خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵ ۱۷:۰۰:۲۴
شیراز
امروز چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵
36°
36°
21°
فردا ۱۰ تیر ۱۳۹۵
37°
23°
۱۱ تیر ۱۳۹۵
37°
22°
۱۲ تیر ۱۳۹۵
37°
21°
۱۳ تیر ۱۳۹۵
38°
22°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5223 تهران نشست(18:32)-پایان تحویل بار MD83 سه شنبه 17:30 2016-06-28 17:30:00
آسمان 3846 کیش لغو شد AT72 ورودی داخلی سه شنبه 17:40 2016-06-28 17:40:00
آسمان 3796 رشت نشست(19:32)-پایان تحویل بار B737 ورودی داخلی سه شنبه 17:45 2016-06-28 17:45:00
ایران ایر 422 تهران نشست(18:54)-پایان تحویل بار MD82 سه شنبه 18:10 2016-06-28 18:10:00
معراج 2840 تهران نشست(19:27)-پایان تحویل بار A320 ورودی داخلی سه شنبه 19:30 2016-06-28 19:30:00
زاگرس 4111 مشهد نشست(20:14)-پایان تحویل بار A320 سه شنبه 20:15 2016-06-28 20:15:00
ایر تور 940 تهران نشست(21:09)-پایان تحویل بار MD82 سه شنبه 20:15 2016-06-28 20:15:00
کاسپین 048 تهران نشست(21:06)-پایان تحویل بار MD82 سه شنبه 20:40 2016-06-28 20:40:00
کیش ایر 7449 مشهد نشست(20:40)-پایان تحویل بار MD82 سه شنبه 20:45 2016-06-28 20:45:00
ماهان 1087 تهران نشست(21:13)-پایان تحویل بار A300 سه شنبه 21:00 2016-06-28 21:00:00
زاگرس 4011 تهران نشست(22:09)-پایان تحویل بار MD82 سه شنبه 21:40 2016-06-28 21:40:00
آسمان 3808 قشم نشست(21:47)-پایان تحویل بار AT72 ورودی داخلی سه شنبه 21:50 2016-06-28 21:50:00
قشم ایر 1236 تهران لغو شد F100 سه شنبه 21:50 2016-06-28 21:50:00
زاگرس 4119 مشهد نشست(22:01)-پایان تحویل بار A320 سه شنبه 22:00 2016-06-28 22:00:00
آتا 5273 تهران لغو شد MD82 سه شنبه 22:25 2016-06-28 22:25:00
آسمان 3822 چابهار نشست(23:21)-پایان تحویل بار F100 سه شنبه 22:30 2016-06-28 22:30:00
آسمان 3786 تهران نشست(01:31)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی سه شنبه 22:50 2016-06-28 22:50:00
ترکیش 884 استانبول نشست(01:26)-پایان تحویل بار A320 چهار شنبه 01:40 2016-06-29 01:40:00
آسمان 3826 اهواز نشست(02:28)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 01:45 2016-06-29 01:45:00
آسمان 3824 آبادان نشست(01:55)-پایان تحویل بار AT72 چهار شنبه 02:00 2016-06-29 02:00:00
آسمان 3756 اصفهان نشست(01:59)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی چهار شنبه 02:15 2016-06-29 02:15:00
ماهان 4562 کرمان نشست(06:47)-پایان تحویل بار BAE1 چهار شنبه 07:05 2016-06-29 07:05:00
نفت 2561 اهواز نشست(07:28)-پایان تحویل بار F50 چهار شنبه 07:25 2016-06-29 07:25:00
کاسپین 038 تهران نشست(07:57)-پایان تحویل بار MD83 چهار شنبه 07:35 2016-06-29 07:35:00
ایران ایر 234 تهران نشست(07:35)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 07:40 2016-06-29 07:40:00
آتا 5287 تهران نشست(08:41)-پایان تحویل بار A320 چهار شنبه 08:25 2016-06-29 08:25:00
ایران ایر 426 تهران نشست(08:30)-پایان تحویل بار MD82 چهار شنبه 08:30 2016-06-29 08:30:00
