خوش آمدید — امروز شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳ ۲۱:۰۳:۰۰
شیراز
امروز شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳
16°
19°
6°
فردا ۲ آذر ۱۳۹۳
18°
6°
۳ آذر ۱۳۹۳
18°
9°
۴ آذر ۱۳۹۳
15°
6°
۵ آذر ۱۳۹۳
18°
4°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
کاسپين 20 عسلويه نشست(10:26) MD82 شنبه 10:30 2014-11-22 10:30:00
نفت 2576 لاوان نشست(11:12)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 11:25 2014-11-22 11:25:00
آسمان 6504 دبي نشست(13:56)-پايان تحويل بار N/A خروجي داخلي شنبه 13:50 2014-11-22 13:50:00
ماهان 1087 تهران نشست(15:35)-پايان تحويل بار N/A شنبه 14:50 2014-11-22 14:50:00
آسمان 3796 رشت نشست(15:35)-پايان تحويل بار F100 شنبه 16:00 2014-11-22 16:00:00
آسمان 3804 لامرد نشست(16:12) AT72 شنبه 16:00 2014-11-22 16:00:00
تفتان 5706 كيش نشست(16:34)-پايان تحويل بار FK50 شنبه 16:05 2014-11-22 16:05:00
ايران اير 426 تهران نشست(17:01) - پايان تحويل بار F100 شنبه 17:00 2014-11-22 17:00:00
آتا 5223 تهران نشست(20:27)-پايان تحويل بار MD82 شنبه 17:30 2014-11-22 17:30:00
زاگرس 4052 مشهد نشست(18:45)-پايان تحويل بار N/A خروجي داخلي شنبه 18:15 2014-11-22 18:15:00
آسمان 3896 كيش نشست(19:47)-پايان تحويل بار AT72 شنبه 19:50 2014-11-22 19:50:00
آسمان 3788 تهران تاخير دارد F100 خروجي داخلي شنبه 20:15 2014-11-22 20:15:00
ماهان 1191 دبي نشست(20:00)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي شنبه 20:20 2014-11-22 20:20:00
ايران اير 432 اهواز نشست(20:38)-پايان تحويل بار F100 شنبه 20:30 2014-11-22 20:30:00
ايران اير 339 بندر عباس طبق برنامه F100 شنبه 21:15 2014-11-22 21:15:00
زاگرس 4011 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 21:45 2014-11-22 21:45:00
هواپيمايي قشم 1236 تهران طبق برنامه F100 شنبه 21:55 2014-11-22 21:55:00
آسمان 6502 دبي طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 22:00 2014-11-22 22:00:00
ماهان 4589 تهران لغو شد A310 خروجي داخلي شنبه 22:25 2014-11-22 22:25:00
آسمان 3806 كيش طبق برنامه AT72 شنبه 23:40 2014-11-22 23:40:00
آسمان 3774 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 00:30 2014-11-23 00:30:00
آسمان 6504 دبي طبق برنامه F100 یک شنبه 00:30 2014-11-23 00:30:00
تركيش 884 استانبول طبق برنامه A320 یک شنبه 02:25 2014-11-23 02:25:00
آسمان 3854 مشهد طبق برنامه F100 یک شنبه 02:55 2014-11-23 02:55:00
قطر 476 دوحه طبق برنامه BA11 ورودی خارجي یک شنبه 03:30 2014-11-23 03:30:00
آسمان 3788 تهران طبق برنامه F100 ورودی خارجي یک شنبه 07:10 2014-11-23 07:10:00
اير تور 924 مشهد طبق برنامه MD82 یک شنبه 07:15 2014-11-23 07:15:00
اير تور 984 تهران طبق برنامه MD82 یک شنبه 08:25 2014-11-23 08:25:00
ماهان 1089 تهران طبق برنامه BA11 خروجي داخلي یک شنبه 08:45 2014-11-23 08:45:00
ايران اير 322 تهران طبق برنامه F100 یک شنبه 09:05 2014-11-23 09:05:00
آسمان 3776 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 09:05 2014-11-23 09:05:00
نفت 2586 بهرگان طبق برنامه F100 یک شنبه 09:15 2014-11-23 09:15:00
نفت 2570 اصفهان طبق برنامه F100 یک شنبه 09:20 2014-11-23 09:20:00
تفتان 5700 بندر عباس طبق برنامه FK50 یک شنبه 11:00 2014-11-23 11:00:00
کيش اير 7476 عسلويه طبق برنامه MD82 یک شنبه 11:20 2014-11-23 11:20:00
