خوش آمدید — امروز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ ۰۱:۰۰:۲۷
شیراز
امروز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵
9°
19°
7°
فردا ۱۶ آذر ۱۳۹۵
18°
5°
۱۷ آذر ۱۳۹۵
17°
4°
۱۸ آذر ۱۳۹۵
16°
5°
۱۹ آذر ۱۳۹۵
12°
1°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ترکیش 884 استانبول نشست(01:55)-پایان تحویل بار B738 یک شنبه 02:15 2016-12-04 02:15:00
قطر 476 دوحه نشست(03:48)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 04:00 2016-12-04 04:00:00
کاسپین 038 تهران نشست(07:26)-پایان تحویل بار B737 یک شنبه 07:00 2016-12-04 07:00:00
آتا 5287 تهران نشست(10:26)-پایان تحویل بار MD83 یک شنبه 07:05 2016-12-04 07:05:00
ایران ایر 426 تهران نشست(07:57)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 07:45 2016-12-04 07:45:00
ایر تور 984 تهران نشست(08:07)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 08:00 2016-12-04 08:00:00
ماهان 4562 کرمان نشست(08:35)-پایان تحویل بار BAE یک شنبه 08:05 2016-12-04 08:05:00
نفت 2524 تهران نشست(08:52)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 08:45 2016-12-04 08:45:00
ماهان 4589 تهران نشست(09:13)-پایان تحویل بار BAE یک شنبه 08:50 2016-12-04 08:50:00
نفت 2527 اصفهان نشست(08:46)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 09:00 2016-12-04 09:00:00
آسمان 3772 تهران نشست(09:41)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 09:10 2016-12-04 09:10:00
آسمان 3798 بندر عباس نشست(09:27)-پایان تحویل بار AT72 یک شنبه 09:30 2016-12-04 09:30:00
نفت 2543 سیری نشست(09:05)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 09:35 2016-12-04 09:35:00
آسمان 3774 تهران نشست(09:39)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 09:40 2016-12-04 09:40:00
قشم ایر 1270 تبریز نشست(10:17)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 09:45 2016-12-04 09:45:00
ماهان 1089 تهران نشست(11:18)-پایان تحویل بار A306 یک شنبه 11:05 2016-12-04 11:05:00
نفت 2525 بهرگان نشست(11:27)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 11:15 2016-12-04 11:15:00
کیش ایر 7476 عسلویه نشست(11:45)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 11:20 2016-12-04 11:20:00
نفت 2526 لاوان نشست(11:33)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 11:40 2016-12-04 11:40:00
ایران ایر 656 دبی نشست(11:38)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 11:40 2016-12-04 11:40:00
ماهان 4563 اهواز نشست(12:32)-پایان تحویل بار BAE یک شنبه 12:00 2016-12-04 12:00:00
ایران ایر 664 کویت نشست(12:36)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 12:30 2016-12-04 12:30:00
ایر عربیا 213 شارجه نشست(13:04)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 13:05 2016-12-04 13:05:00
آسمان 3808 قشم نشست(13:46)-پایان تحویل بار AT72 یک شنبه 13:30 2016-12-04 13:30:00
آسمان 3840 کیش نشست(14:00)-پایان تحویل بار AT72 یک شنبه 13:50 2016-12-04 13:50:00
آسمان 3866 ساری نشست(14:35)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 14:00 2016-12-04 14:00:00
آسمان 3782 تهران نشست(14:12)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی یک شنبه 14:20 2016-12-04 14:20:00