آسمان 3772 تهران نشست(09:08)-پایان تحویل بار B737 ورودی داخلی چهار شنبه 08:35 2016-06-29 08:35:00
نفت 2516 لاوان نشست(09:34)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 09:50 2016-06-29 09:50:00
آسمان 3798 بندر عباس نشست(09:49)-پایان تحویل بار AT72 چهار شنبه 09:50 2016-06-29 09:50:00
زاگرس 4139 مشهد لغو شد A320 چهار شنبه 10:30 2016-06-29 10:30:00
ایران ایر 235 بندر لنگه نشست(10:51)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 11:00 2016-06-29 11:00:00
ماهان 4563 اهواز نشست(10:57)-پایان تحویل بار BAE1 چهار شنبه 11:00 2016-06-29 11:00:00
ماهان 1089 تهران نشست(11:09)-پایان تحویل بار A306 چهار شنبه 11:05 2016-06-29 11:05:00
ایران ایر 656 دبی نشست(12:25)-پایان تحویل بار A320 چهار شنبه 12:40 2016-06-29 12:40:00
ایران ایر 664 کویت نشست(13:12)-پایان تحویل بار MD82 چهار شنبه 13:15 2016-06-29 13:15:00
آسمان 3774 تهران نشست(13:32)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 13:30 2016-06-29 13:30:00
آسمان 3840 کیش نشست(13:35)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 13:50 2016-06-29 13:50:00
ایر عربیا 213 شارجه نشست(13:50)-پایان تحویل بار A320 چهار شنبه 14:05 2016-06-29 14:05:00
آسمان 3782 تهران لغو شد A320 چهار شنبه 14:30 2016-06-29 14:30:00
کاسپین 4348 عسلویه نشست(15:01)-پایان تحویل بار MD83 چهار شنبه 15:15 2016-06-29 15:15:00
کیش ایر 7460 کیش نشست(16:00)-پایان تحویل بار MD83 چهار شنبه 15:45 2016-06-29 15:45:00
تابان 6295 تهران لغو شد MD88 چهار شنبه 15:45 2016-06-29 15:45:00
کیش ایر 7451 تهران نشست(15:48)-پایان تحویل بار MD83 چهار شنبه 15:45 2016-06-29 15:45:00
کاسپین 042 تهران نشست(16:38)-پایان تحویل بار B737 چهار شنبه 16:30 2016-06-29 16:30:00
نفت 2534 ماهشهر تاخیر دارد F100 چهار شنبه 16:50 2016-06-29 16:50:00
ایران ایر 428 تهران نشست(17:03)-تحویل بار از تسمه نقاله(1) MD82 چهار شنبه 17:00 2016-06-29 17:00:00
آسمان 3776 تهران طبق برنامه B737 ورودی داخلی چهار شنبه 17:00 2016-06-29 17:00:00
زاگرس 4019 تهران اعلام ورود (18:35) A320 چهار شنبه 17:05 2016-06-29 17:05:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 17:25 2016-06-29 17:25:00
قشم ایر 1207 مشهد طبق برنامه RJ10 چهار شنبه 17:40 2016-06-29 17:40:00
آسمان 3792 تهران لغو شد A320 چهار شنبه 17:55 2016-06-29 17:55:00
آتا 5289 مشهد طبق برنامه B737 چهار شنبه 18:00 2016-06-29 18:00:00
ایران ایر 232 تهران طبق برنامه A320 چهار شنبه 18:20 2016-06-29 18:20:00
آسمان 3834 آبادان طبق برنامه AT72 چهار شنبه 18:50 2016-06-29 18:50:00
ایر تور 940 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 20:00 2016-06-29 20:00:00
آسمان 3778 تبریز طبق برنامه F100 چهار شنبه 20:00 2016-06-29 20:00:00
زاگرس 4111 مشهد طبق برنامه A320 چهار شنبه 20:15 2016-06-29 20:15:00
کیش ایر 7060 کیش لغو شد MD82 چهار شنبه 20:45 2016-06-29 20:45:00
