خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵ ۲۰:۰۰:۱۹
شیراز
امروز چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
26°
31°
14°
فردا ۸ مهر ۱۳۹۵
30°
13°
۹ مهر ۱۳۹۵
29°
11°
۱۰ مهر ۱۳۹۵
27°
11°
۱۱ مهر ۱۳۹۵
25°
10°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ماهان 1087 تهران لغو شد A306 سه شنبه 21:00 2016-09-27 21:00:00
کیش ایر 7449 مشهد نشست(21:10)-پایان تحویل بار MD82 سه شنبه 21:00 2016-09-27 21:00:00
زاگرس 4011 تهران نشست(22:01)-پایان تحویل بار MD82 سه شنبه 21:40 2016-09-27 21:40:00
قشم ایر 1236 تهران لغو شد F100 سه شنبه 21:50 2016-09-27 21:50:00
آتا 5273 تهران نشست(22:39)-پایان تحویل بار MD83 سه شنبه 22:25 2016-09-27 22:25:00
آسمان 3866 ساری نشست(22:47)-پایان تحویل بار F100 سه شنبه 22:30 2016-09-27 22:30:00
آسمان 3786 تهران نشست(00:22)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی سه شنبه 22:50 2016-09-27 22:50:00
آسمان 3834 آبادان نشست(03:38)-پایان تحویل بار AT72 ورودی داخلی چهار شنبه 00:20 2016-09-28 00:20:00
ترکیش 884 استانبول نشست(00:08)-پایان تحویل بار A321 ورودی داخلی چهار شنبه 00:40 2016-09-28 00:40:00
آسمان 3756 اصفهان نشست(02:13)-پایان تحویل بار AT72 چهار شنبه 01:10 2016-09-28 01:10:00
آسمان 3826 اهواز نشست(03:55)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 01:45 2016-09-28 01:45:00
ماهان 4562 کرمان نشست(06:59) - پایان تحویل بار BAE چهار شنبه 07:05 2016-09-28 07:05:00
ایران ایر 426 تهران نشست(07:36)-پایان تحویل بار MD82 چهار شنبه 07:30 2016-09-28 07:30:00
کاسپین 038 تهران نشست(08:05)-پایان تحویل بار B737 چهار شنبه 07:35 2016-09-28 07:35:00
ایران ایر 234 تهران لغو شد F100 چهار شنبه 07:40 2016-09-28 07:40:00
آتا 5287 تهران نشست(08:21)-پایان تحویل بار A320 چهار شنبه 08:25 2016-09-28 08:25:00
آسمان 3772 تهران نشست(08:46)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 08:35 2016-09-28 08:35:00
نفت 2516 لاوان نشست(09:50)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 09:50 2016-09-28 09:50:00
آسمان 3798 بندر عباس نشست(09:35)-پایان تحویل بار AT72 چهار شنبه 09:50 2016-09-28 09:50:00
ایران ایر 235 بندر لنگه لغو شد F100 چهار شنبه 11:00 2016-09-28 11:00:00
ماهان 4563 اهواز نشست(10:42)-پایان تحویل بار BAE چهار شنبه 11:00 2016-09-28 11:00:00
ماهان 1089 تهران نشست(11:08)-پایان تحویل بار A306 چهار شنبه 11:05 2016-09-28 11:05:00
ایران ایر 656 دبی نشست(12:53)-پایان تحویل بار A320 چهار شنبه 11:40 2016-09-28 11:40:00
ایران ایر 664 کویت نشست(12:21)-پایان تحویل بار MD82 چهار شنبه 12:15 2016-09-28 12:15:00
ایر عربیا 213 شارجه نشست(12:46)-پایان تحویل بار A320 چهار شنبه 13:05 2016-09-28 13:05:00
آسمان 3774 تهران نشست(13:31)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 13:30 2016-09-28 13:30:00
آسمان 3840 کیش نشست(13:38)-پایان تحویل بار AT72 چهار شنبه 13:50 2016-09-28 13:50:00
تابان 6295 تهران لغو شد MD88 چهار شنبه 14:15 2016-09-28 14:15:00
