خوش آمدید — امروز جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳ ۰۲:۰۰:۱۹
شیراز
امروز جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳
7°
16°
2°
فردا ۹ اسفند ۱۳۹۳
12°
-1°
۱۰ اسفند ۱۳۹۳
15°
2°
۱۱ اسفند ۱۳۹۳
19°
2°
۱۲ اسفند ۱۳۹۳
18°
3°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ایران ایر 426 تهران نشست(18:19)-پایان تحویل بار F100 پنج شنبه 17:30 2015-02-26 17:30:00
آسمان 3794 بندر عباس نشست(18:05)-پایان تحویل بار F100 خروجی داخلی پنج شنبه 17:30 2015-02-26 17:30:00
کیش ایر 7460 کیش نشست (19:25) F100 پنج شنبه 18:45 2015-02-26 18:45:00
زاگرس 4052 مشهد نشست(18:51)-پایان تحویل بار MD82 پنج شنبه 18:45 2015-02-26 18:45:00
آسمان 3772 تهران نشست (20:11) F100 پنج شنبه 19:30 2015-02-26 19:30:00
ایر تور 923 اهواز لغو شد MD82 پنج شنبه 19:30 2015-02-26 19:30:00
ماهان 1023 تهران نشست(21:00)-پایان تحویل بار BA11 ورودی داخلی پنج شنبه 19:55 2015-02-26 19:55:00
ماهان 1191 دبی تاخیر دارد A320 خروجی خارجی پنج شنبه 20:20 2015-02-26 20:20:00
ایران ایر 470 اصفهان نشست (21:43) F100 پنج شنبه 20:50 2015-02-26 20:50:00
کاسپین 048 تهران نشست (22:08) MD83 پنج شنبه 21:15 2015-02-26 21:15:00
آسمان 6502 دبی نشست(22:27)-پایان تحویل بار AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 21:30 2015-02-26 21:30:00
هواپیمایی قشم 1236 تهران نشست(22:22)-پایان تحویل بار F100 پنج شنبه 21:55 2015-02-26 21:55:00
آسمان 3860 مشهد نشست(22:31)-پایان تحویل بار F100 پنج شنبه 22:30 2015-02-26 22:30:00
آسمان 3774a تهران نشست(00:22)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی پنج شنبه 23:59 2015-02-26 23:59:00
آسمان 3806 کیش نشست(01:57)-پایان تحویل بار AT72 خروجی داخلی جمعه 01:05 2015-02-27 01:05:00
ترکیش اقتصادی 884 استانبول نشست(01:46)-تحویل بار از تسمه نقاله(2) A320 ورودی داخلی جمعه 02:25 2015-02-27 02:25:00
قطر 476 دوحه اعلام ورود (02:49) A320 جمعه 03:30 2015-02-27 03:30:00
آتا 5287 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 07:30 2015-02-27 07:30:00
آسمان 3846 کیش طبق برنامه AT72 خروجی داخلی جمعه 08:25 2015-02-27 08:25:00
ایران ایر 424 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 08:55 2015-02-27 08:55:00
سپاه 2701 تهران طبق برنامه IL76 جمعه 09:00 2015-02-27 09:00:00
آسمان 6556 مسقط طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 10:10 2015-02-27 10:10:00
نفت 2575 لامرد طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 11:05 2015-02-27 11:05:00
آتا 5225 تبریز لغو شد MD82 جمعه 11:40 2015-02-27 11:40:00
آسمان 3808 قشم طبق برنامه AT72 خروجی داخلی جمعه 11:50 2015-02-27 11:50:00
آتا 5265 مشهد طبق برنامه MD82 جمعه 12:30 2015-02-27 12:30:00
ایران ایر 339 بندر عباس طبق برنامه F100 جمعه 12:35 2015-02-27 12:35:00
العربیه 213 شارجه طبق برنامه A320 جمعه 13:05 2015-02-27 13:05:00
ایران ایر 682 دوحه طبق برنامه A320 جمعه 13:35 2015-02-27 13:35:00
نفت 2566 ماهشهر طبق برنامه F100 جمعه 13:40 2015-02-27 13:40:00
آسمان 3774 تهران نشست (00:19) F100 جمعه 14:15 2015-02-27 14:15:00
ماهان 1087 تهران طبق برنامه A306 جمعه 14:50 2015-02-27 14:50:00
هواپیمایی قشم 2228 بغداد طبق برنامه AB6 ورودی خارجی جمعه 14:55 2015-02-27 14:55:00