کیش ایر 7449 مشهد طبق برنامه MD82 چهار شنبه 20:45 2016-06-29 20:45:00
ماهان 1087 تهران طبق برنامه A306 چهار شنبه 21:00 2016-06-29 21:00:00
ایران ایر 259 مشهد طبق برنامه MD82 ورودی داخلی چهار شنبه 21:40 2016-06-29 21:40:00
زاگرس 4011 تهران طبق برنامه A320 چهار شنبه 21:40 2016-06-29 21:40:00
قشم ایر 1236 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 21:50 2016-06-29 21:50:00
آتا 5273 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 22:25 2016-06-29 22:25:00
آسمان 3806 کیش طبق برنامه AT72 چهار شنبه 22:50 2016-06-29 22:50:00
آسمان 3786 تهران طبق برنامه F100 پنج شنبه 00:40 2016-06-30 00:40:00
آسمان 3794 بندر عباس طبق برنامه B737 ورودی داخلی پنج شنبه 00:55 2016-06-30 00:55:00
ترکیش 884 استانبول طبق برنامه A320 پنج شنبه 01:40 2016-06-30 01:40:00
آسمان 3870 آبادان طبق برنامه AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 02:20 2016-06-30 02:20:00
آسمان 3884 اهواز طبق برنامه AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 02:50 2016-06-30 02:50:00
قطر 476 دوحه طبق برنامه A320 پنج شنبه 05:00 2016-06-30 05:00:00
معراج 2840 تهران طبق برنامه A320 ورودی داخلی پنج شنبه 08:00 2016-06-30 08:00:00
آتا 5287 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 08:15 2016-06-30 08:15:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه B737 ورودی داخلی پنج شنبه 08:35 2016-06-30 08:35:00
آسمان 3774 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 09:45 2016-06-30 09:45:00
ایران ایر 206 لاوان طبق برنامه F100 پنج شنبه 09:45 2016-06-30 09:45:00
آسمان 3798 بندر عباس طبق برنامه AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 09:50 2016-06-30 09:50:00
ماهان 4557 خارک طبق برنامه BAE پنج شنبه 10:00 2016-06-30 10:00:00
آسمان 3846 کیش طبق برنامه AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 10:10 2016-06-30 10:10:00
کاسپین 4348 عسلویه طبق برنامه B737 پنج شنبه 10:15 2016-06-30 10:15:00
آسمان 3786 تهران طبق برنامه A320 ورودی داخلی پنج شنبه 10:55 2016-06-30 10:55:00
ماهان 1089 تهران طبق برنامه A306 پنج شنبه 11:05 2016-06-30 11:05:00
فلای دبی 271 دبی طبق برنامه B738 پنج شنبه 11:45 2016-06-30 11:45:00
آتا 5265 مشهد طبق برنامه MD82 پنج شنبه 13:15 2016-06-30 13:15:00
آسمان 3866 ساری طبق برنامه B737 ورودی داخلی پنج شنبه 13:25 2016-06-30 13:25:00
آسمان 3840 کیش طبق برنامه AT72 پنج شنبه 13:50 2016-06-30 13:50:00
ایر عربیا 213 شارجه طبق برنامه A320 پنج شنبه 14:05 2016-06-30 14:05:00
زاگرس 4139 مشهد طبق برنامه A320 پنج شنبه 14:30 2016-06-30 14:30:00
تابان 6295 تهران لغو شد MD88 پنج شنبه 15:45 2016-06-30 15:45:00
کیش ایر 7460 کیش طبق برنامه MD82 پنج شنبه 15:45 2016-06-30 15:45:00
ایران ایر 426 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 16:25 2016-06-30 16:25:00