آسمان 3782 تهران نشست(16:47)-پایان تحویل بار A320 چهار شنبه 14:30 2016-09-28 14:30:00
ماهان 4589 تهران نشست(14:46)-پایان تحویل بار BAE ورودی داخلی چهار شنبه 14:40 2016-09-28 14:40:00
کاسپین 4348 عسلویه نشست(15:09)-پایان تحویل بار B737 چهار شنبه 15:15 2016-09-28 15:15:00
آسمان 3792 تهران تاخیر دارد A320 چهار شنبه 16:15 2016-09-28 16:15:00
کاسپین 042 تهران نشست(16:54)-پایان تحویل بار MD83 چهار شنبه 16:30 2016-09-28 16:30:00
کیش ایر 7451 تهران نشست(16:21)-پایان تحویل بار MD82 ورودی داخلی چهار شنبه 16:30 2016-09-28 16:30:00
کیش ایر 7460 کیش نشست(18:05)-پایان تحویل بار MD82 چهار شنبه 16:45 2016-09-28 16:45:00
نفت 2534 ماهشهر نشست(16:56)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 16:50 2016-09-28 16:50:00
آسمان 3776 تهران نشست(17:14)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 17:00 2016-09-28 17:00:00
ایران ایر 428 تهران اعلام ورود (20:47) MD82 چهار شنبه 17:00 2016-09-28 17:00:00
زاگرس 4019 تهران نشست(17:25)-پایان تحویل بار MD82 چهار شنبه 17:05 2016-09-28 17:05:00
ایران ایر 232 تهران نشست(18:57)-پایان تحویل بار A320 چهار شنبه 17:20 2016-09-28 17:20:00
آتا 5223 تهران نشست(17:57)-پایان تحویل بار MD83 چهار شنبه 17:25 2016-09-28 17:25:00
آتا 5289 مشهد نشست(18:36)-پایان تحویل بار MD83 چهار شنبه 18:00 2016-09-28 18:00:00
قشم ایر 1207 مشهد نشست(20:24)-تحویل بار از تسمه نقاله(1) RJ10 چهار شنبه 18:20 2016-09-28 18:20:00
آسمان 3834 آبادان نشست(19:08)-پایان تحویل بار AT72 چهار شنبه 18:50 2016-09-28 18:50:00
ماهان 1191 دبی نشست(19:27)-پایان تحویل بار BAE ورودی داخلی چهار شنبه 19:30 2016-09-28 19:30:00
آسمان 3778 تبریز نشست(20:07)-تحویل بار از تسمه نقاله(2) F100 چهار شنبه 20:00 2016-09-28 20:00:00
ایر تور 940 تهران تاخیر دارد MD82 چهار شنبه 20:00 2016-09-28 20:00:00
زاگرس 4111 مشهد نشست(20:16)-تحویل بار از تسمه نقاله(3) A320 چهار شنبه 20:15 2016-09-28 20:15:00
تابان 6281 مشهد طبق برنامه MD88 چهار شنبه 21:00 2016-09-28 21:00:00
ماهان 1087 تهران اعلام ورود (21:10) A306 چهار شنبه 21:00 2016-09-28 21:00:00
زاگرس 4011 تهران طبق برنامه A320 چهار شنبه 21:30 2016-09-28 21:30:00
ایران ایر 259 مشهد تاخیر دارد MD82 ورودی داخلی چهار شنبه 21:40 2016-09-28 21:40:00
قشم ایر 1236 تهران تاخیر دارد F100 چهار شنبه 21:50 2016-09-28 21:50:00
کیش ایر 7449 مشهد طبق برنامه MD82 چهار شنبه 22:00 2016-09-28 22:00:00
آتا 5273 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 22:25 2016-09-28 22:25:00
کیش ایر 7060 کیش طبق برنامه MD82 ورودی داخلی چهار شنبه 22:45 2016-09-28 22:45:00
آسمان 3806 کیش طبق برنامه AT72 چهار شنبه 22:50 2016-09-28 22:50:00
بوراجت 9800 آدانا طبق برنامه E190 ورودی داخلی چهار شنبه 23:00 2016-09-28 23:00:00
ترکیش 884 استانبول طبق برنامه A321 ورودی داخلی پنج شنبه 00:40 2016-09-29 00:40:00
آسمان 3786 تهران طبق برنامه F100 پنج شنبه 00:40 2016-09-29 00:40:00
آسمان 3870 آبادان طبق برنامه AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 00:45 2016-09-29 00:45:00