ايران اير 656 دبي طبق برنامه A320 یک شنبه 11:40 2014-11-23 11:40:00
ماهان 4557 خارک طبق برنامه BA11 یک شنبه 11:50 2014-11-23 11:50:00
نفت 2571 سيري طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 12:50 2014-11-23 12:50:00
العربيه 213 شارجه طبق برنامه A320 یک شنبه 13:05 2014-11-23 13:05:00
اير تور 9503 رشت طبق برنامه MD82 یک شنبه 13:30 2014-11-23 13:30:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه F100 یک شنبه 13:30 2014-11-23 13:30:00
ايران اير 664 کويت طبق برنامه F100 یک شنبه 13:40 2014-11-23 13:40:00
آسمان 6504 دبي طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 13:50 2014-11-23 13:50:00
زاگرس 4052 مشهد طبق برنامه MD82 یک شنبه 14:45 2014-11-23 14:45:00
ماهان 1087 تهران طبق برنامه A306 یک شنبه 14:50 2014-11-23 14:50:00
کيش اير 7460 كيش طبق برنامه F100 یک شنبه 15:45 2014-11-23 15:45:00
آسمان 6502 دبي طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 16:00 2014-11-23 16:00:00
تابان 6281 مشهد طبق برنامه MD82 یک شنبه 16:00 2014-11-23 16:00:00
تفتان 5706 كيش طبق برنامه FK50 یک شنبه 16:05 2014-11-23 16:05:00
آسمان 3858 مشهد طبق برنامه F100 یک شنبه 16:20 2014-11-23 16:20:00
آسمان 6508 کويت طبق برنامه F100 یک شنبه 17:20 2014-11-23 17:20:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD82 یک شنبه 17:30 2014-11-23 17:30:00
ايران اير 232 تهران طبق برنامه A320 یک شنبه 17:30 2014-11-23 17:30:00
ايران اير 259 مشهد طبق برنامه MD82 یک شنبه 19:00 2014-11-23 19:00:00
آسمان 3846 كيش طبق برنامه AT72 یک شنبه 20:05 2014-11-23 20:05:00
کيش اير 7449 مشهد طبق برنامه F100 یک شنبه 20:15 2014-11-23 20:15:00
ماهان 1191 دبي طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 20:20 2014-11-23 20:20:00
کاسپين 48 تهران طبق برنامه MD82 یک شنبه 21:10 2014-11-23 21:10:00
آسمان 3866 ساري طبق برنامه F100 یک شنبه 21:50 2014-11-23 21:50:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 3803 لامرد پرواز کرد(09:50) T154 خروجي داخلي شنبه 09:40 2014-11-22 09:40:00
نفت 2501 خارک پرواز کرد(10:18) F100 ورودي داخلي شنبه 10:05 2014-11-22 10:05:00
کاسپين 19 عسلويه پرواز کرد(11:31) MD82 شنبه 11:30 2014-11-22 11:30:00
نفت 2576 اصفهان پرواز کرد(12:06) F100 خروجي داخلي شنبه 12:05 2014-11-22 12:05:00
آسمان 6503 دبي پرواز کرد(15:00) F100 ورودي داخلي شنبه 14:50 2014-11-22 14:50:00
ماهان 1190 دبي پرواز کرد(16:36) A320 ورودي داخلي شنبه 16:00 2014-11-22 16:00:00
تفتان 5707 كيش پرواز کرد(17:23) A320 شنبه 16:50 2014-11-22 16:50:00
آسمان 3895 كيش پرواز کرد(17:22) AT72 شنبه 17:00 2014-11-22 17:00:00
آسمان 3787 تهران پرواز کرد(17:13) F100 ورودي داخلي شنبه 17:00 2014-11-22 17:00:00
ايران اير 338 بندر عباس پرواز کرد(17:54) F100 شنبه 17:35 2014-11-22 17:35:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد(21:29) MD82 شنبه 18:20 2014-11-22 18:20:00
زاگرس 4053 مشهد پرواز کرد(19:34) MD82 خروجي داخلي شنبه 19:15 2014-11-22 19:15:00
آسمان 3805 كيش پرواز کرد(21:03) AT72 شنبه 20:50 2014-11-22 20:50:00
ايران اير 433 اهواز پايان پذيرش مسافر- F100 شنبه 21:05 2014-11-22 21:05:00
آسمان 3773 تهران پايان پذيرش مسافر- F100 ورودي داخلي شنبه 21:15 2014-11-22 21:15:00
ماهان 1086 تهران درب خروج بسته شد- A306 شنبه 21:40 2014-11-22 21:40:00