زاگرس 4019 تهران طبق برنامه A320 پنج شنبه 17:05 2016-06-30 17:05:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
کاسپین 4309 مشهد پرواز کرد (18:14) MD83 سه شنبه 17:35 2016-06-28 17:35:00
زاگرس 4018 تهران پرواز کرد (18:27) A320 سه شنبه 18:00 2016-06-28 18:00:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد (19:33) MD82 خروجی داخلی سه شنبه 18:20 2016-06-28 18:20:00
آسمان 3807 قشم پرواز کرد (18:47) AT72 ورودی داخلی سه شنبه 18:40 2016-06-28 18:40:00
ایران ایر 423 تهران پرواز کرد (19:58) MD82 سه شنبه 18:55 2016-06-28 18:55:00
آسمان 3785 تهران پرواز کرد (20:36) B737 ورودی داخلی سه شنبه 19:10 2016-06-28 19:10:00
آسمان 3755 اصفهان پرواز کرد (19:35) F100 ورودی داخلی سه شنبه 19:30 2016-06-28 19:30:00
معراج 2841 تهران پرواز کرد (20:18) A320 ورودی داخلی سه شنبه 20:15 2016-06-28 20:15:00
ایر تور 941 تهران پرواز کرد (22:12) MD82 سه شنبه 21:00 2016-06-28 21:00:00
زاگرس 4110 مشهد پرواز کرد (21:25) A320 سه شنبه 21:15 2016-06-28 21:15:00
کاسپین 049 تهران پرواز کرد (21:58) MD82 سه شنبه 21:40 2016-06-28 21:40:00
کیش ایر 7461 کیش پرواز کرد (22:01) MD82 سه شنبه 21:45 2016-06-28 21:45:00
ماهان 1086 تهران پرواز کرد (22:29) A306 سه شنبه 22:00 2016-06-28 22:00:00
قشم ایر 1237 تهران لغو شد F100 سه شنبه 22:35 2016-06-28 22:35:00
زاگرس 4010 تهران پرواز کرد (23:12) A320 سه شنبه 22:40 2016-06-28 22:40:00
آسمان 3823 آبادان پرواز کرد (23:03) AT72 سه شنبه 22:50 2016-06-28 22:50:00
آتا 5274 تهران لغو شد MD82 سه شنبه 23:00 2016-06-28 23:00:00
آسمان 3825 اهواز پرواز کرد (00:20) F100 ورودی داخلی سه شنبه 23:15 2016-06-28 23:15:00
زاگرس 4118 مشهد پرواز کرد (23:21) A320 سه شنبه 23:30 2016-06-28 23:30:00
ترکیش 885 استانبول لغو شد A320 چهار شنبه 02:35 2016-06-29 02:35:00
آسمان 3771 تهران پرواز کرد (05:25) B737 ورودی داخلی چهار شنبه 05:00 2016-06-29 05:00:00
آسمان 3773 تهران پرواز کرد (06:03) F100 چهار شنبه 06:00 2016-06-29 06:00:00
آسمان 3797 بندر عباس پرواز کرد (06:30) F100 چهار شنبه 06:30 2016-06-29 06:30:00
آسمان 3833 آبادان پرواز کرد (07:03) AT72 چهار شنبه 07:00 2016-06-29 07:00:00
ماهان 4562 اهواز پرواز کرد (07:56) BAE چهار شنبه 07:45 2016-06-29 07:45:00
نفت 2562 اهواز پرواز کرد (08:07) F50 چهار شنبه 07:55 2016-06-29 07:55:00
ایران ایر 234 بندر لنگه پرواز کرد (08:37) F100 چهار شنبه 08:15 2016-06-29 08:15:00
کاسپین 4349 عسلویه پرواز کرد (08:42) MD83 چهار شنبه 08:45 2016-06-29 08:45:00
آتا 5288 تهران پرواز کرد (09:33) MD82 چهار شنبه 09:00 2016-06-29 09:00:00
ایران ایر 665 کویت پرواز کرد (09:40) MD82 چهار شنبه 09:30 2016-06-29 09:30:00
آسمان 3775 تهران پرواز کرد (10:15) B737 ورودی داخلی چهار شنبه 09:40 2016-06-29 09:40:00
نفت 2517 لاوان پرواز کرد (10:24) F100 چهار شنبه 10:20 2016-06-29 10:20:00