زاگرس 4139 مشهد نشست(14:53)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 14:30 2016-12-04 14:30:00
ماهان 4557 خارک نشست(15:48)-پایان تحویل بار BAE یک شنبه 14:55 2016-12-04 14:55:00
کیش ایر 7460 کیش نشست(16:16)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 16:15 2016-12-04 16:15:00
ایر تور 8032 عسلویه نشست(16:33)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 16:40 2016-12-04 16:40:00
ایران ایر 232 تهران نشست(17:55)-پایان تحویل بار A320 ورودی داخلی یک شنبه 17:15 2016-12-04 17:15:00
زاگرس 4019 تهران نشست(18:07)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 17:20 2016-12-04 17:20:00
آتا 5223 تهران نشست(20:28)-پایان تحویل بار MD83 یک شنبه 17:30 2016-12-04 17:30:00
آسمان 3806 کیش نشست(17:53)-پایان تحویل بار AT72 یک شنبه 17:40 2016-12-04 17:40:00
آتا 5289 مشهد لغو شد B737 یک شنبه 18:00 2016-12-04 18:00:00
آسمان 3770 کرمانشاه نشست(18:10)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی یک شنبه 18:30 2016-12-04 18:30:00
قشم ایر 1207 مشهد نشست(19:42)-پایان تحویل بار RJ10 یک شنبه 18:30 2016-12-04 18:30:00
کیش ایر 7060 کیش نشست(18:48)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 18:45 2016-12-04 18:45:00
معراج 2840 تهران نشست(19:08)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 19:15 2016-12-04 19:15:00
تابان 6295 تهران نشست(19:29)-پایان تحویل بار MD88 یک شنبه 19:15 2016-12-04 19:15:00
آسمان 3858 مشهد نشست(20:16)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی یک شنبه 20:05 2016-12-04 20:05:00
کاسپین 048 تهران نشست(20:06)-پایان تحویل بار MD83 یک شنبه 20:05 2016-12-04 20:05:00
زاگرس 4111 مشهد نشست(20:16)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 20:15 2016-12-04 20:15:00
ایران ایر 424 تهران نشست(21:41)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی یک شنبه 20:20 2016-12-04 20:20:00
کیش ایر 7449 مشهد نشست(21:39)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 21:30 2016-12-04 21:30:00
ماهان 1087 تهران نشست(21:33)-پایان تحویل بار A306 یک شنبه 21:30 2016-12-04 21:30:00
قشم ایر 1236 تهران نشست(22:51)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 22:00 2016-12-04 22:00:00
آسمان 3834 آبادان نشست(23:31)-پایان تحویل بار AT72 یک شنبه 23:20 2016-12-04 23:20:00
آسمان 3786 تهران نشست(00:51)-پایان تحویل بار F100 دو شنبه 00:40 2016-12-05 00:40:00
آسمان 3826 اهواز نشست(01:34)-تحویل بار از تسمه نقاله(2) AT72 دو شنبه 01:15 2016-12-05 01:15:00
ترکیش 884 استانبول اعلام ورود(01:55) B738 دو شنبه 02:15 2016-12-05 02:15:00
کاسپین 038 تهران طبق برنامه B737 دو شنبه 07:00 2016-12-05 07:00:00
ایران ایر 234 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 07:30 2016-12-05 07:30:00
آسمان 3776 تهران طبق برنامه B737 دو شنبه 07:35 2016-12-05 07:35:00
نفت 2527 اصفهان طبق برنامه F100 دو شنبه 08:30 2016-12-05 08:30:00
نفت 2502 خارک طبق برنامه F100 دو شنبه 08:40 2016-12-05 08:40:00
آتا 5287 تهران طبق برنامه MD83 دو شنبه 08:55 2016-12-05 08:55:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 09:10 2016-12-05 09:10:00
