خوش آمدید — امروز جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰:۰۰:۱۸
شیراز
امروز جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
24°
26°
13°
فردا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
25°
12°
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
25°
12°
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
26°
12°
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
27°
13°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
قطر 476 دوحه نشست(04:43)-پایان تحویل بار A320 جمعه 05:00 2016-04-29 05:00:00
ایران ایر 234 تهران نشست(07:35)-پایان تحویل بار F100 جمعه 07:40 2016-04-29 07:40:00
آتا 5287 تهران نشست(08:29)-پایان تحویل بار MD83 جمعه 08:20 2016-04-29 08:20:00
ایران ایر 426 تهران نشست(08:39)-پایان تحویل بار A320 جمعه 08:30 2016-04-29 08:30:00
آسمان 3772 تهران نشست(09:34)-پایان تحویل بار F100 جمعه 09:45 2016-04-29 09:45:00
ایران ایر 235 بندر لنگه نشست(10:42)-پایان تحویل بار F100 جمعه 11:00 2016-04-29 11:00:00
ماهان 1089 تهران نشست(11:07)-پایان تحویل بار A300 جمعه 11:05 2016-04-29 11:05:00
نفت 2541 لامرد نشست (10:05) F100 جمعه 11:05 2016-04-29 11:05:00
آسمان 3798 بندر عباس نشست(11:12)-پایان تحویل بار AT72 جمعه 11:20 2016-04-29 11:20:00
کیش ایر 7060 کیش نشست(12:33)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 12:45 2016-04-29 12:45:00
ایران ایر 682 دوحه نشست(12:35)-پایان تحویل بار A320 ورودی داخلی جمعه 12:50 2016-04-29 12:50:00
آسمان 3840 کیش نشست(12:56)-پایان تحویل بار AT72 جمعه 12:55 2016-04-29 12:55:00
آتا 5265 مشهد نشست(14:04) MD83 جمعه 13:10 2016-04-29 13:10:00
ایر عربیا 213 شارجه نشست(13:50)-پایان تحویل بار A320 جمعه 14:05 2016-04-29 14:05:00
آسمان 6556 مسقط نشست(14:23)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی جمعه 14:20 2016-04-29 14:20:00
ایران ایر 3434 نجف نشست(15:43)-پایان تحویل بار A304 ورودی داخلی جمعه 14:40 2016-04-29 14:40:00
آسمان 3884 اهواز نشست(15:45)-پایان تحویل بار AT72 جمعه 16:00 2016-04-29 16:00:00
آتا 5223 تهران نشست(16:08)-پایان تحویل بار MD83 جمعه 16:20 2016-04-29 16:20:00
کاسپین 042 تهران نشست(16:32)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 16:25 2016-04-29 16:25:00
کاسپین 4308 مشهد نشست(16:23)-پایان تحویل بار MD83 جمعه 16:35 2016-04-29 16:35:00
آسمان 3806 کیش نشست(16:53)-پایان تحویل بار AT72 جمعه 17:00 2016-04-29 17:00:00
زاگرس 4019 تهران نشست(17:36)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 17:10 2016-04-29 17:10:00
ایران ایر 428 تهران نشست(18:05)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 18:10 2016-04-29 18:10:00
تابان 6271 تهران اعلام ورود (20:43) MD88 جمعه 19:00 2016-04-29 19:00:00
آسمان 3782 تهران نشست(19:20)-پایان تحویل بار F100 جمعه 19:10 2016-04-29 19:10:00
آسمان 3876 زاهدان نشست(18:59)-پایان تحویل بار F100 جمعه 19:15 2016-04-29 19:15:00
کیش ایر 7460 کیش تاخیر دارد F100 جمعه 19:30 2016-04-29 19:30:00
آسمان 3808 قشم تاخیر دارد AT72 ورودی داخلی جمعه 20:00 2016-04-29 20:00:00
زاگرس 4111 مشهد اعلام ورود (20:30) A320 جمعه 20:15 2016-04-29 20:15:00
کیش ایر 7451 تهران اعلام ورود (20:22) MD82 جمعه 20:35 2016-04-29 20:35:00