آسمان 3839 کیش پرواز کرد (11:03) AT72 ورودی داخلی چهار شنبه 11:00 2016-06-29 11:00:00
ایران ایر 235 تهران پرواز کرد (11:49) F100 چهار شنبه 11:35 2016-06-29 11:35:00
زاگرس 4138 مشهد لغو شد A320 چهار شنبه 11:45 2016-06-29 11:45:00
ماهان 4563 کرمان پرواز کرد (12:03) BAE چهار شنبه 12:00 2016-06-29 12:00:00
ماهان 1088 تهران پرواز کرد (12:27) A306 چهار شنبه 12:10 2016-06-29 12:10:00
ترکیش 6887 استانبول پرواز کرد(13:50) A320 چهار شنبه 13:10 2016-06-29 13:10:00
ایران ایر 233 تهران پرواز کرد (13:45) A320 چهار شنبه 13:30 2016-06-29 13:30:00
ایران ایر 427 تهران پرواز کرد (14:24) MD82 چهار شنبه 14:05 2016-06-29 14:05:00
ایر عربیا 214 شارجه پرواز کرد (14:46) A320 ورودی داخلی چهار شنبه 14:45 2016-06-29 14:45:00
آسمان 3781 تهران لغو شد A320 چهار شنبه 15:30 2016-06-29 15:30:00
آسمان 3777 تبریز پرواز کرد (16:09) F100 چهار شنبه 15:45 2016-06-29 15:45:00
کاسپین 039 تهران پایان پذیرش مسافر-درب خروج بسته شد B737 چهار شنبه 16:15 2016-06-29 16:15:00
تابان 6296 تهران لغو شد MD88 چهار شنبه 16:30 2016-06-29 16:30:00
کیش ایر 7448 مشهد پرواز کرد (17:12) MD82 چهار شنبه 16:45 2016-06-29 16:45:00
کیش ایر 7450 تهران پرواز کرد (17:05) MD82 چهار شنبه 16:45 2016-06-29 16:45:00
کاسپین 043 تهران در حال سوار شدن از درب خروج(2)- B737 چهار شنبه 17:20 2016-06-29 17:20:00
نفت 2535 ماهشهر پذیرش مسافر در میز (8)- F100 چهار شنبه 17:30 2016-06-29 17:30:00
ایران ایر 258 مشهد پذیرش مسافر در میز (5)- MD82 چهار شنبه 17:45 2016-06-29 17:45:00
آسمان 3793 بندر عباس پذیرش مسافر در میز (7)- B737 ورودی داخلی چهار شنبه 18:00 2016-06-29 18:00:00
زاگرس 4018 تهران پذیرش مسافر در میز (10)- A320 چهار شنبه 18:15 2016-06-29 18:15:00
آتا 5224 تهران پذیرش مسافر در میز (3)- MD82 چهار شنبه 18:20 2016-06-29 18:20:00
قشم ایر 1206 مشهد پذیرش مسافر در میز (2)- RJ10 چهار شنبه 18:35 2016-06-29 18:35:00
آسمان 3791 تهران لغو شد A320 چهار شنبه 18:50 2016-06-29 18:50:00
آتا 5290 مشهد طبق برنامه B737 چهار شنبه 19:00 2016-06-29 19:00:00
ایران ایر 657 دبی پذیرش مسافر در میز (3)- A320 چهار شنبه 19:05 2016-06-29 19:05:00
آسمان 3869 آبادان طبق برنامه AT72 ورودی داخلی چهار شنبه 19:30 2016-06-29 19:30:00
آسمان 3805 کیش طبق برنامه AT72 چهار شنبه 20:00 2016-06-29 20:00:00
ایر تور 941 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 20:45 2016-06-29 20:45:00
آسمان 3785 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 21:00 2016-06-29 21:00:00
زاگرس 4110 مشهد طبق برنامه A320 چهار شنبه 21:15 2016-06-29 21:15:00
کیش ایر 7061 کیش لغو شد MD82 چهار شنبه 21:45 2016-06-29 21:45:00
کیش ایر 7461 کیش طبق برنامه MD82 چهار شنبه 21:45 2016-06-29 21:45:00
ماهان 1086 تهران طبق برنامه A306 چهار شنبه 22:00 2016-06-29 22:00:00
ایران ایر 429 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 22:25 2016-06-29 22:25:00