آسمان 3798 بندر عباس طبق برنامه AT72 دو شنبه 09:30 2016-12-05 09:30:00
آسمان 3884 اهواز طبق برنامه AT72 دو شنبه 10:25 2016-12-05 10:25:00
ایران ایر 235 بندر لنگه طبق برنامه F100 دو شنبه 10:45 2016-12-05 10:45:00
ماهان 1089 تهران طبق برنامه A306 دو شنبه 11:05 2016-12-05 11:05:00
نفت 2526 لاوان طبق برنامه F100 دو شنبه 11:15 2016-12-05 11:15:00
ایر عربیا 213 شارجه طبق برنامه A320 دو شنبه 13:05 2016-12-05 13:05:00
آسمان 3782 تهران طبق برنامه B727 ورودی داخلی دو شنبه 13:35 2016-12-05 13:35:00
آتا 5265 مشهد طبق برنامه MD83 دو شنبه 13:40 2016-12-05 13:40:00
آسمان 3834 آبادان طبق برنامه AT72 دو شنبه 13:40 2016-12-05 13:40:00
آسمان 3806 کیش طبق برنامه AT72 دو شنبه 14:00 2016-12-05 14:00:00
کیش ایر 7460 کیش طبق برنامه MD82 دو شنبه 14:15 2016-12-05 14:15:00
آسمان 3778 تبریز طبق برنامه F100 دو شنبه 14:25 2016-12-05 14:25:00
زاگرس 4139 مشهد طبق برنامه A320 دو شنبه 14:30 2016-12-05 14:30:00
کیش ایر 7451 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 15:15 2016-12-05 15:15:00
ماهان 4589 تهران طبق برنامه BAE دو شنبه 15:35 2016-12-05 15:35:00
کیش ایر 7060 کیش طبق برنامه F100 دو شنبه 15:45 2016-12-05 15:45:00
آسمان 3846 کیش طبق برنامه AT72 دو شنبه 17:10 2016-12-05 17:10:00
ایران ایر 428 تهران لغو شد MD82 دو شنبه 17:15 2016-12-05 17:15:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD83 دو شنبه 17:30 2016-12-05 17:30:00
آتا 5289 مشهد طبق برنامه B737 دو شنبه 18:00 2016-12-05 18:00:00
کاسپین 6908 مشهد طبق برنامه MD83 دو شنبه 18:05 2016-12-05 18:05:00
آسمان 3876 زاهدان طبق برنامه F100 دو شنبه 18:50 2016-12-05 18:50:00
ایر تور 940 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 19:15 2016-12-05 19:15:00
تابان 6295 تهران طبق برنامه MD88 دو شنبه 19:15 2016-12-05 19:15:00
کیش ایر 7449 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 19:15 2016-12-05 19:15:00
آسمان 3792 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 20:25 2016-12-05 20:25:00
ماهان 1191 دبی طبق برنامه BAE دو شنبه 20:30 2016-12-05 20:30:00
کاسپین 048 تهران طبق برنامه B737 دو شنبه 20:45 2016-12-05 20:45:00
ایران ایر 339 بندر عباس لغو شد MD82 دو شنبه 20:45 2016-12-05 20:45:00
آسمان 3826 اهواز طبق برنامه AT72 دو شنبه 21:25 2016-12-05 21:25:00
ماهان 1087 تهران طبق برنامه A306 دو شنبه 21:30 2016-12-05 21:30:00
قشم ایر 1236 تهران طبق برنامه RJ10 دو شنبه 22:00 2016-12-05 22:00:00
آسمان 3870 آبادان طبق برنامه AT72 دو شنبه 23:20 2016-12-05 23:20:00
آسمان 3788 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 23:35 2016-12-05 23:35:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ترکیش 885 استانبول پرواز کرد(03:06) B738 یک شنبه 03:10 2016-12-04 03:10:00
قطر 477 دوحه پرواز کرد (05:00) A320 یک شنبه 05:00 2016-12-04 05:00:00
آسمان 3771 تهران پرواز کرد (05:48) F100 یک شنبه 05:30 2016-12-04 05:30:00
آسمان 3773 تهران پرواز کرد (06:11) F100 یک شنبه 06:00 2016-12-04 06:00:00
آسمان 3797 بندر عباس پرواز کرد (06:21) AT72 یک شنبه 06:15 2016-12-04 06:15:00
کاسپین 039 تهران پرواز کرد (08:26) B737 یک شنبه 07:55 2016-12-04 07:55:00