کیش ایر 7460 کیش طبق برنامه F100 جمعه 15:15 2015-02-27 15:15:00
آسمان 3810 کرمان طبق برنامه AT72 خروجی داخلی جمعه 15:15 2015-02-27 15:15:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD82 خروجی داخلی جمعه 17:10 2015-02-27 17:10:00
ایر تور 954 آبادان لغو شد MD82 جمعه 17:45 2015-02-27 17:45:00
ایر تور 924 مشهد طبق برنامه MD82 جمعه 18:00 2015-02-27 18:00:00
آسمان 3896 کیش طبق برنامه AT72 خروجی داخلی جمعه 18:30 2015-02-27 18:30:00
آسمان 6502 دبی طبق برنامه AT72 خروجی داخلی جمعه 18:50 2015-02-27 18:50:00
آسمان 3858 مشهد طبق برنامه F100 جمعه 19:00 2015-02-27 19:00:00
کیش ایر 7060 کیش طبق برنامه MD82 جمعه 19:15 2015-02-27 19:15:00
آتا 5289 تهران لغو شد MD82 جمعه 19:30 2015-02-27 19:30:00
ایران ایر 426 تهران طبق برنامه F100 جمعه 19:35 2015-02-27 19:35:00
سپاه 2723 زاهدان طبق برنامه IL76 جمعه 20:00 2015-02-27 20:00:00
زاگرس 4052 مشهد طبق برنامه MD82 جمعه 20:15 2015-02-27 20:15:00
ماهان 1191 دبی اعلام ورود (02:59) A320 خروجی خارجی جمعه 20:20 2015-02-27 20:20:00
زاگرس 4011 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 21:15 2015-02-27 21:15:00
ایر تور 992 کیش طبق برنامه MD82 جمعه 21:40 2015-02-27 21:40:00
هواپیمایی قشم 1236 تهران طبق برنامه F100 جمعه 21:55 2015-02-27 21:55:00
کیش ایر 7451 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 22:00 2015-02-27 22:00:00
سعودی 2826 جده طبق برنامه A320 ورودی خارجی جمعه 22:15 2015-02-27 22:15:00
آسمان 3806 کیش نشست (01:57) AT72 خروجی داخلی جمعه 22:30 2015-02-27 22:30:00
آسمان 3788 تهران طبق برنامه F100 جمعه 23:05 2015-02-27 23:05:00
آسمان 3778 تبریز طبق برنامه B722 خروجی داخلی جمعه 23:50 2015-02-27 23:50:00
آسمان 3884 اهواز طبق برنامه F100 خروجی داخلی شنبه 02:00 2015-02-28 02:00:00
ترکیش اقتصادی 884 استانبول طبق برنامه A320 ورودی داخلی شنبه 02:25 2015-02-28 02:25:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ماهان 1190 دبی پرواز کرد (23:09) A320 خروجی خارجی پنج شنبه 16:00 2015-02-26 16:00:00
ایران ایر 471 اصفهان پرواز کرد (19:16) F100 پنج شنبه 18:05 2015-02-26 18:05:00
آسمان 3859 مشهد پرواز کرد (18:52) F100 خروجی داخلی پنج شنبه 18:15 2015-02-26 18:15:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد (18:22) MD82 پنج شنبه 18:20 2015-02-26 18:20:00
کیش ایر 7461 کیش پرواز کرد (20:00) F100 پنج شنبه 19:30 2015-02-26 19:30:00
زاگرس 4053 مشهد پرواز کرد (19:49) MD82 پنج شنبه 19:45 2015-02-26 19:45:00
ایر تور 922 اهواز لغو شد MD82 پنج شنبه 20:15 2015-02-26 20:15:00
آسمان 3773 تهران پرواز کرد (21:20) F100 پنج شنبه 20:30 2015-02-26 20:30:00
ماهان 1022 تهران پرواز کرد (22:41) BA11 خروجی داخلی پنج شنبه 20:55 2015-02-26 20:55:00
ایران ایر 427 تهران پرواز کرد (22:37) F100 خروجی داخلی پنج شنبه 21:25 2015-02-26 21:25:00
ماهان 1086 تهران پذیرش مسافر در میز (4,5)- A306 پنج شنبه 21:40 2015-02-26 21:40:00
آسمان 3805 کیش پرواز کرد (23:36) AT72 خروجی داخلی پنج شنبه 22:15 2015-02-26 22:15:00
کاسپین 047 تهران پرواز کرد (23:22) MD82 پنج شنبه 22:15 2015-02-26 22:15:00
هواپیمایی قشم 1237a تهران پرواز کرد(23:19) F100 خروجی داخلی پنج شنبه 22:40 2015-02-26 22:40:00
ترکیش اقتصادی 885 استانبول پذیرش مسافر در میز (1,2)- A320 ورودی داخلی جمعه 03:25 2015-02-27 03:25:00