قشم ایر 1237 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 22:35 2016-06-29 22:35:00
زاگرس 4010 تهران طبق برنامه A320 چهار شنبه 22:40 2016-06-29 22:40:00
آتا 5274 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 23:00 2016-06-29 23:00:00
آسمان 3883 اهواز طبق برنامه AT72 چهار شنبه 23:30 2016-06-29 23:30:00
ترکیش 885 استانبول طبق برنامه A320 پنج شنبه 02:35 2016-06-30 02:35:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه B737 ورودی داخلی پنج شنبه 05:00 2016-06-30 05:00:00
آسمان 3773 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 06:00 2016-06-30 06:00:00
قطر 477 دوحه طبق برنامه A320 پنج شنبه 06:00 2016-06-30 06:00:00
آسمان 3797 بندر عباس طبق برنامه AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 06:30 2016-06-30 06:30:00
آسمان 3845 کیش طبق برنامه AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 07:15 2016-06-30 07:15:00
معراج 2841 تهران طبق برنامه A320 ورودی داخلی پنج شنبه 08:45 2016-06-30 08:45:00
آتا 5266 مشهد طبق برنامه MD82 پنج شنبه 09:15 2016-06-30 09:15:00
آسمان 3865 ساری طبق برنامه B737 ورودی داخلی پنج شنبه 09:35 2016-06-30 09:35:00
ایران ایر 207 لاوان طبق برنامه F100 پنج شنبه 10:20 2016-06-30 10:20:00
ماهان 4556 خارک طبق برنامه BAE پنج شنبه 10:40 2016-06-30 10:40:00
آسمان 3857 مشهد طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 10:40 2016-06-30 10:40:00
آسمان 3833 آبادان لغو شد AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 10:50 2016-06-30 10:50:00
آسمان 3839 کیش طبق برنامه AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 11:00 2016-06-30 11:00:00
کاسپین 4349 عسلویه طبق برنامه B737 پنج شنبه 11:10 2016-06-30 11:10:00
آسمان 3785 تهران طبق برنامه A320 ورودی داخلی پنج شنبه 11:50 2016-06-30 11:50:00
ماهان 1088 تهران طبق برنامه A306 پنج شنبه 12:10 2016-06-30 12:10:00
فلای دبی 272 دبی طبق برنامه B738 پنج شنبه 12:45 2016-06-30 12:45:00
آتا 5288 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 14:15 2016-06-30 14:15:00
آسمان 3795 رشت طبق برنامه B737 خروجی داخلی پنج شنبه 14:30 2016-06-30 14:30:00
ایر عربیا 214 شارجه طبق برنامه A320 ورودی داخلی پنج شنبه 14:45 2016-06-30 14:45:00
زاگرس 4138 مشهد طبق برنامه A320 پنج شنبه 15:45 2016-06-30 15:45:00
تابان 6296 تهران لغو شد MD88 پنج شنبه 16:30 2016-06-30 16:30:00
کیش ایر 7448 مشهد طبق برنامه MD82 پنج شنبه 16:45 2016-06-30 16:45:00
آسمان 3805 کیش لغو شد AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 16:45 2016-06-30 16:45:00
ایران ایر 471 اصفهان طبق برنامه MD82 پنج شنبه 17:10 2016-06-30 17:10:00
چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۹۵