آسمان 3839 کیش پرواز کرد (08:11) AT72 یک شنبه 08:00 2016-12-04 08:00:00
آتا 5288 تهران پرواز کرد (11:19) MD83 یک شنبه 08:20 2016-12-04 08:20:00
ماهان 4562 اهواز پرواز کرد (09:50) BAE یک شنبه 08:45 2016-12-04 08:45:00
ایر تور 8033 عسلویه پرواز کرد (09:10) MD82 یک شنبه 08:45 2016-12-04 08:45:00
ایران ایر 665 کویت پرواز کرد (09:18) MD82 یک شنبه 08:50 2016-12-04 08:50:00
نفت 2524 بهرگان پرواز کرد (09:41) F100 یک شنبه 09:15 2016-12-04 09:15:00
ماهان 4556 خارک پرواز کرد(10:20) BAE یک شنبه 09:30 2016-12-04 09:30:00
نفت 2527 لاوان پرواز کرد (09:41) F100 یک شنبه 09:40 2016-12-04 09:40:00
نفت 2544 سیری/اصفهان پرواز کرد(10:10) F100 ورودی داخلی یک شنبه 10:05 2016-12-04 10:05:00
آسمان 3865 ساری پرواز کرد (10:53) F100 یک شنبه 10:15 2016-12-04 10:15:00
آسمان 3807 قشم پرواز کرد (10:50) AT72 یک شنبه 10:20 2016-12-04 10:20:00
قشم ایر 1271 تبریز پرواز کرد(10:55) F100 یک شنبه 10:25 2016-12-04 10:25:00
آسمان 3781 تهران پرواز کرد (11:00) F100 یک شنبه 10:40 2016-12-04 10:40:00
نفت 2525 تهران پرواز کرد (12:14) F100 یک شنبه 11:50 2016-12-04 11:50:00
کیش ایر 7477 عسلویه پرواز کرد (12:46) MD82 یک شنبه 12:00 2016-12-04 12:00:00
ماهان 1088 تهران پرواز کرد (12:46) A306 یک شنبه 12:10 2016-12-04 12:10:00
نفت 2526 اصفهان پرواز کرد(12:35) F100 یک شنبه 12:20 2016-12-04 12:20:00
ایران ایر 233 تهران پرواز کرد (12:56) A320 یک شنبه 12:30 2016-12-04 12:30:00
ماهان 4563 کرمان پرواز کرد (13:26) BAE یک شنبه 12:45 2016-12-04 12:45:00
ایران ایر 427 تهران پرواز کرد (13:46) MD82 یک شنبه 13:20 2016-12-04 13:20:00
ایر عربیا 214 شارجه پرواز کرد (14:02) A320 یک شنبه 13:45 2016-12-04 13:45:00
آسمان 3805 کیش پرواز کرد (14:55) AT72 یک شنبه 14:45 2016-12-04 14:45:00
آسمان 3769 کرمانشاه پرواز کرد (15:21) F100 ورودی داخلی یک شنبه 15:00 2016-12-04 15:00:00
ماهان 4588 تهران پرواز کرد (17:46) BAE یک شنبه 15:40 2016-12-04 15:40:00
آسمان 3857 مشهد پرواز کرد (16:36) F100 ورودی داخلی یک شنبه 16:00 2016-12-04 16:00:00
زاگرس 4138 مشهد پرواز کرد (16:18) A320 یک شنبه 16:00 2016-12-04 16:00:00
آسمان 3833 آبادان پرواز کرد (16:39) AT72 یک شنبه 16:30 2016-12-04 16:30:00
کیش ایر 7448 مشهد پرواز کرد (17:17) MD82 یک شنبه 17:15 2016-12-04 17:15:00
ایر تور 985 تهران پرواز کرد (17:35) MD82 یک شنبه 17:25 2016-12-04 17:25:00
زاگرس 4018 تهران پرواز کرد (19:14) MD82 یک شنبه 18:20 2016-12-04 18:20:00
ایران ایر 657 دبی پرواز کرد (19:03) A320 یک شنبه 18:20 2016-12-04 18:20:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد (21:45) MD83 یک شنبه 18:20 2016-12-04 18:20:00
آسمان 3825 اهواز پرواز کرد (19:06) AT72 یک شنبه 18:45 2016-12-04 18:45:00
آتا 5290 مشهد لغو شد B737 یک شنبه 19:00 2016-12-04 19:00:00
قشم ایر 1206 مشهد پرواز کرد (20:41) RJ1H یک شنبه 19:20 2016-12-04 19:20:00
کیش ایر 7061 کیش پرواز کرد (20:03) MD82 یک شنبه 19:45 2016-12-04 19:45:00
معراج 2841 تهران پرواز کرد (20:19) A320 یک شنبه 20:15 2016-12-04 20:15:00
تابان 6296 تهران پرواز کرد (20:37) MD88 یک شنبه 20:15 2016-12-04 20:15:00
ایران ایر 425 تهران پرواز کرد (22:48) F100 یک شنبه 20:55 2016-12-04 20:55:00
آسمان 3785 تهران پرواز کرد (21:31) F100 یک شنبه 21:00 2016-12-04 21:00:00