ايران اير 427 تهران پايان پذيرش مسافر- F100 شنبه 21:50 2014-11-22 21:50:00
هواپيمايي قشم 1237 تهران پذيرش مسافر در ميز (5)- F100 شنبه 22:40 2014-11-22 22:40:00
زاگرس 4012 تهران پذيرش مسافر در ميز (8)- MD82 شنبه 22:45 2014-11-22 22:45:00
آسمان 3857 مشهد پذيرش مسافر در ميز (2)- F100 خروجي داخلي شنبه 23:00 2014-11-22 23:00:00
ماهان 4588 تهران لغو شد A310 خروجي داخلي شنبه 23:40 2014-11-22 23:40:00
تركيش 885 استانبول طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 03:25 2014-11-23 03:25:00
آسمان 3787 تهران طبق برنامه F100 ورودی خارجي یک شنبه 04:00 2014-11-23 04:00:00
قطر 477 دوحه طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 04:35 2014-11-23 04:35:00
آسمان 3775 تهران طبق برنامه F100 یک شنبه 05:30 2014-11-23 05:30:00
آسمان 6501 دبي طبق برنامه F100 خروجي خارجي یک شنبه 07:30 2014-11-23 07:30:00
آسمان 3857 مشهد طبق برنامه F100 ورودی خارجي یک شنبه 08:00 2014-11-23 08:00:00
اير تور 925 مشهد طبق برنامه MD82 یک شنبه 08:00 2014-11-23 08:00:00
اير تور 9502 رشت طبق برنامه MD82 یک شنبه 09:15 2014-11-23 09:15:00
ماهان 4556 خارک طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 09:30 2014-11-23 09:30:00
ايران اير 665 کويت طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 09:50 2014-11-23 09:50:00
نفت 2587 بهرگان طبق برنامه F100 یک شنبه 09:55 2014-11-23 09:55:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه F100 یک شنبه 10:00 2014-11-23 10:00:00
نفت 2570 سيري طبق برنامه F100 یک شنبه 10:05 2014-11-23 10:05:00
تفتان 5701 بندر عباس طبق برنامه FK50 یک شنبه 11:35 2014-11-23 11:35:00
کيش اير 7477 عسلويه طبق برنامه MD82 یک شنبه 12:00 2014-11-23 12:00:00
ايران اير 233 تهران طبق برنامه A320 یک شنبه 12:30 2014-11-23 12:30:00
ماهان 1088 تهران طبق برنامه BA11 یک شنبه 12:35 2014-11-23 12:35:00
نفت 2571 اصفهان طبق برنامه F100 یک شنبه 13:30 2014-11-23 13:30:00
العربيه 214 شارجه طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 13:45 2014-11-23 13:45:00
اير تور 985 تهران طبق برنامه MD82 یک شنبه 14:15 2014-11-23 14:15:00
ايران اير 323 تهران طبق برنامه F100 یک شنبه 14:25 2014-11-23 14:25:00
آسمان 6507 کويت طبق برنامه F100 خروجي خارجي یک شنبه 14:30 2014-11-23 14:30:00
آسمان 6503 دبي طبق برنامه F100 خروجي خارجي یک شنبه 14:50 2014-11-23 14:50:00
زاگرس 4053 مشهد طبق برنامه MD82 یک شنبه 15:45 2014-11-23 15:45:00
ماهان 1190 دبي طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 16:00 2014-11-23 16:00:00
کيش اير 7448 مشهد طبق برنامه F100 یک شنبه 16:30 2014-11-23 16:30:00
تفتان 5707 كيش طبق برنامه A320 یک شنبه 16:50 2014-11-23 16:50:00
تابان 6282 مشهد طبق برنامه MD82 یک شنبه 17:00 2014-11-23 17:00:00
آسمان 3845 كيش طبق برنامه AT72 یک شنبه 17:15 2014-11-23 17:15:00
آسمان 3773 تهران طبق برنامه F100 یک شنبه 17:20 2014-11-23 17:20:00
آسمان 3865 ساري طبق برنامه F100 یک شنبه 18:10 2014-11-23 18:10:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه MD82 یک شنبه 18:20 2014-11-23 18:20:00
ايران اير 657 دبي طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 18:20 2014-11-23 18:20:00
ايران اير 258 مشهد طبق برنامه MD82 یک شنبه 19:45 2014-11-23 19:45:00
کيش اير 7461 كيش طبق برنامه F100 یک شنبه 21:00 2014-11-23 21:00:00