سرپرست مرکز آموزش  فنون و خدمات هوایی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران گفت: مرکز شیراز می تواند در آینده به عنوان یکی از هاب های اصلی در بازرسی پروازی فرودگاههای جنوب کشور قرار گیرد. عبدالرحیم کاشف علیپور سرپرست مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در جریان حضور هواپیمای فلایت چک در فرودگاه بین  المللی شیراز گفت: با درایت مدیر عامل محترم شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و پشتیبانی و حمایت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی هواپیمای فلایت چک ، که هواپیمایی خاص و گران است و تعداد اندکی از آن در دنیا وجود دارد ، خریداری شد. علیپور عنوان کرد: طی2 سال گذشته برای بازرسی پروازی تجهیزات کمک ناوبری از هواپیماهای کشورهای همسایه استفاده می کردیم که این امر
چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۹۵
هواپیمای فلایت چک به منظور وارسی سیستم‌های ناوبری بعد از ظهر سه شنبه 95/4/1 وارد فرودگاه بین‌المللی شیراز شد. رضا بدیعی‌فرد مدیرکل فرودگاه بین المللی شیراز به مشکلات مهم صنعت هوانوردی در خصوص چک سیستم‌های ناوبری اشاره کرد و گفت: طی دو سال اخیر وارسی پروازی سیستم‌های کمک ناوبری یک از مشکلات مهم صنعت هوانوردی بود که خوشبختانه با پیگیری‌های مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و همدلی و همراهی سازمان هواپیمایی کشوری هواپیمای فلایت چک با تجهیزات کامل خریداری شد. وی افزود: این هواپیما می‌تواند وارسی پروازی کلیه سیستم‌های ناوبری اعم از سیستم‌های VOR، DVOR ، DME و سیستم‌های راداری را در مناطق مختلف کشور انجام دهد. مدیرکل فرودگ
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
عملیات اجرای پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب فرودگاه بین المللی فرودگاه شیراز با حضور رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس، فرماندهی پلیس و سپاه حفاظت هواپیمایی فرودگاه روز دوشنبه مورخ 24/3/95t آغاز شد. رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب فرودگاه بین المللی شیراز یکی از مشکلات این فرودگاه را انتشار بوی نامطبوع در محوطه ورودی عنوان کرد و گفت: با پیگیری های صورت گرفته و با اختصاص 6 میلیارد تومان اعتبار از سوی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در فرودگاه شیراز آغاز شد. به گفته وی، مبلغ 4 میلیارد تومان از این اعتبار برای حق انشعاب به حساب شرکت آبفای استان واریز شده و مابقی نیز طی قرار دادی
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
با همت و تلاش کارکنان اداره الکترونیک فرودگاه بین المللی شیراز سرویس 6 ماهه رادار اپروچ مطابق با استانداردهای لازم انجام شد. بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده، پس از اتمام سرویس های لازم و رفع ایرادهای الکترونیکی و مکانیکی فعالیت رادار با حضور کارکنان این واحد از سرگرفته شد. گفتنی است؛ از آغاز به کار رادار فرودگاه شیراز حدود 20 سال می گذرد که طی این مدت علی رغم تحریمها و دسترسی محدود به قطعات و دانش فنی، تعمیر و نگهداری آن توسط کارشناسان اداره الکترونیک انجام شده است و توانسته اند خدمات مناسبی به مراقبت پرواز شیراز و مرکز کنترل تهران ارائه نمایند.