آسمان 3794 بندر عباس طبق برنامه AT72 پنج شنبه 00:55 2016-09-29 00:55:00
آسمان 3884 اهواز طبق برنامه AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 02:50 2016-09-29 02:50:00
قطر 476 دوحه طبق برنامه A320 پنج شنبه 04:00 2016-09-29 04:00:00
معراج 2840 تهران طبق برنامه A320 ورودی داخلی پنج شنبه 08:00 2016-09-29 08:00:00
آتا 5287 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 08:15 2016-09-29 08:15:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 08:35 2016-09-29 08:35:00
آسمان 3774 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 09:45 2016-09-29 09:45:00
ایران ایر 206 لاوان طبق برنامه F100 پنج شنبه 09:45 2016-09-29 09:45:00
آسمان 3798 بندر عباس طبق برنامه AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 09:50 2016-09-29 09:50:00
ماهان 4557 خارک طبق برنامه BAE پنج شنبه 10:00 2016-09-29 10:00:00
کاسپین 4348 عسلویه طبق برنامه B737 پنج شنبه 10:15 2016-09-29 10:15:00
آسمان 3832 اهواز طبق برنامه AT72 پنج شنبه 10:25 2016-09-29 10:25:00
فلای دبی 271 دبی طبق برنامه B738 پنج شنبه 10:45 2016-09-29 10:45:00
آسمان 3786 تهران طبق برنامه B727 پنج شنبه 10:55 2016-09-29 10:55:00
ماهان 1089 تهران طبق برنامه A306 پنج شنبه 11:05 2016-09-29 11:05:00
ایر عربیا 213 شارجه طبق برنامه A320 پنج شنبه 13:05 2016-09-29 13:05:00
آتا 5265 مشهد طبق برنامه MD82 پنج شنبه 13:15 2016-09-29 13:15:00
آسمان 3866 ساری طبق برنامه F100 پنج شنبه 13:25 2016-09-29 13:25:00
آسمان 3840 کیش طبق برنامه AT72 پنج شنبه 13:50 2016-09-29 13:50:00
زاگرس 4139 مشهد طبق برنامه A320 پنج شنبه 14:30 2016-09-29 14:30:00
آسمان 3846 کیش لغو شد AT72 پنج شنبه 15:50 2016-09-29 15:50:00
کیش ایر 7460 کیش طبق برنامه MD82 پنج شنبه 16:15 2016-09-29 16:15:00
ایران ایر 426 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 16:25 2016-09-29 16:25:00
کاسپین 4372 تهران طبق برنامه MD82 ورودی داخلی پنج شنبه 16:35 2016-09-29 16:35:00
کاسپین 4372 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 16:35 2016-09-29 16:35:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 17:25 2016-09-29 17:25:00
آتا 5289 مشهد طبق برنامه B737 پنج شنبه 17:30 2016-09-29 17:30:00
آسمان 3834 آبادان طبق برنامه AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 17:50 2016-09-29 17:50:00
آسمان 3796 رشت طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 18:10 2016-09-29 18:10:00
کاسپین 4308 مشهد طبق برنامه MD83 پنج شنبه 18:15 2016-09-29 18:15:00
آسمان 3792 تهران طبق برنامه B727 پنج شنبه 18:25 2016-09-29 18:25:00
کیش ایر 7060 کیش طبق برنامه MD82 پنج شنبه 18:45 2016-09-29 18:45:00
آسمان 3858 مشهد طبق برنامه F100 پنج شنبه 18:45 2016-09-29 18:45:00
آسمان 3806 کیش لغو شد AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 19:35 2016-09-29 19:35:00
آسمان 3794 بندر عباس طبق برنامه AT72 پنج شنبه 19:40 2016-09-29 19:40:00
زاگرس 4084 اصفهان طبق برنامه A320 ورودی داخلی پنج شنبه 20:00 2016-09-29 20:00:00
