خوش آمدید — امروز شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵ ۰۱:۰۰:۱۹
شیراز
امروز شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵
15°
25°
9°
فردا ۹ آبان ۱۳۹۵
23°
8°
۱۰ آبان ۱۳۹۵
22°
7°
۱۱ آبان ۱۳۹۵
23°
8°
۱۲ آبان ۱۳۹۵
23°
9°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
قطر 476 دوحه نشست(03:42)-پایان تحویل بار A320 جمعه 04:00 2016-10-28 04:00:00
آسمان 3826 اهواز نشست(04:10)-پایان تحویل بار AT72 ورودی داخلی جمعه 04:30 2016-10-28 04:30:00
ایران ایر 426 تهران نشست(07:30)-پایان تحویل بار A320 جمعه 07:30 2016-10-28 07:30:00
ایران ایر 234 تهران لغو شد F100 جمعه 07:40 2016-10-28 07:40:00
آتا 5287 تهران نشست(08:10)-پایان تحویل بار MD83 ورودی داخلی جمعه 08:20 2016-10-28 08:20:00
آسمان 3772 تهران نشست(09:50)-پایان تحویل بار F100 جمعه 09:45 2016-10-28 09:45:00
آسمان 3798 بندر عباس نشست(10:11)-پایان تحویل بار AT72 ورودی داخلی جمعه 10:10 2016-10-28 10:10:00
کیش ایر 7460 کیش نشست(10:42)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 10:45 2016-10-28 10:45:00
ایران ایر 235 بندر لنگه لغو شد F100 جمعه 11:00 2016-10-28 11:00:00
ماهان 1089 تهران نشست(11:10)-پایان تحویل بار A306 جمعه 11:05 2016-10-28 11:05:00
نفت 2541 لامرد نشست(10:47)-پایان تحویل بار F100 جمعه 11:05 2016-10-28 11:05:00
ایران ایر 682 دوحه نشست(11:58)-پایان تحویل بار A320 جمعه 11:50 2016-10-28 11:50:00
کیش ایر 7060 کیش نشست(12:54)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 12:45 2016-10-28 12:45:00
ایر عربیا 213 شارجه نشست(12:47)-پایان تحویل بار A320 جمعه 13:05 2016-10-28 13:05:00
آتا 5265 مشهد نشست (13:05) MD83 ورودی داخلی جمعه 13:10 2016-10-28 13:10:00
تابان 6295 تهران نشست(13:26)-پایان تحویل بار MD88 ورودی داخلی جمعه 13:30 2016-10-28 13:30:00
ایران ایر 3434 نجف نشست(13:40)-پایان تحویل بار A320 جمعه 13:40 2016-10-28 13:40:00
آسمان 3840 کیش نشست(13:34)-پایان تحویل بار AT72 جمعه 13:40 2016-10-28 13:40:00
ماهان 4589 تهران نشست(14:37)-پایان تحویل بار BAE ورودی داخلی جمعه 14:20 2016-10-28 14:20:00
آسمان 6556 مسقط نشست(14:34)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی جمعه 14:30 2016-10-28 14:30:00
قشم ایر 1235 ماهشهر نشست(15:23)-پایان تحویل بار F100 جمعه 15:30 2016-10-28 15:30:00
کیش ایر 7451 تهران نشست(15:13)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 15:45 2016-10-28 15:45:00
زاگرس 4139 مشهد نشست(16:59)-پایان تحویل بار A320 جمعه 16:00 2016-10-28 16:00:00
آتا 5223 تهران نشست(16:19)-پایان تحویل بار MD83 ورودی داخلی جمعه 16:20 2016-10-28 16:20:00
زاگرس 4019 تهران نشست(17:19)-پایان تحویل بار A320 جمعه 17:10 2016-10-28 17:10:00
آسمان 3884 اهواز نشست(17:43)-پایان تحویل بار AT72 ورودی داخلی جمعه 17:30 2016-10-28 17:30:00
ایران ایر 428 تهران نشست(18:22)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 18:10 2016-10-28 18:10:00