کاسپین 048 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 20:45 2016-04-29 20:45:00
آتا 5273 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 21:00 2016-04-29 21:00:00
ماهان 1087 تهران اعلام ورود (20:50) A306 جمعه 21:00 2016-04-29 21:00:00
ایران ایر 339 بندر عباس طبق برنامه MD82 جمعه 21:40 2016-04-29 21:40:00
زاگرس 4011 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 21:45 2016-04-29 21:45:00
ایر تور 940 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 21:45 2016-04-29 21:45:00
قشم ایر 1236 تهران طبق برنامه F100 جمعه 21:50 2016-04-29 21:50:00
زاگرس 4119 مشهد طبق برنامه A320 جمعه 22:00 2016-04-29 22:00:00
آسمان 3786 تهران طبق برنامه F100 جمعه 23:55 2016-04-29 23:55:00
آسمان 3810 کرمان طبق برنامه AT72 شنبه 00:10 2016-04-30 00:10:00
آسمان 3778 تبریز طبق برنامه F100 شنبه 00:20 2016-04-30 00:20:00
آسمان 3834 آبادان طبق برنامه AT72 شنبه 00:50 2016-04-30 00:50:00
آسمان 3792 تهران طبق برنامه AT72 شنبه 01:30 2016-04-30 01:30:00
ترکیش 884 استانبول طبق برنامه A330 ورودی داخلی شنبه 01:40 2016-04-30 01:40:00
زاگرس 4077 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 06:15 2016-04-30 06:15:00
کاسپین 038 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 07:10 2016-04-30 07:10:00
نفت 2645 اهواز طبق برنامه F50 شنبه 08:25 2016-04-30 08:25:00
نفت 2500 خارک طبق برنامه F100 شنبه 09:10 2016-04-30 09:10:00
آسمان 3798 بندر عباس طبق برنامه AT72 شنبه 10:10 2016-04-30 10:10:00
کاسپین 4348 عسلویه طبق برنامه MD82 شنبه 10:20 2016-04-30 10:20:00
ایران ایر 324 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 10:25 2016-04-30 10:25:00
ماهان 1089 تهران طبق برنامه A306 شنبه 11:05 2016-04-30 11:05:00
آسمان 3776 تهران طبق برنامه B727 ورودی داخلی شنبه 11:25 2016-04-30 11:25:00
فلای دبی 271 دبی طبق برنامه B738 شنبه 11:55 2016-04-30 11:55:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 12:20 2016-04-30 12:20:00
کیش ایر 7460 کیش طبق برنامه F100 شنبه 12:45 2016-04-30 12:45:00
آسمان 3774 تهران طبق برنامه F100 شنبه 13:20 2016-04-30 13:20:00
آسمان 3806 کیش طبق برنامه AT72 شنبه 13:45 2016-04-30 13:45:00
ایر عربیا 213 شارجه طبق برنامه A320 شنبه 14:05 2016-04-30 14:05:00
آسمان 3804 لامرد طبق برنامه AT72 ورودی داخلی شنبه 14:15 2016-04-30 14:15:00
تابان 6281 مشهد طبق برنامه B737 شنبه 16:00 2016-04-30 16:00:00
کاسپین 042 تهران طبق برنامه MD82 ورودی داخلی شنبه 16:20 2016-04-30 16:20:00
زاگرس 4019 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 17:05 2016-04-30 17:05:00
ایران ایر 426 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 17:05 2016-04-30 17:05:00
آسمان 3846 کیش طبق برنامه AT72 شنبه 17:20 2016-04-30 17:20:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 17:30 2016-04-30 17:30:00
آسمان 3826 اهواز طبق برنامه AT72 شنبه 18:10 2016-04-30 18:10:00
آسمان 3796 رشت طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 18:10 2016-04-30 18:10:00
ایر تور 940 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 19:30 2016-04-30 19:30:00
آسمان 3782 تهران طبق برنامه F100 شنبه 19:40 2016-04-30 19:40:00