قطر 477 دوحه پذیرش مسافر در میز (3,4)- A320 ورودی داخلی جمعه 04:35 2015-02-27 04:35:00
آسمان 6555 مسقط طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 06:00 2015-02-27 06:00:00
آسمان 3845 کیش طبق برنامه AT72 جمعه 06:00 2015-02-27 06:00:00
آسمان 6501 دبی طبق برنامه AT72 ورودی خارجی جمعه 06:30 2015-02-27 06:30:00
آتا 5266 مشهد طبق برنامه MD82 جمعه 08:30 2015-02-27 08:30:00
آسمان 3807 قشم طبق برنامه AT72 خروجی داخلی جمعه 09:10 2015-02-27 09:10:00
ایران ایر 683 دوحه طبق برنامه A320 جمعه 09:55 2015-02-27 09:55:00
سپاه 2721 زاهدان طبق برنامه IL76 جمعه 10:00 2015-02-27 10:00:00
آسمان 3773 تهران طبق برنامه F100 جمعه 11:00 2015-02-27 11:00:00
نفت 2570 سیری طبق برنامه F100 خروجی داخلی جمعه 11:35 2015-02-27 11:35:00
آسمان 3809 کرمان طبق برنامه AT72 خروجی داخلی جمعه 12:35 2015-02-27 12:35:00
آتا 5226 تبریز لغو شد MD82 جمعه 12:40 2015-02-27 12:40:00
ایران ایر 427 تهران طبق برنامه F100 جمعه 13:10 2015-02-27 13:10:00
آتا 5288 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 13:30 2015-02-27 13:30:00
العربیه 214 شارجه طبق برنامه A320 ورودی داخلی جمعه 13:45 2015-02-27 13:45:00
نفت 2567 ماهشهر طبق برنامه F100 جمعه 14:10 2015-02-27 14:10:00
ایران ایر 258 مشهد طبق برنامه A320 جمعه 14:20 2015-02-27 14:20:00
آسمان 3857 مشهد طبق برنامه F100 جمعه 15:10 2015-02-27 15:10:00
نفت 2640 اهواز طبق برنامه FK50 خروجی داخلی جمعه 15:40 2015-02-27 15:40:00
هواپیمایی قشم 2229 بغداد طبق برنامه A320 خروجی خارجی جمعه 15:55 2015-02-27 15:55:00
ماهان 1190 دبی طبق برنامه A320 خروجی خارجی جمعه 16:00 2015-02-27 16:00:00
کیش ایر 7448 مشهد طبق برنامه F100 جمعه 16:00 2015-02-27 16:00:00
آسمان 3895 کیش طبق برنامه AT72 خروجی داخلی جمعه 16:00 2015-02-27 16:00:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه MD82 ورودی خارجی جمعه 18:10 2015-02-27 18:10:00
ایر تور 955 آبادان لغو شد MD82 جمعه 18:30 2015-02-27 18:30:00
ایر تور 993 کیش طبق برنامه MD82 جمعه 18:50 2015-02-27 18:50:00
آسمان 3777 تبریز طبق برنامه F100 خروجی داخلی جمعه 19:15 2015-02-27 19:15:00
آسمان 3805 کیش طبق برنامه AT72 خروجی داخلی جمعه 19:40 2015-02-27 19:40:00
آسمان 3787 تهران طبق برنامه F100 جمعه 19:50 2015-02-27 19:50:00
کیش ایر 7061 کیش طبق برنامه MD82 جمعه 20:00 2015-02-27 20:00:00
ایران ایر 338 بندر عباس طبق برنامه F100 جمعه 20:10 2015-02-27 20:10:00
آتا 5290 تهران لغو شد MD82 جمعه 20:30 2015-02-27 20:30:00
کیش ایر 7461 کیش طبق برنامه F100 جمعه 20:30 2015-02-27 20:30:00
سپاه 2725 تهران طبق برنامه IL76 جمعه 21:00 2015-02-27 21:00:00
زاگرس 4053 مشهد طبق برنامه MD82 جمعه 21:15 2015-02-27 21:15:00
ماهان 1086 تهران طبق برنامه A306 جمعه 21:40 2015-02-27 21:40:00
زاگرس 4012 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 22:15 2015-02-27 22:15:00
ایر تور 925 مشهد طبق برنامه MD82 جمعه 22:30 2015-02-27 22:30:00
هواپیمایی قشم 1237 تهران طبق برنامه F100 جمعه 22:40 2015-02-27 22:40:00
کیش ایر 7450 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 22:45 2015-02-27 22:45:00
آسمان 3883 اهواز طبق برنامه AT72 جمعه 23:15 2015-02-27 23:15:00
سعودی 2827 مدینه طبق برنامه A321 خروجی خارجی جمعه 23:45 2015-02-27 23:45:00