آسمان 3792 تهران نشست(18:42)-پایان تحویل بار B727 جمعه 18:25 2016-10-28 18:25:00
آسمان 3782 تهران نشست(19:16)-پایان تحویل بار F100 جمعه 19:10 2016-10-28 19:10:00
آسمان 3876 زاهدان نشست(19:02)-پایان تحویل بار F100 جمعه 19:15 2016-10-28 19:15:00
ماهان 1191 دبی نشست(19:07)-پایان تحویل بار B463 ورودی داخلی جمعه 19:30 2016-10-28 19:30:00
کیش ایر 7116 مسقط نشست(19:48)-پایان تحویل بار MD83 جمعه 19:45 2016-10-28 19:45:00
آسمان 3808 قشم لغو شد AT72 ورودی داخلی جمعه 20:00 2016-10-28 20:00:00
کیش ایر 7449 مشهد نشست(20:58)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 20:45 2016-10-28 20:45:00
کاسپین 048 تهران نشست(21:02)-پایان تحویل بار MD83 جمعه 20:45 2016-10-28 20:45:00
ماهان 1087 تهران نشست(21:12)-پایان تحویل بار A306 جمعه 21:00 2016-10-28 21:00:00
ایران ایر 339 بندر عباس نشست(22:03)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 21:40 2016-10-28 21:40:00
زاگرس 4011 تهران نشست(22:26)-پایان تحویل بار A320 جمعه 21:45 2016-10-28 21:45:00
قشم ایر 1236 تهران نشست(22:01)-پایان تحویل بار F100 جمعه 21:50 2016-10-28 21:50:00
زاگرس 4111 مشهد نشست(22:34)-پایان تحویل بار A320 جمعه 22:00 2016-10-28 22:00:00
آسمان 3786 تهران نشست(00:04)-پایان تحویل بار F100 جمعه 23:55 2016-10-28 23:55:00
آسمان 3810 کرمان لغو شد AT72 شنبه 00:10 2016-10-29 00:10:00
آسمان 3778 تبریز نشست(00:18)-پایان تحویل بار F100 شنبه 00:20 2016-10-29 00:20:00
ترکیش 884 استانبول نشست(00:33)-تحویل بار از تسمه نقاله(1) A321 ورودی داخلی شنبه 00:40 2016-10-29 00:40:00
آسمان 3834 آبادان اعلام ورود (01:28) AT72 ورودی داخلی شنبه 00:50 2016-10-29 00:50:00
کاسپین 038 تهران طبق برنامه MD83 شنبه 07:00 2016-10-29 07:00:00
نفت 2645 اهواز طبق برنامه F100 شنبه 07:05 2016-10-29 07:05:00
نفت 2500 خارک طبق برنامه F100 شنبه 09:10 2016-10-29 09:10:00
آسمان 3774 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 09:45 2016-10-29 09:45:00
آسمان 3798 بندر عباس لغو شد AT72 شنبه 10:10 2016-10-29 10:10:00
کاسپین 6948 عسلویه طبق برنامه MD83 شنبه 10:30 2016-10-29 10:30:00
فلای دبی 271 دبی طبق برنامه B738 شنبه 10:55 2016-10-29 10:55:00
ماهان 1089 تهران طبق برنامه A306 شنبه 11:05 2016-10-29 11:05:00
آسمان 3776 تهران طبق برنامه B727 شنبه 11:25 2016-10-29 11:25:00
ایران ایر 324 تهران طبق برنامه MD82 ورودی داخلی شنبه 12:00 2016-10-29 12:00:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 12:20 2016-10-29 12:20:00
ایر عربیا 213 شارجه طبق برنامه A320 شنبه 13:05 2016-10-29 13:05:00
آسمان 3816 عسلویه طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 13:30 2016-10-29 13:30:00
تابان 6295 تهران طبق برنامه MD88 شنبه 14:15 2016-10-29 14:15:00
زاگرس 4139 مشهد طبق برنامه A320 شنبه 14:30 2016-10-29 14:30:00
آسمان 3804 لامرد طبق برنامه AT72 ورودی داخلی شنبه 14:40 2016-10-29 14:40:00