زاگرس 4111 مشهد طبق برنامه MD82 شنبه 20:15 2016-04-30 20:15:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 6555 مسقط پرواز کرد (06:13) F100 جمعه 06:00 2016-04-29 06:00:00
آسمان 3771 تهران پرواز کرد (06:00) F100 ورودی داخلی جمعه 06:00 2016-04-29 06:00:00
قطر 477 دوحه پرواز کرد (06:19) A320 جمعه 06:00 2016-04-29 06:00:00
آسمان 3839 کیش پرواز کرد (07:19) AT72 جمعه 07:15 2016-04-29 07:15:00
آسمان 3797 بندر عباس پرواز کرد (08:12) F100 جمعه 08:00 2016-04-29 08:00:00
ایران ایر 234 بندر لنگه پرواز کرد (08:30) F100 جمعه 08:15 2016-04-29 08:15:00
آتا 5266 مشهد پرواز کرد (09:48) MD82 جمعه 09:10 2016-04-29 09:10:00
ایران ایر 683 دوحه پرواز کرد (09:53) A320 ورودی داخلی جمعه 09:15 2016-04-29 09:15:00
آسمان 3875 زاهدان پرواز کرد (11:08) F100 جمعه 11:00 2016-04-29 11:00:00
نفت 2542 سیری پرواز کرد (11:18) F100 جمعه 11:35 2016-04-29 11:35:00
ایران ایر 235 تهران پرواز کرد (11:41) F100 جمعه 11:35 2016-04-29 11:35:00
ماهان 1088 تهران پرواز کرد (12:40) A306 جمعه 12:10 2016-04-29 12:10:00
آسمان 3883 اهواز پرواز کرد (12:55) F100 جمعه 12:40 2016-04-29 12:40:00
کیش ایر 7061 کیش پرواز کرد(13:44) MD82 جمعه 13:45 2016-04-29 13:45:00
ایران ایر 427 تهران پرواز کرد (13:57) A320 جمعه 13:45 2016-04-29 13:45:00
آتا 5288 تهران پرواز کرد (15:13) MD82 جمعه 14:00 2016-04-29 14:00:00
آسمان 3805 کیش پرواز کرد (13:59) AT72 جمعه 14:00 2016-04-29 14:00:00
ایر عربیا 214 شارجه پرواز کرد (15:00) A320 ورودی داخلی جمعه 14:45 2016-04-29 14:45:00
آسمان 3781 تهران پرواز کرد (15:43) F100 جمعه 15:30 2016-04-29 15:30:00
ایران ایر 3435 بغداد تاخیر دارد AB4 ورودی داخلی جمعه 15:40 2016-04-29 15:40:00
قشم ایر 1234 ماهشهر پرواز کرد (16:43) F100 جمعه 16:30 2016-04-29 16:30:00
آسمان 3807 قشم پرواز کرد (16:53) F100 ورودی داخلی جمعه 16:45 2016-04-29 16:45:00
کاسپین 4309 مشهد پرواز کرد (17:53) MD82 جمعه 17:10 2016-04-29 17:10:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد (17:24) MD82 جمعه 17:20 2016-04-29 17:20:00
کاسپین 043 تهران پرواز کرد (17:37) MD82 جمعه 17:40 2016-04-29 17:40:00
آسمان 3833 آبادان پرواز کرد (18:11) AT72 جمعه 18:00 2016-04-29 18:00:00
زاگرس 4018 تهران پرواز کرد (18:39) MD82 جمعه 18:15 2016-04-29 18:15:00
ایران ایر 338 بندر عباس درب خروج بسته شد- MD82 جمعه 18:55 2016-04-29 18:55:00
تابان 6272 تهران پذیرش مسافر در میز (8)-اعلام تاخیر(21:00) MD88 جمعه 19:45 2016-04-29 19:45:00
آسمان 3777 تبریز درب خروج بسته شد- F100 جمعه 20:00 2016-04-29 20:00:00
آسمان 3785 تهران پایان پذیرش مسافر-درب خروج بسته شد F100 جمعه 20:15 2016-04-29 20:15:00
کیش ایر 7461 کیش پذیرش مسافر در میز (9)-اعلام تاخیر(21:30) F100 جمعه 20:30 2016-04-29 20:30:00
آسمان 3809 کرمان پذیرش مسافر در میز (6)- AT72 جمعه 21:00 2016-04-29 21:00:00
زاگرس 4110 مشهد پذیرش مسافر در میز (2,3)- A320 جمعه 21:15 2016-04-29 21:15:00
کیش ایر 7450 تهران پذیرش مسافر در میز (10)- MD82 جمعه 21:30 2016-04-29 21:30:00
کاسپین 049 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 21:40 2016-04-29 21:40:00
ماهان 1086 تهران پذیرش مسافر در میز (11,12,13)- A306 جمعه 22:00 2016-04-29 22:00:00
آتا 5274 تهران طبق برنامه MD82 ورودی داخلی جمعه 22:20 2016-04-29 22:20:00
ایران ایر 429 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 22:25 2016-04-29 22:25:00
