ش
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه مورخ 17/8/94 از فرودگاه بین المللی شیراز بازدید کرد. نماینده مردم شیراز در مجلس، از برج مراقبت پرواز، ترمینال پروازهای خارجی و داخلی بازدید کرد و همچنین در جریان آخرین وضعیت طرح های فرودگاهی قرار گرفت. در طی این بازدید قادری ضمن ارائه راهکارهای لازم برای تسریع در اجرای طرح ها و پروژه ها، خواستار استفاده از ظرفیت بخش خصوصی شد و افزود:این آمادگی وجود دارد تا برای احداث پروژه های فرودگاهی، بخش خصوصی را هدایت و تشویق کند. در ادامه رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس نیز روند پیشرفت پروژه ها و طرح های در حال اجرا و برنامه های آتی فرودگاه را به طور کامل تشریح کردند. در پایان بازدید؛ قادری از تلاش های مدیر کل و کارکنا