تابان 6281 مشهد طبق برنامه MD88 شنبه 16:00 2016-10-29 16:00:00
زاگرس 4019 تهران طبق برنامه A320 شنبه 17:05 2016-10-29 17:05:00
ایران ایر 426 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 17:05 2016-10-29 17:05:00
آسمان 3846 کیش لغو شد AT72 شنبه 17:20 2016-10-29 17:20:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD83 ورودی داخلی شنبه 17:30 2016-10-29 17:30:00
آسمان 3796 رشت طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 18:10 2016-10-29 18:10:00
آسمان 3826 اهواز طبق برنامه AT72 ورودی داخلی شنبه 18:15 2016-10-29 18:15:00
کیش ایر 7060 کیش طبق برنامه MD82 شنبه 19:15 2016-10-29 19:15:00
آسمان 3782 تهران طبق برنامه F100 شنبه 19:40 2016-10-29 19:40:00
زاگرس 4111 مشهد طبق برنامه A320 شنبه 20:15 2016-10-29 20:15:00
ایران ایر 432 اهواز طبق برنامه MD82 شنبه 20:45 2016-10-29 20:45:00
ماهان 1087 تهران طبق برنامه A306 شنبه 21:00 2016-10-29 21:00:00
کیش ایر 7449 مشهد طبق برنامه MD82 شنبه 21:30 2016-10-29 21:30:00
زاگرس 4119 مشهد طبق برنامه MD82 شنبه 21:30 2016-10-29 21:30:00
زاگرس 4011 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 21:45 2016-10-29 21:45:00
آسمان 3806 کیش طبق برنامه AT72 شنبه 21:50 2016-10-29 21:50:00
قشم ایر 1236 تهران طبق برنامه F100 شنبه 22:00 2016-10-29 22:00:00
آسمان 3786 تهران لغو شد F100 شنبه 22:55 2016-10-29 22:55:00
آسمان 3788 تهران طبق برنامه F100 یک شنبه 00:20 2016-10-30 00:20:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ترکیش 885 استانبول پرواز کرد(01:52) A321 ورودی داخلی جمعه 01:35 2016-10-28 01:35:00
قطر 477 دوحه پرواز کرد (05:02) A320 جمعه 05:00 2016-10-28 05:00:00
آسمان 3771 تهران پرواز کرد (06:11) F100 ورودی داخلی جمعه 06:00 2016-10-28 06:00:00
آسمان 3797 بندر عباس پرواز کرد (07:08) AT72 ورودی داخلی جمعه 07:00 2016-10-28 07:00:00
ایران ایر 234 بندر لنگه لغو شد F100 جمعه 08:15 2016-10-28 08:15:00
ایران ایر 683 دوحه پرواز کرد(08:51) A320 جمعه 08:15 2016-10-28 08:15:00
آتا 5266 مشهد پرواز کرد(09:08) MD83 خروجی داخلی جمعه 09:10 2016-10-28 09:10:00
آسمان 6555 مسقط پرواز کرد (10:31) F100 جمعه 10:15 2016-10-28 10:15:00
آسمان 3839 کیش پرواز کرد (10:57) AT72 جمعه 10:45 2016-10-28 10:45:00
آسمان 3875 زاهدان پرواز کرد (11:21) F100 جمعه 11:00 2016-10-28 11:00:00
ایران ایر 235 تهران لغو شد F100 جمعه 11:35 2016-10-28 11:35:00
نفت 2542 سیری پرواز کرد (11:36) F100 جمعه 11:35 2016-10-28 11:35:00
کیش ایر 7115 مسقط پرواز کرد (11:58) MD83 جمعه 11:45 2016-10-28 11:45:00
ماهان 1088 تهران پرواز کرد (12:09) B463 جمعه 12:10 2016-10-28 12:10:00
ایران ایر 427 تهران پرواز کرد (13:09) A320 جمعه 12:45 2016-10-28 12:45:00
کیش ایر 7061 کیش پرواز کرد (14:01) MD82 جمعه 13:45 2016-10-28 13:45:00
ایر عربیا 214 شارجه پرواز کرد (13:36) A320 جمعه 13:45 2016-10-28 13:45:00