قشم ایر 1237 تهران طبق برنامه F100 جمعه 22:35 2016-04-29 22:35:00
زاگرس 4010 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 22:40 2016-04-29 22:40:00
ایر تور 941 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 23:00 2016-04-29 23:00:00
زاگرس 4118 مشهد طبق برنامه A320 جمعه 23:15 2016-04-29 23:15:00
ترکیش 885 استانبول طبق برنامه A330 ورودی داخلی شنبه 02:35 2016-04-30 02:35:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه F100 شنبه 05:00 2016-04-30 05:00:00
آسمان 3773 تهران طبق برنامه F100 شنبه 06:00 2016-04-30 06:00:00
آسمان 3797 بندر عباس طبق برنامه AT72 شنبه 07:00 2016-04-30 07:00:00
زاگرس 4076 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 07:30 2016-04-30 07:30:00
کاسپین 039 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 08:00 2016-04-30 08:00:00
آسمان 3803 لامرد طبق برنامه AT72 ورودی داخلی شنبه 08:15 2016-04-30 08:15:00
نفت 2644 اهواز طبق برنامه F50 شنبه 09:00 2016-04-30 09:00:00
نفت 2501 خارک طبق برنامه F100 شنبه 09:40 2016-04-30 09:40:00
آسمان 3805 کیش طبق برنامه AT72 شنبه 10:55 2016-04-30 10:55:00
ایران ایر 325 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 11:10 2016-04-30 11:10:00
کاسپین 4349 عسلویه طبق برنامه MD82 شنبه 11:20 2016-04-30 11:20:00
ماهان 1088 تهران طبق برنامه A306 شنبه 12:10 2016-04-30 12:10:00
آسمان 3775 تهران طبق برنامه B727 ورودی داخلی شنبه 12:45 2016-04-30 12:45:00
فلای دبی 272 دبی طبق برنامه B738 شنبه 12:55 2016-04-30 12:55:00
کیش ایر 7461 کیش طبق برنامه F100 شنبه 13:30 2016-04-30 13:30:00
آسمان 3795 رشت طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 14:20 2016-04-30 14:20:00
آسمان 3845 کیش طبق برنامه AT72 شنبه 14:30 2016-04-30 14:30:00
ایر عربیا 214 شارجه طبق برنامه A320 ورودی داخلی شنبه 14:45 2016-04-30 14:45:00
آسمان 3825 اهواز طبق برنامه AT72 شنبه 15:00 2016-04-30 15:00:00
آسمان 3781 تهران طبق برنامه F100 شنبه 16:00 2016-04-30 16:00:00
تابان 6282 مشهد طبق برنامه B737 شنبه 17:00 2016-04-30 17:00:00
کاسپین 043 تهران طبق برنامه MD82 ورودی داخلی شنبه 17:15 2016-04-30 17:15:00
ایران ایر 433 اهواز طبق برنامه MD82 شنبه 17:50 2016-04-30 17:50:00
زاگرس 4018 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 18:00 2016-04-30 18:00:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 18:20 2016-04-30 18:20:00
آسمان 3869 آبادان طبق برنامه AT72 شنبه 18:30 2016-04-30 18:30:00
آسمان 3895 کیش طبق برنامه AT72 شنبه 19:00 2016-04-30 19:00:00
آسمان 3785 تهران طبق برنامه F100 شنبه 19:15 2016-04-30 19:15:00
ایر تور 941 تهران طبق برنامه MD82 ورودی داخلی شنبه 20:15 2016-04-30 20:15:00
جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
  آزمون ارزیابی و سطح بندی کارکنان قرارداد معین و موقت (کارگری) فرودگاه بین المللی شیراز روز جمعه مورخ 10/2/95 رأس ساعت 10 صبح همزمان با سایر فرودگاههای کشور آغاز شد. گفتنی است؛ این آزمون شامل 2 بخش تخصصی شغلی، هوش و روانشناختی است و بمدت 2 ساعت و 5 دقیقه به طول می انجامد. یادآور می شود؛ این آزمون با حضور ایرج تقوی نماینده شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس، معاونین، رییس حراست و هیات اجرایی برگزار شد.
چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
  موتور آنتن رادار فرودگاه بین المللی شیراز توسط کارشناسان اداره مهندسی الکترونیک این فرودگاه با موفقیت تعویض شد. به همت مهندسان اداره الکترونیک فرودگاه شیراز موتور A آنتن رادار که از مدار خارج شده بود پس از تهیه قطعات و با بررسی های کارشناسی طی برنامه زمانبندی یک روزه تعویض شد. لازم به ذکر است؛ پس از تعویض موتور، تنظیمات لازم انجام شد و بررسی اهداف راداری به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت و پس از اطمینان از صحت عملکرد سیستم به صورت عملیاتی جهت ارائه سرویس به مراقبین پرواز مرکز کنترل فضای کشور و فرودگاه بین المللی شیراز تحویل شد. گفتنی است؛ این موتور با قدرت 10 اسب بخار نیروی محرکه لازم جهت به چرخش در آوردن آنتن های PSR وMSSR رادار را تامین ، و سیستم آنتن را برای ارائه
یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۵
عملیات اجرای پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب و احداث ایستگاه پمپاژ فرودگاه بین المللی شیراز آغاز شد. رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس گفت: بر اساس هماهنگی ها و پیگیری های بعمل آمده و پس از بررسی انجام شده توسط اداره کل بهسازی و توسعه فرودگاهها، به منظور ساماندهی و جمع آوری فاضلاب فرودگاه بین المللی شیراز، سال گذشته آگهی مناقصه عمومی این پروژه برگزار شد. مدیر کل فرودگاههای استان فارس افزود: عدم وجود شبکه مناسب و یکپارچه دفع فاضلاب علاوه بر انتشار بوی نامطبوع در قسمت ورودی و محوطه فرودگاه، موجب افزایش حیوانات موذی نیز گردیده بود که این تهدیدی جدی برای شبکه کابلی فرودگاه (برق، تلفن و ...) به شمار می رفت. بدیعی فرد اضافه کرد: پروژه جمع آوری فاضلاب شامل(خاکبرداری و خاکریزی، عملیات
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵
  به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر مراسمی با حضور رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس، معاونین و بانوان اداره کل روز دوشنبه مورخ 16/1/95 برگزار شد. در این مراسم رضا بدیعی فرد ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت زهرا(س)و ولادت معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) به بیان فضایل و معانی القاب زیبای حضرت زهرا(س) پرداختند. مدیر کل فرودگاههای استان فارس به نقش سیاسی آن حضرت اشاره کردند و افزودند:ایشان اولین شهید دفاع از حریم ولایت هستند که با تدبیری خردمندانه عرصه ظلم ستیزی را فراتر از زمان خودشان گسترش دادند. در ادامه مدیر کل فرودگاههای استان فارس با تشریح برنامه ها و اهداف اداره کل فرودگاههای فارس در سال جاری، از تلاش ها و زحمات ب