ایران ایر 470 اصفهان طبق برنامه MD82 پنج شنبه 20:05 2016-09-29 20:05:00
زاگرس 4111 مشهد طبق برنامه A320 پنج شنبه 20:15 2016-09-29 20:15:00
کاسپین 048 تهران طبق برنامه B737 پنج شنبه 20:40 2016-09-29 20:40:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 3833 آبادان پرواز کرد(00:28) AT72 ورودی داخلی سه شنبه 21:10 2016-09-27 21:10:00
زاگرس 4110 مشهد پرواز کرد (21:50) A320 سه شنبه 21:15 2016-09-27 21:15:00
کاسپین 049 تهران پرواز کرد (21:53) MD83 سه شنبه 21:40 2016-09-27 21:40:00
کیش ایر 7461 کیش پرواز کرد (22:04) MD82 سه شنبه 22:00 2016-09-27 22:00:00
ماهان 1086 تهران لغو شد A306 سه شنبه 22:00 2016-09-27 22:00:00
قشم ایر 1237 تهران لغو شد F100 سه شنبه 22:35 2016-09-27 22:35:00
زاگرس 4010 تهران پرواز کرد (22:53) MD82 سه شنبه 22:40 2016-09-27 22:40:00
آتا 5274 تهران پرواز کرد(23:33) MD83 سه شنبه 23:00 2016-09-27 23:00:00
آسمان 3825 اهواز پرواز کرد(01:37) F100 ورودی داخلی سه شنبه 23:15 2016-09-27 23:15:00
ترکیش 885 استانبول پرواز کرد(01:29) A321 ورودی داخلی چهار شنبه 01:35 2016-09-28 01:35:00
آسمان 3771 تهران پرواز کرد (05:09) F100 چهار شنبه 05:00 2016-09-28 05:00:00
آسمان 3773 تهران پرواز کرد (06:14) F100 چهار شنبه 06:00 2016-09-28 06:00:00
آسمان 3797 بندر عباس پرواز کرد (06:34) AT72 چهار شنبه 06:30 2016-09-28 06:30:00
آسمان 3833 آبادان پرواز کرد (07:12) AT72 چهار شنبه 07:00 2016-09-28 07:00:00
ماهان 4562 اهواز پرواز کرد (07:48) BAE چهار شنبه 07:45 2016-09-28 07:45:00
ایران ایر 234 بندر لنگه لغو شد F100 چهار شنبه 08:15 2016-09-28 08:15:00
ایران ایر 665 کویت پرواز کرد (09:00) MD82 چهار شنبه 08:30 2016-09-28 08:30:00
کاسپین 4349 عسلویه پرواز کرد(08:51) B737 چهار شنبه 08:45 2016-09-28 08:45:00
آتا 5288 تهران پرواز کرد (09:25) A320 چهار شنبه 09:00 2016-09-28 09:00:00
آسمان 3775 تهران پرواز کرد (10:28) F100 چهار شنبه 09:40 2016-09-28 09:40:00
نفت 2517 لاوان پرواز کرد (10:30) F100 چهار شنبه 10:20 2016-09-28 10:20:00
آسمان 3839 کیش پرواز کرد (11:03) AT72 چهار شنبه 11:00 2016-09-28 11:00:00
ایران ایر 235 تهران لغو شد F100 چهار شنبه 11:35 2016-09-28 11:35:00
ماهان 4563 کرمان پرواز کرد (11:57) BAE چهار شنبه 12:00 2016-09-28 12:00:00
ماهان 1088 تهران پرواز کرد (12:17) A306 چهار شنبه 12:10 2016-09-28 12:10:00
ایران ایر 233 تهران پرواز کرد(14:21) A320 چهار شنبه 12:30 2016-09-28 12:30:00
ایران ایر 427 تهران پرواز کرد (13:44) MD82 چهار شنبه 13:05 2016-09-28 13:05:00
ایر عربیا 214 شارجه پرواز کرد (13:58) A320 ورودی داخلی چهار شنبه 13:45 2016-09-28 13:45:00
تابان 6296 تهران لغو شد MD88 چهار شنبه 15:15 2016-09-28 15:15:00
ماهان 1190 دبی پرواز کرد (15:46) BAE ورودی داخلی چهار شنبه 15:30 2016-09-28 15:30:00
آسمان 3781 تهران پرواز کرد (18:03) A320 چهار شنبه 15:30 2016-09-28 15:30:00
آسمان 3777 تبریز پرواز کرد (16:00) F100 چهار شنبه 15:45 2016-09-28 15:45:00
کاسپین 039 تهران پرواز کرد (16:21) B737 چهار شنبه 16:15 2016-09-28 16:15:00