آتا 5288 تهران پرواز کرد (14:27) MD83 خروجی داخلی جمعه 14:00 2016-10-28 14:00:00
تابان 6296 تهران پرواز کرد (14:57) MD88 ورودی داخلی جمعه 14:30 2016-10-28 14:30:00
آسمان 3883 اهواز پرواز کرد(14:48) AT72 ورودی داخلی جمعه 14:30 2016-10-28 14:30:00
ایران ایر 3435 بغداد پرواز کرد (15:23) A320 جمعه 14:40 2016-10-28 14:40:00
ماهان 1190 دبی پرواز کرد (15:34) BAE ورودی داخلی جمعه 15:30 2016-10-28 15:30:00
آسمان 3781 تهران پرواز کرد (15:50) F100 جمعه 15:30 2016-10-28 15:30:00
قشم ایر 1234 ماهشهر پرواز کرد (16:30) F100 جمعه 16:30 2016-10-28 16:30:00
آسمان 3807 قشم لغو شد AT72 ورودی داخلی جمعه 16:45 2016-10-28 16:45:00
کیش ایر 7448 مشهد پرواز کرد (16:46) MD82 جمعه 16:45 2016-10-28 16:45:00
زاگرس 4138 مشهد پرواز کرد (18:04) A320 جمعه 17:15 2016-10-28 17:15:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد (17:37) MD83 خروجی داخلی جمعه 17:20 2016-10-28 17:20:00
آسمان 3833 آبادان پرواز کرد (18:57) AT72 جمعه 18:00 2016-10-28 18:00:00
زاگرس 4018 تهران پرواز کرد (18:26) A320 جمعه 18:15 2016-10-28 18:15:00
ایران ایر 338 بندر عباس پرواز کرد (19:25) MD82 جمعه 18:55 2016-10-28 18:55:00
آسمان 3791 تهران پرواز کرد (19:46) B727 جمعه 19:25 2016-10-28 19:25:00
آسمان 3777 تبریز پرواز کرد (20:15) F100 جمعه 20:00 2016-10-28 20:00:00
آسمان 3785 تهران پرواز کرد (20:23) F100 جمعه 20:15 2016-10-28 20:15:00
ماهان 4588 تهران پرواز کرد (20:15) BAE ورودی داخلی جمعه 20:15 2016-10-28 20:15:00
کیش ایر 7461 کیش پرواز کرد (21:22) MD82 جمعه 20:45 2016-10-28 20:45:00
آسمان 3809 کرمان لغو شد AT72 جمعه 21:00 2016-10-28 21:00:00
کیش ایر 7450 تهران پرواز کرد (21:49) MD82 جمعه 21:30 2016-10-28 21:30:00
کاسپین 049 تهران پرواز کرد (22:05) MD83 جمعه 21:45 2016-10-28 21:45:00
ماهان 1086 تهران پرواز کرد (22:26) A306 جمعه 22:00 2016-10-28 22:00:00
ایران ایر 429 تهران پرواز کرد (23:10) MD82 جمعه 22:25 2016-10-28 22:25:00
قشم ایر 1237 تهران پرواز کرد (22:51) F100 ورودی داخلی جمعه 22:35 2016-10-28 22:35:00
زاگرس 4010 تهران پرواز کرد (23:36) A320 جمعه 22:40 2016-10-28 22:40:00
زاگرس 4110 مشهد پرواز کرد (23:48) A320 جمعه 23:15 2016-10-28 23:15:00
ترکیش 885 استانبول پذیرش مسافر در میز (1,2,3)- A321 ورودی داخلی شنبه 01:35 2016-10-29 01:35:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه F100 شنبه 05:00 2016-10-29 05:00:00
آسمان 3773 تهران طبق برنامه F100 شنبه 06:00 2016-10-29 06:00:00
آسمان 3797 بندر عباس لغو شد AT72 شنبه 07:00 2016-10-29 07:00:00
نفت 2644 اهواز طبق برنامه F100 شنبه 07:35 2016-10-29 07:35:00
کاسپین 039 تهران طبق برنامه MD83 شنبه 07:55 2016-10-29 07:55:00
آسمان 3803 لامرد طبق برنامه AT72 ورودی داخلی شنبه 08:15 2016-10-29 08:15:00
نفت 2501 خارک طبق برنامه F100 شنبه 09:40 2016-10-29 09:40:00