آسمان 3895 كيش طبق برنامه AT72 یک شنبه 21:00 2014-11-23 21:00:00
ماهان 1086 تهران طبق برنامه A306 یک شنبه 21:40 2014-11-23 21:40:00
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۳
سید محمد احمدی استاندار فارس پنج شنبه سوم مهرماه به طور سرزده از فرودگاه شهید دستغیب شیراز بازدید کرد.  احمدی طی این بازدید روند اجرای فازهای 2،1 و 5 پروژه توسعه ترمینال پروازهای داخلی ، پروژه توسعه پارکینگ هواپیما و احداث کانال انرژی را مورد بررسی قرار داد. در ادامه استاندار فارس از ترمینال پروازهای داخلی و خارجی بازدید کرد و در جریان نحوه خدمات رسانی مطلوب به مسافرین قرار گرفت. در جریان بازدید حمیدرضا سیدی مدیر کل فرودگاههای استان فارس توضیحات کاملی درباره پیشرفت پروژه های در دست اجرا ارائه دادند و همچنین پروژه های آتی فرودگاه را تشریح کردند. گفتنی است؛در این بازدید معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری،مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و مدیر کل گمرک استان فارس ،احمدی را همراهی
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
عملیات اجرایی توسعه ضلع شرقی پارکینگ هواپیما در فرودگاه شیراز به مساحت 33 هزار مترمربع آغاز شد. حمیدرضا سیدی مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس گفت: با توجه به جاذبه‌های تاریخی و اماکن مذهبی و مطرح بودن شیراز به عنوان یکی از قطب‌های مهم توریستی کشور و وجود مراکز درمانی مجهز و پیشرفته سالانه شاهد حضور تعداد بیشماری از گردشگران خارجی و داخلی و همچنین بیمارانی هستیم که برای درمان از استان‌های جنوبی کشور و کشورهای حوزه خلیج‌فارس به شیراز سفر می‌کنند از این رو توجه به زیرساخت‌ها و امور زیر بنایی در فرودگاه شیراز از ابتدا در دستور کار قرار گرفت. سیدی خاطرنشان کرد: از جمله پروژه‌های زیربنایی و مهم این اداره‌کل؛ می‌توان به پروژه توسعه محوطه ترمینا
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳
نخستین پرواز شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر شیراز-دبی-شیراز 19 شهریورماه برقرار شد.  حمیدرضا سیدی مدیرکل فرودگاه شیراز گفت: با توجه به تقاضای سفر در مسیر شیراز-دبی-شیراز و به منظور ارائه خدمات مطلوب و مناسب به مسافران برقراری پرواز در این مسیر برنامه‌ریزی و اجرا شد. مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس بیان کرد: شرکت هواپیمایی ماهان روزانه با یک فروند هواپیمای ایرباس مسافران را در این مسیر جابجا خواهد کرد. همچنین وی افزود: در حال حاضر شرکت هواپیمایی آسمان با 18 و ایران‌ایر با 4 پرواز در مسیر دبی و العربیه با 8 پرواز در مسیر شارجه به صورت رفت و برگشت مشغول به فعالیت هستند.
شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۳
طی مراسمی پرویز میری به‌عنوان مدیر جدید فرودگاه لامرد معرفی و از زحمات محمد دلاویز رئیس پیشین این فرودگاه قدردانی شد. مراسم تودیع و معارفه رئیس فرودگاه لامرد با حضور مدیرکل فرودگاه‌های‌ استان فارس، فرماندار شهرستان لامرد، حجت‌الاسلام والمسلمین شهیدی امام‌جمعه، معاون عملیات هوانوردی فرودگاه شیراز، رییس حراست اداره‌کل، فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی فرودگاه‌های استان، شهردار، رییس شورای شهر، فرماندهی انتظامی شهرستان لامرد و جمع کثیری از مسئولین و معاونین ادارات شهرستان و کارکنان فرودگاه برگزار شد. در این مراسم، محمد دلاویز مدیر سابق فرودگاه لامرد گزارشی از عملکرد خود ارائه و خواستار همکاری همه جانبه مسئولین محلی و کارکنان فرودگاه با مدیر جدید شد. همچن