کاسپین 049 تهران پرواز کرد (21:15) MD83 یک شنبه 21:05 2016-12-04 21:05:00
زاگرس 4110 مشهد پرواز کرد (21:24) A320 یک شنبه 21:15 2016-12-04 21:15:00
کیش ایر 7461 کیش پرواز کرد (22:44) MD82 یک شنبه 22:30 2016-12-04 22:30:00
ماهان 1086 تهران پرواز کرد (22:54) A306 یک شنبه 22:35 2016-12-04 22:35:00
قشم ایر 1237 تهران پرواز کرد(23:43) RJ1H یک شنبه 22:45 2016-12-04 22:45:00
ترکیش 885 استانبول پذیرش مسافر در میز (1,2,3)- B738 دو شنبه 03:10 2016-12-05 03:10:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 05:30 2016-12-05 05:30:00
آسمان 3797 بندر عباس طبق برنامه AT72 دو شنبه 06:15 2016-12-05 06:15:00
آسمان 3883 اهواز طبق برنامه AT72 دو شنبه 07:15 2016-12-05 07:15:00
کاسپین 039 تهران طبق برنامه B737 دو شنبه 07:55 2016-12-05 07:55:00
ایران ایر 234 بندر لنگه طبق برنامه F100 دو شنبه 08:05 2016-12-05 08:05:00
آسمان 3775 تهران طبق برنامه B737 دو شنبه 08:30 2016-12-05 08:30:00
نفت 2527 لاوان طبق برنامه F100 دو شنبه 09:00 2016-12-05 09:00:00
نفت 2503 خارک طبق برنامه F100 دو شنبه 09:10 2016-12-05 09:10:00
آتا 5266 مشهد طبق برنامه MD83 دو شنبه 09:40 2016-12-05 09:40:00
آسمان 3777 تبریز طبق برنامه F100 دو شنبه 10:10 2016-12-05 10:10:00
آسمان 3833 آبادان طبق برنامه AT72 دو شنبه 10:30 2016-12-05 10:30:00
آسمان 3805 کیش طبق برنامه AT72 دو شنبه 11:10 2016-12-05 11:10:00
ایران ایر 235 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 11:20 2016-12-05 11:20:00
نفت 2526 اصفهان طبق برنامه F100 دو شنبه 11:50 2016-12-05 11:50:00
ماهان 1088 تهران طبق برنامه A306 دو شنبه 12:10 2016-12-05 12:10:00
ایر عربیا 214 شارجه طبق برنامه A320 دو شنبه 13:45 2016-12-05 13:45:00
آسمان 3845 کیش طبق برنامه AT72 دو شنبه 14:20 2016-12-05 14:20:00
آسمان 3781 تهران طبق برنامه B727 ورودی داخلی دو شنبه 14:30 2016-12-05 14:30:00
آتا 5288 تهران طبق برنامه MD83 دو شنبه 14:40 2016-12-05 14:40:00
کیش ایر 7448 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 15:15 2016-12-05 15:15:00
آسمان 3875 زاهدان طبق برنامه F100 دو شنبه 15:25 2016-12-05 15:25:00
زاگرس 4138 مشهد طبق برنامه A320 دو شنبه 15:30 2016-12-05 15:30:00
کیش ایر 7450 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 16:00 2016-12-05 16:00:00
کیش ایر 7061 کیش طبق برنامه F100 دو شنبه 16:30 2016-12-05 16:30:00
آسمان 3869 آبادان طبق برنامه AT72 دو شنبه 16:30 2016-12-05 16:30:00
ماهان 1190 دبی طبق برنامه BAE دو شنبه 16:30 2016-12-05 16:30:00
آسمان 3825 اهواز طبق برنامه AT72 دو شنبه 18:00 2016-12-05 18:00:00
ایران ایر 338 بندر عباس لغو شد MD82 دو شنبه 18:00 2016-12-05 18:00:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه MD83 دو شنبه 18:20 2016-12-05 18:20:00
آتا 5290 مشهد طبق برنامه B737 دو شنبه 19:00 2016-12-05 19:00:00
کاسپین 6909 مشهد طبق برنامه MD83 دو شنبه 19:05 2016-12-05 19:05:00
آسمان 3787 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 19:50 2016-12-05 19:50:00
ایر تور 941 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 20:00 2016-12-05 20:00:00
تابان 6296 تهران طبق برنامه MD88 دو شنبه 20:15 2016-12-05 20:15:00