آسمان 3815 عسلویه طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 10:55 2016-10-29 10:55:00
کاسپین 6949 عسلویه طبق برنامه MD83 شنبه 11:30 2016-10-29 11:30:00
فلای دبی 272 دبی طبق برنامه B738 شنبه 11:55 2016-10-29 11:55:00
ماهان 1088 تهران طبق برنامه A306 شنبه 12:10 2016-10-29 12:10:00
آسمان 3775 تهران طبق برنامه B727 شنبه 12:45 2016-10-29 12:45:00
ایران ایر 325 تهران طبق برنامه MD82 ورودی داخلی شنبه 13:00 2016-10-29 13:00:00
ایر عربیا 214 شارجه طبق برنامه A320 شنبه 13:45 2016-10-29 13:45:00
آسمان 3795 رشت طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 14:20 2016-10-29 14:20:00
آسمان 3845 کیش لغو شد AT72 شنبه 14:30 2016-10-29 14:30:00
تابان 6296 تهران طبق برنامه MD88 شنبه 15:15 2016-10-29 15:15:00
آسمان 3825 اهواز طبق برنامه AT72 ورودی داخلی شنبه 15:20 2016-10-29 15:20:00
آسمان 3781 تهران طبق برنامه F100 شنبه 16:00 2016-10-29 16:00:00
زاگرس 4138 مشهد طبق برنامه A320 شنبه 16:00 2016-10-29 16:00:00
تابان 6282 مشهد طبق برنامه MD88 شنبه 17:00 2016-10-29 17:00:00
زاگرس 4138 مشهد طبق برنامه A320 شنبه 17:05 2016-10-29 17:05:00
کیش ایر 7448 مشهد طبق برنامه MD82 شنبه 17:15 2016-10-29 17:15:00
ایران ایر 433 اهواز طبق برنامه MD82 شنبه 17:50 2016-10-29 17:50:00
زاگرس 4018 تهران طبق برنامه A320 شنبه 18:15 2016-10-29 18:15:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه MD83 خروجی داخلی شنبه 18:20 2016-10-29 18:20:00
آسمان 3869 آبادان طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 18:30 2016-10-29 18:30:00
آسمان 3805 کیش طبق برنامه AT72 شنبه 19:00 2016-10-29 19:00:00
آسمان 3785 تهران لغو شد F100 شنبه 19:15 2016-10-29 19:15:00
کیش ایر 7061 کیش طبق برنامه MD82 شنبه 20:15 2016-10-29 20:15:00
آسمان 3787 تهران طبق برنامه F100 شنبه 20:30 2016-10-29 20:30:00
زاگرس 4110 مشهد طبق برنامه A320 شنبه 21:15 2016-10-29 21:15:00
ایران ایر 427 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 21:30 2016-10-29 21:30:00
ماهان 1086 تهران طبق برنامه A306 شنبه 22:00 2016-10-29 22:00:00
زاگرس 4118 مشهد طبق برنامه MD82 شنبه 22:30 2016-10-29 22:30:00
زاگرس 4010 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 22:40 2016-10-29 22:40:00
قشم ایر 1237 تهران طبق برنامه F100 شنبه 22:45 2016-10-29 22:45:00
آسمان 3793 بندر عباس طبق برنامه AT72 شنبه 22:50 2016-10-29 22:50:00
یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
 اسفندیار کیانی به عنوان معاون جدید عملیات فرودگاهی- فرودگاه بین المللی شیراز معرفی شد. در این مراسم که صبح امروز برگزار شد؛ رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس، معاونین و رییس حراست اداره کل، فرماندهی پلیس و سپاه حفاظت هواپیمایی، روسای شرکت های هواپیمایی و مسئولین و کارکنان ارگانها و نهادهای مستقر در فرودگاه حضور داشتند. یادآور می شود؛ کیانی پیش از این به مدت 5 سال مدیریت فرودگاه خرم آباد را برعهده داشته است.
شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
اتاق تغذیه با شیر مادر با همکاری دانشگاه علوم پزشکی فارس، در فرودگاه بین المللی شیراز افتتاح شد. به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی و لزوم ترویج تغذیه با شیر مادر؛ بستر سازی و راه اندازی اتاقهای شیردهی و همچنین حمایت مادر توسط خانواده، جامعه و سازمانهای دولتی و غیر دولتی ضروری به نظر می رسد. در این راستا؛ راه اندازی اتاق شیر دهی و نگهداری کودک و استراحت مادران با همکاری معاونت بهداشتی علوم پزشکی فارس در فرودگاه بین المللی شیراز انجام شد و امید است؛ با این اقدام گام های موثری در مسیر ارتقاء سطح سلامت عمومی جامعه برداشته شود. هدف از اجرای این طرح ارائه خدمات و ترغیب مادران به تغذیه نوزادان با شیر مادر و همچنین حمایت از آنها می باشد. لازم به ذکر است؛ آیین افتتاح اتاق شیردهی با حضور قائ
دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵
  تابلوهای برق نرمال و اضطراری شبکه توزیع برق فرودگاه بین المللی شیراز در مدت زمان 7 روز تعویض شد. رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس گفت: با توجه به قدمت 50 ساله و فرسوده بودن تابلوهای توزیع برق اضطراری و نرمال شبکه توزیع برق نیروگاه مرکزی فرودگاه بین المللی شیراز و افزایش تلفات سیستم، کاهش ضریب ایمنی و عدم قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق، با مساعدت اداره کل تسهیلات و تجهیزات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی، تعویض تابلوهای مذکور در دستور کار قرار گرفت. مدیر کل فرودگاههای استان فارس افزود: عملیات انتقال، نصب و اجرا با همت و تلاش کارکنان اداره فنی و مهندسی فرودگاه شیراز و همکاری کارشناسان اداره کل تسهیلات و تجهیزات با 700 نفر ساعت کار انجام شد. بدیعی فرد خاطر نشان کرد: ا
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵
 رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس و محمدرضا رضایی نماینده مردم شهرستان جهرم و رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روز شنبه مورخ 95/7/10از فرودگاه جهرم بازدید کردند. پس از بازدید؛ طی نشستی با حضور مدیر کل فرودگاههای استان فارس، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم مسایل و مشکلات فرودگاه جهرم مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست؛ ضمن بررسی وضعیت فرودگاه، در خصوص عملیاتی شدن فرودگاه و برقراری پرواز تصمیماتی اتخاذ شد. رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس بر اتمام پروژه های در حال اجرا فرودگاه تاکید کرد و گفت: فرودگاه جهرم در حال حاضر از زیرساخت های لازم جهت پذیرش پرواز برخوردار بوده و با ورود هواپیماهای ATR خریداری ش