آسمان 3791 تهران اعلام تاخیر(21:00) A320 چهار شنبه 17:15 2016-09-28 17:15:00
کاسپین 043 تهران پرواز کرد (18:08) MD83 چهار شنبه 17:20 2016-09-28 17:20:00
کیش ایر 7450 تهران پرواز کرد (18:00) MD82 چهار شنبه 17:30 2016-09-28 17:30:00
نفت 2535 ماهشهر پرواز کرد (17:52) F100 چهار شنبه 17:30 2016-09-28 17:30:00
آسمان 3869 آبادان پرواز کرد (17:47) AT72 چهار شنبه 17:30 2016-09-28 17:30:00
کیش ایر 7448 مشهد پرواز کرد (19:12) MD82 چهار شنبه 17:45 2016-09-28 17:45:00
ایران ایر 258 مشهد پایان پذیرش مسافر-اعلام تاخیر(20:45) MD82 چهار شنبه 17:45 2016-09-28 17:45:00
آسمان 3793 بندر عباس پرواز کرد (18:31) F100 چهار شنبه 18:00 2016-09-28 18:00:00
ایران ایر 657 دبی پرواز کرد (20:17) A320 چهار شنبه 18:05 2016-09-28 18:05:00
زاگرس 4018 تهران پرواز کرد (18:36) MD82 چهار شنبه 18:15 2016-09-28 18:15:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد (18:57) MD83 چهار شنبه 18:20 2016-09-28 18:20:00
آتا 5290 مشهد پرواز کرد (19:51) MD83 چهار شنبه 19:00 2016-09-28 19:00:00
قشم ایر 1206 مشهد پایان پذیرش مسافر-اعلام تاخیر(20:35) RJ10 چهار شنبه 19:05 2016-09-28 19:05:00
آسمان 3805 کیش درب خروج بسته شد- AT72 چهار شنبه 20:00 2016-09-28 20:00:00
ماهان 4588 تهران پرواز کرد (20:29) BAE ورودی داخلی چهار شنبه 20:15 2016-09-28 20:15:00
ایر تور 941 تهران اعلام تاخیر(02:45) MD82 چهار شنبه 20:45 2016-09-28 20:45:00
آسمان 3785 تهران پذیرش مسافر در میز (16)-در حال سوار شدن از درب خروج(2) F100 چهار شنبه 21:00 2016-09-28 21:00:00
زاگرس 4110 مشهد پذیرش مسافر در میز (5,6)- A320 چهار شنبه 21:15 2016-09-28 21:15:00
تابان 6282 مشهد طبق برنامه MD88 چهار شنبه 22:00 2016-09-28 22:00:00
ماهان 1086 تهران پذیرش مسافر در میز (1,2)- A306 چهار شنبه 22:00 2016-09-28 22:00:00
ایران ایر 429 تهران اعلام تاخیر(01:25) MD82 چهار شنبه 22:25 2016-09-28 22:25:00
قشم ایر 1237 تهران اعلام تاخیر(23:55) F100 چهار شنبه 22:35 2016-09-28 22:35:00
زاگرس 4010 تهران طبق برنامه A320 چهار شنبه 22:40 2016-09-28 22:40:00
کیش ایر 7461 کیش طبق برنامه MD82 چهار شنبه 22:45 2016-09-28 22:45:00
آتا 5274 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 23:00 2016-09-28 23:00:00
آسمان 3883 اهواز طبق برنامه AT72 ورودی داخلی چهار شنبه 23:30 2016-09-28 23:30:00
کیش ایر 7061 کیش طبق برنامه MD82 ورودی داخلی چهار شنبه 23:30 2016-09-28 23:30:00
بوراجت 9801 آدانا طبق برنامه E190 ورودی داخلی چهار شنبه 23:59 2016-09-28 23:59:00
ترکیش 885 استانبول طبق برنامه A321 ورودی داخلی پنج شنبه 01:35 2016-09-29 01:35:00
قطر 477 دوحه طبق برنامه A320 پنج شنبه 05:00 2016-09-29 05:00:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 05:00 2016-09-29 05:00:00
آسمان 3773 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 06:00 2016-09-29 06:00:00
آسمان 3797 بندر عباس طبق برنامه AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 06:30 2016-09-29 06:30:00
آسمان 3831 اهواز طبق برنامه AT72 پنج شنبه 07:15 2016-09-29 07:15:00