کیش ایر 7461 کیش طبق برنامه MD82 دو شنبه 20:15 2016-12-05 20:15:00
ماهان 4588 تهران طبق برنامه BAE دو شنبه 21:15 2016-12-05 21:15:00
آسمان 3791 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 21:20 2016-12-05 21:20:00
ایران ایر 429 تهران لغو شد MD82 دو شنبه 21:30 2016-12-05 21:30:00
کاسپین 049 تهران طبق برنامه B737 دو شنبه 21:45 2016-12-05 21:45:00
ماهان 1086 تهران طبق برنامه A306 دو شنبه 22:35 2016-12-05 22:35:00
قشم ایر 1237 تهران طبق برنامه RJ10 دو شنبه 22:45 2016-12-05 22:45:00
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵
پیکر 11 تن از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس صبح امروز ساعت 7 از فرودگاه بین المللی شیراز تشییع شد. گفتنی است؛ پس از قرائت زیارت عاشورا در مسجد خاتم الانبیاء، تشییع پیکر مطهر شهدا با حضور با شکوه مردم، مسئولین فرودگاهی و مقامات استانی و لشکری برگزار شد. لازم به ذکر است؛ پیکر پاک این شهدا در تفحص های اخیر بدست آمده و جهت خاکسپاری در 6 نقطه استان به اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس منتقل شد.
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران(اداره کل فرودگاههای استان فارس) در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازی ساختمان ها، زیر ساخت های تاسیسات برقی و مکانیکی و محوطه سازی فرودگاههای استان فارس(شامل فرودگاههای شیراز، لامرد، جهرم، فسا و داراب) را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه عمومی به شرکت های پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. جزییات این مناقصه در فایل پیوست قابل مشاهده است
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵
پرواز شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر شیراز – دبی و بالعکس افزایش یافت. با توجه به تقاضای سفر در مسیر شیراز- دبی و به منظور ارائه خدمات مطلوب به مسافرین افزایش پرواز در این مسیر برنامه ریزی و انجام شد. گفتنی است؛ در حال حاضر شرکت هواپیمایی ماهان هفته ای 3 پرواز در مسیر شیراز- دبی- شیراز دارد که با توجه به افزایش تقاضای روزافزون مردم و پیگیری های بعمل آمده 2 پرواز جدید در روزهای شنبه و سه شنبه  در این مسیر اضافه شده است. لازم به ذکر است؛ هم اکنون 8 شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی از فرودگاه بین المللی شیراز به 8 مقصد خارجی به صورت رفت و برگشت پرواز دارند. یادآور می شود؛ شرکت های هواپیمایی فلای دبی و ایران ایر با 3 و 2 پرواز در هفته در  مسیر دبی- شیراز- دبی مشغول به فعالی
چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
به منظور برقراری پروازهای 4 ایرلاین بزرگ اروپایی ، روز گذشته 3 تن از بازرسین عملیاتی شرکت های مذکور تحت عنوان گروه لوفتهانزا وارد فرودگاه بین المللی شیراز شدند. این هیات که صبح دیروز به منظور برقراری پرواز در مسیر اتریش-شیراز به فرودگاه بین المللی شیراز آمده بود پس از دیدار و برگزاری جلسه با مدیر کل فرودگاههای استان فارس از ساختمان تکنیکال بلاک، امکانات و تسهیلات ترمینال های داخلی و خارجی،  نحوه ارائه خدمات به مسافرین، تجهیزات و امکانات شرکت های هندلینگ کننده مستقر در فرودگاه بازدید کردند. در ادامه این بازدید با هدف بررسی وضعیت آژانس ها، هتل ها و ظرفیت گردشگری استان، با حضور مدیر کل فرودگاههای استان فارس، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس، رییس انجمن ص