معراج 2841 تهران طبق برنامه A320 ورودی داخلی پنج شنبه 08:45 2016-09-29 08:45:00
آتا 5266 مشهد طبق برنامه MD82 پنج شنبه 09:15 2016-09-29 09:15:00
آسمان 3865 ساری طبق برنامه F100 پنج شنبه 09:35 2016-09-29 09:35:00
ایران ایر 207 لاوان طبق برنامه F100 پنج شنبه 10:20 2016-09-29 10:20:00
ماهان 4556 خارک طبق برنامه BAE پنج شنبه 10:40 2016-09-29 10:40:00
آسمان 3857 مشهد طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 10:40 2016-09-29 10:40:00
آسمان 3833 آبادان طبق برنامه AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 10:50 2016-09-29 10:50:00
آسمان 3839 کیش طبق برنامه AT72 پنج شنبه 11:00 2016-09-29 11:00:00
کاسپین 4349 عسلویه طبق برنامه B737 پنج شنبه 11:10 2016-09-29 11:10:00
فلای دبی 272 دبی طبق برنامه B738 پنج شنبه 11:45 2016-09-29 11:45:00
آسمان 3785 تهران طبق برنامه B727 پنج شنبه 11:50 2016-09-29 11:50:00
ماهان 1088 تهران طبق برنامه A306 پنج شنبه 12:10 2016-09-29 12:10:00
آسمان 3845 کیش لغو شد AT72 پنج شنبه 13:00 2016-09-29 13:00:00
ایر عربیا 214 شارجه طبق برنامه A320 ورودی داخلی پنج شنبه 13:45 2016-09-29 13:45:00
آتا 5288 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 14:15 2016-09-29 14:15:00
آسمان 3795 رشت طبق برنامه F100 خروجی داخلی پنج شنبه 14:30 2016-09-29 14:30:00
زاگرس 4138 مشهد طبق برنامه A320 پنج شنبه 15:30 2016-09-29 15:30:00
آسمان 3793 بندر عباس طبق برنامه AT72 پنج شنبه 16:30 2016-09-29 16:30:00
آسمان 3805 کیش لغو شد AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 16:45 2016-09-29 16:45:00
ایران ایر 471 اصفهان طبق برنامه MD82 پنج شنبه 17:10 2016-09-29 17:10:00
کیش ایر 7448 مشهد طبق برنامه MD82 پنج شنبه 17:15 2016-09-29 17:15:00
کاسپین 4273 تهران طبق برنامه MD82 خروجی داخلی پنج شنبه 17:35 2016-09-29 17:35:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 18:20 2016-09-29 18:20:00
آتا 5290 مشهد طبق برنامه B737 پنج شنبه 18:30 2016-09-29 18:30:00
کاسپین 4309 مشهد طبق برنامه MD83 پنج شنبه 19:10 2016-09-29 19:10:00
آسمان 3777 تبریز طبق برنامه F100 پنج شنبه 19:10 2016-09-29 19:10:00
آسمان 3791 تهران طبق برنامه B727 پنج شنبه 19:25 2016-09-29 19:25:00
آسمان 3823 آبادان طبق برنامه AT72 پنج شنبه 19:30 2016-09-29 19:30:00
کیش ایر 7061 کیش طبق برنامه MD82 پنج شنبه 19:45 2016-09-29 19:45:00
آسمان 3787 تهران طبق برنامه F100 خروجی داخلی پنج شنبه 20:30 2016-09-29 20:30:00
سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
اداره کل فرودگاههای استان فارس در نظر دارد کلیه پارکینگ های خودرو(روباز و طبقاتی) در محوطه ترمینال پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه بین المللی شیراز را از تاریخ 1/8/95 به مدت حداکثر 3 سال، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص واجد شرایط بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 3/7/95 جهت دریافت اسناد فراخوان به اداره بازرگانی و حقوقی فرودگاه بین المللی شیراز مراجعه کنند. جزییات این فراخوان در فایل پیوست قابل مشاهده است.
چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
به منظور اخذ گواهینامه زبان انگلیسی سطح 4 ایکائو، طی 2 روز از 10 نفر از کنترلرهای ترافیک هوایی فرودگاه بین المللی شیراز آزمون بعمل آمد. این آزمون هر 3 سال یکبار در راستای ملزومات سند 9835 ایکائو در خصوص ضرورت کسب و حفظ مهارت زبان انگلیسی سطح 4 برای کنترلرهای ترافیک هوایی از سپتامبر سال 2013 در فرودگهای بزرگ کشور برگزار می شود. گفتنی است؛ مهارت زبان سطح 4 اولین سطح زبان قابل قبول ایکائو برای خلبانان و کنترلرهای ترافیک هوایی است که در آن درک متقابل در مکالمات هوانوردی حاصل شده و فرد توانایی بیان منظور خود را بدون ابهام دارد. لازم به ذکر است؛ اعتبار این گواهینامه 3 ساله بوده و دوره های آموزشی زبان ویژه هوانوردی در 5 سطح جهت اخذ و حفظ این سطح مهارت زبان انگلیسی از سوی اداره کل مراقبت پر
چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
عملیات اجرایی روکش نهایی باند 29 راست فرودگاه بین المللی شیراز آغاز شد. رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس گفت: در راستای بهسازی و توسعه سطوح پروازی فرودگاه بین المللی شیراز، طی 2 سال گذشته عملیات تراش آسفالت، ترمیم و اجرای لایه های آسفالتی باندهای 29 راست و چپ و توسعه پارکینگ هواپیما(اپرون) به مساحت 40 هزار متر مربع انجام شد. مدیر کل فرودگاههای فارس افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده عملیات روکش نهایی باند 29 راست هم اکنون آغاز گردیده و انتظار می رود براساس تعهد پیمانکار پروژه تا پایان مهرماه سال جاری روکش نهایی باند 29 راست به اتمام برسد. رضا بدیعی فرد اضافه کرد: آماده سازی و پاک سازی استریپ باندهای فرودگاه از اقدامات مهمی است که در راستای تمدید گواهینامه بین المللی فرو
سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۵
در جریان سفر یک روزه مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به استان فارس، صبح امروز مشاور وزیر راه و شهرسازی از فعالیت پروژه های در حال اجرای فرودگاه بین المللی شیراز بازدید کرد. مشاور وزیر راه و شهر سازی طی این بازدید از پروژه های توسعه و بهسازی سطوح پروازی(توسعه پارکینگ هواپیما و بهسازی باندهای 29 راست و چپ)، احداث ساختمان ایمنی و آتش نشانی، احداث ساختمان پلیس فرودگاه، اجرای فاضلاب و احداث ترمینال بین المللی فرودگاه دیدن کرد و از نزدیک در جریان روند اجرای این پروژه ها قرار گرفت. امین زاده ضمن بازدید با ارائه راهکار بر تسریع روند تکمیل و تجهیز این پروژه ها تاکید کرد و برای تامین اعتبار مورد نیاز ترمینال بین المللی قول مساعد دادند. گفتنی است؛ در جریان این بازدید رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگا