خوش آمدید — امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۴:۰۰:۱۸
شیراز
امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
16°
30°
13°
فردا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
31°
14°
۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
32°
16°
۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
31°
15°
۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
31°
15°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5265 مشهد نشست(12:57)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 12:30 2015-04-24 12:30:00
ایران ایر 339 بندر عباس نشست(12:31)-پایان تحویل بار MD82 خروجی داخلی جمعه 12:40 2015-04-24 12:40:00
ایران ایر 682 دوحه نشست(12:57) A320 ورودی خارجی جمعه 12:50 2015-04-24 12:50:00
نفت 2566 ماهشهر نشست(13:31)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی جمعه 13:40 2015-04-24 13:40:00
زاگرس 4172 کویت نشست(14:21)-پایان تحویل بار MD82 ورودی خارجی جمعه 14:00 2015-04-24 14:00:00
العربیه 213 شارجه نشست(13:55)-پایان تحویل بار A320 ورودی خارجی جمعه 14:05 2015-04-24 14:05:00
آسمان 3774 تهران نشست(14:57)-پایان تحویل بار F100 جمعه 14:15 2015-04-24 14:15:00
نفت 2641 اهواز نشست(15:15)-پایان تحویل بار F50 ورودی خارجی جمعه 15:10 2015-04-24 15:10:00
آسمان 3810 کرمان نشست(14:52)-پایان تحویل بار F100 جمعه 15:15 2015-04-24 15:15:00
کیش ایر 7460 کیش نشست(15:44)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی جمعه 15:15 2015-04-24 15:15:00
کاسپین 4338 تهران نشست(16:43)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 16:40 2015-04-24 16:40:00
آتا 5223 تهران نشست(17:44)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 17:10 2015-04-24 17:10:00
آسمان 3896 کیش نشست(18:09)-پایان تحویل بار F100 جمعه 18:30 2015-04-24 18:30:00
آسمان 6502 دبی نشست(18:50)-پایان تحویل بار AT72 جمعه 18:50 2015-04-24 18:50:00
آسمان 3858 مشهد نشست(19:53)-پایان تحویل بار F100 جمعه 19:15 2015-04-24 19:15:00
آسمان 6504 دبی نشست(19:53)-پایان تحویل بار A320 ورودی خارجی جمعه 19:15 2015-04-24 19:15:00
ایران ایر 428 تهران نشست(19:32)-پایان تحویل بار F100 خروجی داخلی جمعه 19:30 2015-04-24 19:30:00
کیش ایر 7449 مشهد نشست(20:25)-پایان تحویل بار F100 جمعه 19:45 2015-04-24 19:45:00
ایر تور 924 مشهد نشست(19:38)-پایان تحویل بار MD82 ورودی داخلی جمعه 19:45 2015-04-24 19:45:00
ماهان 1087 تهران نشست(19:58)-پایان تحویل بار A30B خروجی داخلی جمعه 20:05 2015-04-24 20:05:00
ماهان 1191 دبی لغو شد A306 جمعه 20:10 2015-04-24 20:10:00
کیش ایر 7060 کیش نشست(20:25)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 20:15 2015-04-24 20:15:00
ایر تور 932 تهران نشست(21:30)-پایان تحویل بار MD82 ورودی داخلی جمعه 20:20 2015-04-24 20:20:00
زاگرس 4052 مشهد نشست(20:48)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 20:45 2015-04-24 20:45:00
کاسپین 048 تهران نشست(21:11)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 21:10 2015-04-24 21:10:00
زاگرس 4011 تهران نشست(22:22)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 21:30 2015-04-24 21:30:00
هواپیمایی قشم 1236 تهران نشست(22:25)-پایان تحویل بار F100 جمعه 21:45 2015-04-24 21:45:00
کیش ایر 7451 تهران نشست(21:59)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 22:00 2015-04-24 22:00:00
آسمان 3808 قشم نشست(23:21)-پایان تحویل بار AT72 خروجی داخلی جمعه 22:30 2015-04-24 22:30:00
آسمان 3788 تهران نشست(00:27)-پایان تحویل بار F100 جمعه 23:15 2015-04-24 23:15:00
آسمان 3778 تبریز نشست(23:48)-پایان تحویل بار F100 جمعه 23:50 2015-04-24 23:50:00
آسمان 3884 اهواز نشست(03:41)-پایان تحویل بار AT72 شنبه 02:00 2015-04-25 02:00:00
ترکیش 884 استانبول نشست(02:27)-پایان تحویل بار A320 ورودی خارجی شنبه 02:30 2015-04-25 02:30:00
گلف ایر 328 بحرین نشست(04:34)-تحویل بار از تسمه نقاله(2) A320 ورودی خارجی شنبه 05:10 2015-04-25 05:10:00
کاسپین 4348 تهران لغو شد MD82 ورودی داخلی شنبه 06:50 2015-04-25 06:50:00
معراج 2842 تهران طبق برنامه A320 شنبه 07:00 2015-04-25 07:00:00
آسمان 3776 تهران طبق برنامه F100 شنبه 07:45 2015-04-25 07:45:00
نفت 2575 اصفهان لغو شد F100 ورودی داخلی شنبه 08:40 2015-04-25 08:40:00
ماهان 1089 تهران طبق برنامه A306 شنبه 08:45 2015-04-25 08:45:00
نفت 2500 خارک طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 08:50 2015-04-25 08:50:00
آسمان 3780 تهران طبق برنامه A320 شنبه 10:15 2015-04-25 10:15:00
کاسپین 020 عسلویه طبق برنامه MD82 شنبه 10:30 2015-04-25 10:30:00
آسمان 3796 رشت طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 10:45 2015-04-25 10:45:00
نفت 2577 لاوان طبق برنامه FK50 شنبه 11:00 2015-04-25 11:00:00
فلای دبی 271 دبی طبق برنامه B738 شنبه 11:25 2015-04-25 11:25:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه F100 شنبه 11:45 2015-04-25 11:45:00
آسمان 3804 لامرد طبق برنامه AT72 شنبه 12:30 2015-04-25 12:30:00
العربیه 213 شارجه طبق برنامه A320 ورودی داخلی شنبه 14:05 2015-04-25 14:05:00
ماهان 1087 تهران لغو شد A306 شنبه 14:40 2015-04-25 14:40:00
زاگرس 4052 مشهد طبق برنامه MD82 شنبه 14:45 2015-04-25 14:45:00
آسمان 3870 آبادان طبق برنامه F100 شنبه 15:00 2015-04-25 15:00:00
آسمان 3858 مشهد طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 15:45 2015-04-25 15:45:00
کاسپین 4338 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 16:40 2015-04-25 16:40:00
ایران ایر 426 تهران طبق برنامه F100 شنبه 16:55 2015-04-25 16:55:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 17:10 2015-04-25 17:10:00
ماهان 4590 عسلویه طبق برنامه A306 شنبه 18:20 2015-04-25 18:20:00
آسمان 3896 کیش طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 18:20 2015-04-25 18:20:00
معراج 2840 تهران طبق برنامه A320 شنبه 18:45 2015-04-25 18:45:00
آسمان 6504 دبی طبق برنامه A320 شنبه 19:00 2015-04-25 19:00:00
ایر تور 924 مشهد لغو شد MD82 شنبه 19:40 2015-04-25 19:40:00
آسمان 3788 تهران نشست (00:21) F100 شنبه 20:00 2015-04-25 20:00:00
آسمان 3788; تهران طبق برنامه B722 ورودی داخلی شنبه 20:00 2015-04-25 20:00:00
ماهان 1191 دبی لغو شد A306 شنبه 20:10 2015-04-25 20:10:00
ایر تور 932 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 20:20 2015-04-25 20:20:00
ایران ایر 432 اهواز طبق برنامه F100 شنبه 20:30 2015-04-25 20:30:00
کاسپین 048 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 21:10 2015-04-25 21:10:00
زاگرس 4011 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 21:30 2015-04-25 21:30:00
آسمان 3806 کیش لغو شد F100 شنبه 21:40 2015-04-25 21:40:00
هواپیمایی قشم 1236 تهران طبق برنامه F100 شنبه 21:45 2015-04-25 21:45:00
آسمان 3840 کیش طبق برنامه F100 شنبه 22:05 2015-04-25 22:05:00
ایر تور 992 کیش لغو شد MD82 شنبه 23:15 2015-04-25 23:15:00
آسمان 3774 تهران طبق برنامه F100 شنبه 23:59 2015-04-25 23:59:00
آسمان 3794 بندر عباس طبق برنامه F100 یک شنبه 01:00 2015-04-26 01:00:00
آسمان 6502 دبی طبق برنامه AT72 ورودی داخلی یک شنبه 01:05 2015-04-26 01:05:00
ترکیش 884 استانبول طبق برنامه A320 ورودی داخلی یک شنبه 02:30 2015-04-26 02:30:00
قطر 476 دوحه طبق برنامه A320 ورودی داخلی یک شنبه 04:30 2015-04-26 04:30:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 3809 کرمان پرواز کرد(12:32) F100 جمعه 12:35 2015-04-24 12:35:00
هواپیمایی قشم 2229 نجف پرواز کرد(13:50) A306 خروجی داخلی جمعه 12:45 2015-04-24 12:45:00
ایران ایر 429 تهران پرواز کرد(13:59) MD82 خروجی داخلی جمعه 13:25 2015-04-24 13:25:00
آتا 5288 تهران پرواز کرد (14:22) MD82 جمعه 13:30 2015-04-24 13:30:00
ایران ایر 427 تهران پرواز کرد (14:27) A320 جمعه 13:40 2015-04-24 13:40:00
نفت 2567 ماهشهر پرواز کرد (14:29) F100 خروجی داخلی جمعه 14:10 2015-04-24 14:10:00
العربیه 214 شارجه پرواز کرد (14:49) A320 ورودی داخلی جمعه 14:45 2015-04-24 14:45:00
زاگرس 4078 تهران پرواز کرد (15:59) A320 جمعه 15:00 2015-04-24 15:00:00
آسمان 3857 مشهد پرواز کرد (16:11) F100 جمعه 15:10 2015-04-24 15:10:00
نفت 2640 اهواز پرواز کرد (16:18) F50 ورودی داخلی جمعه 15:40 2015-04-24 15:40:00
ماهان 1190 دبی لغو شد A306 جمعه 15:50 2015-04-24 15:50:00
کیش ایر 7448 مشهد پرواز کرد (16:30) F100 جمعه 16:00 2015-04-24 16:00:00
آسمان 3895 کیش پرواز کرد (16:03) F100 جمعه 16:00 2015-04-24 16:00:00
کاسپین 4337 تهران پرواز کرد (17:44) MD82 جمعه 17:40 2015-04-24 17:40:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد(18:50) MD82 جمعه 18:10 2015-04-24 18:10:00
آسمان 3777 تبریز پرواز کرد (19:29) F100 جمعه 19:15 2015-04-24 19:15:00
آسمان 3807 قشم پرواز کرد (20:07) AT72 خروجی داخلی جمعه 19:40 2015-04-24 19:40:00
آسمان 3787 تهران پرواز کرد (21:00) F100 جمعه 20:00 2015-04-24 20:00:00
آسمان 3791 تهران پرواز کرد (21:06) A320 جمعه 20:00 2015-04-24 20:00:00
ایران ایر 338 بندر عباس پرواز کرد (20:27) F100 خروجی داخلی جمعه 20:05 2015-04-24 20:05:00
تابان 6272 تهران لغو شد BA11 ورودی داخلی جمعه 20:05 2015-04-24 20:05:00
کیش ایر 7461 کیش پرواز کرد (21:13) F100 جمعه 20:30 2015-04-24 20:30:00
ایر تور 925 مشهد پرواز کرد (20:57) MD82 خروجی داخلی جمعه 20:45 2015-04-24 20:45:00
کیش ایر 7061 کیش پرواز کرد (21:29) MD82 جمعه 21:00 2015-04-24 21:00:00
ماهان 1086 تهران پرواز کرد (21:45) A306 جمعه 21:20 2015-04-24 21:20:00
زاگرس 4053 مشهد پرواز کرد (22:15) MD82 جمعه 22:00 2015-04-24 22:00:00
کاسپین 047 تهران پرواز کرد (22:11) MD82 جمعه 22:10 2015-04-24 22:10:00
زاگرس 4012 تهران پرواز کرد (23:24) MD82 جمعه 22:30 2015-04-24 22:30:00
هواپیمایی قشم 1237 تهران پرواز کرد (23:36) F100 جمعه 22:30 2015-04-24 22:30:00
کیش ایر 7450 تهران پرواز کرد (23:08) MD82 جمعه 22:45 2015-04-24 22:45:00
آسمان 3883 اهواز پرواز کرد(00:24) AT72 جمعه 23:15 2015-04-24 23:15:00
ترکیش 885 استانبول پرواز کرد(04:02) A320 ورودی داخلی شنبه 03:30 2015-04-25 03:30:00
آسمان 3775 تهران پایان پذیرش مسافر-درب خروج بسته شد F100 شنبه 04:15 2015-04-25 04:15:00
آسمان 3803 لامرد طبق برنامه AT72 شنبه 06:30 2015-04-25 06:30:00
ایر تور 933 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 06:30 2015-04-25 06:30:00
آسمان 3795 رشت طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 06:30 2015-04-25 06:30:00
گلف ایر 329 بحرین پذیرش مسافر در میز (4)- A320 ورودی داخلی شنبه 06:40 2015-04-25 06:40:00
کاسپین 4347 تهران لغو شد MD82 ورودی داخلی شنبه 07:50 2015-04-25 07:50:00
معراج 2843 تهران طبق برنامه A320 شنبه 08:00 2015-04-25 08:00:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه F100 شنبه 08:30 2015-04-25 08:30:00
نفت 2501 خارک طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 09:20 2015-04-25 09:20:00
ماهان 4591 عسلویه طبق برنامه A306 شنبه 09:30 2015-04-25 09:30:00
آسمان 6503 دبی طبق برنامه A320 شنبه 11:00 2015-04-25 11:00:00
کاسپین 019 عسلویه طبق برنامه MD82 شنبه 11:30 2015-04-25 11:30:00
آسمان 3857 مشهد طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 11:30 2015-04-25 11:30:00
نفت 2576 لاوان طبق برنامه F50 شنبه 11:40 2015-04-25 11:40:00
نفت 2574 اصفهان لغو شد F100 ورودی داخلی شنبه 12:05 2015-04-25 12:05:00
فلای دبی 272 دبی طبق برنامه B738 شنبه 12:25 2015-04-25 12:25:00
آسمان 3869 آبادان طبق برنامه F100 شنبه 12:30 2015-04-25 12:30:00
آسمان 6501 دبی طبق برنامه AT72 شنبه 13:20 2015-04-25 13:20:00
العربیه 214 شارجه طبق برنامه A320 ورودی داخلی شنبه 14:45 2015-04-25 14:45:00
آسمان 3895 کیش طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 15:45 2015-04-25 15:45:00
زاگرس 4053 مشهد طبق برنامه MD82 شنبه 15:45 2015-04-25 15:45:00
ماهان 1190 دبی لغو شد A306 شنبه 15:50 2015-04-25 15:50:00
آسمان 3787 تهران طبق برنامه F100 شنبه 16:45 2015-04-25 16:45:00
ایران ایر 433 اهواز طبق برنامه F100 شنبه 17:30 2015-04-25 17:30:00
کاسپین 4337 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 17:40 2015-04-25 17:40:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه MD82 ورودی داخلی شنبه 18:10 2015-04-25 18:10:00
ماهان 1088 تهران طبق برنامه A306 شنبه 19:10 2015-04-25 19:10:00
آسمان 3805 کیش لغو شد F100 شنبه 19:10 2015-04-25 19:10:00
آسمان 3839 کیش طبق برنامه F100 شنبه 19:30 2015-04-25 19:30:00
آسمان 3779 تهران طبق برنامه A320 شنبه 19:45 2015-04-25 19:45:00
معراج 2841 تهران طبق برنامه A320 شنبه 19:45 2015-04-25 19:45:00
ایر تور 993 کیش لغو شد MD82 شنبه 20:30 2015-04-25 20:30:00
آسمان 3773 تهران طبق برنامه F100 شنبه 20:45 2015-04-25 20:45:00
ایران ایر 427 تهران طبق برنامه F100 شنبه 21:05 2015-04-25 21:05:00
ماهان 1086 تهران لغو شد A306 شنبه 21:20 2015-04-25 21:20:00
کاسپین 047 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 22:10 2015-04-25 22:10:00
هواپیمایی قشم 1237 تهران طبق برنامه F100 شنبه 22:30 2015-04-25 22:30:00
آسمان 3793 بندر عباس طبق برنامه F100 شنبه 22:30 2015-04-25 22:30:00
زاگرس 4012 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 22:30 2015-04-25 22:30:00
ایر تور 925 مشهد لغو شد MD82 شنبه 23:59 2015-04-25 23:59:00
ترکیش 885 استانبول طبق برنامه A320 ورودی داخلی یک شنبه 03:30 2015-04-26 03:30:00
آسمان 3791 تهران طبق برنامه F100 یک شنبه 04:30 2015-04-26 04:30:00
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳
نخستین مانور شبانه در سطح فرودگاه‌های کشور و سومین مانور طرح اضطراری دو سالانه فرودگاه شیراز شب گذشته (۱۷ اسفند ماه) ساعت 18:45 برگزار شد. حمیدرضا سیدی مدیرکل فرودگاه بین‌المللی شیراز در حاشیه اجرای این مانور گفت: از ویژگی‌های منحصر به‌فرد این مانور برگزاری در تاریکی شب با حضور همه ارگان‌ها بود که برای نخستین بار در سطح فرودگاه‌های کشور اتفاق افتاد. سیدی افزود: مانور طرح اضطراری براساس قوانین بین‌المللی هواپیمایی کشوری هر دو سال یک‌بار با هدف ارزیابی توانایی ارگان‌های ذیربط در هنگام بحران، آشنایی مدیریت و کارکنان فرودگاه با سایر ارگان‌های امدادرسان، فراهم بودن تجهیزات، رفع نواقص و ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های امدادی برگزار می‌ش
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور در بازدید از فرودگاه جهرم، راه‌های توسعه و عملیاتی شدن این فرودگاه را مورد بررسی قرار داد. محمدعلی ایلخانی با حضور در فرودگاه جهرم راه‌های عملیاتی شدن این فرودگاه را بررسی و راهکارهای لازم جهت توسعه این فرودگاه را ارائه کرد. در این بازدید حسین اسفندیاری مشاور اجرایی مدیرعامل در فرودگاه‌های کشور٬ حسین صادقی معاون عملیات فرودگاهی و حمیدرضا سیدی مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس حضور داشتند.  گفتنی است؛ علاوه بر این بازدید٬ جلسه‌یی نیز با حضور نماینده مردم شهرستان جهرم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار و تعدادی از مسئولان ادارات و نهادها در دفتر نماینده و
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
  شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور در نظر دارد عملیات احداث ترمینال جدیــد بین‌المللی به مساحت حدود 21 هزار مترمربع و محوطه وابسته و موتورخانـــــه در فرودگاه بین‌المللی شیراز را از طریق مناقصه به پیمانکار ذیصلاح واگذار کند. لذا از پیمانکارانی که دارای رتبه یک در رشته ابنیه و همچنین رتبه یک در رشته تاسیسات و تجهیزات ابنیه از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری(معتبر در زمان ارزیابی) هستند٬ دعوت می‌شود از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت یک هفته جهت دریافت دفترچه کاربرگ‌ها و جداول ارزیابی با ارائه معرفی نامه (با مهر و امضاء مجاز شرکت) و تصویر گواهینامه صلاحیت به آدرس تهران: خیابان گاندی، کوچه هشتم، پلاک 4 ساختمان آتک مراجعه نمایند و مدارک و اس
سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳
محمد علی ایلخانی رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور روز دوشنبه مورخ 15/10/93 از فرودگاه شهید دستغیب شیراز بازدید کرد. طی این بازدید؛ایلخانی از پروژه های توسعه و احداث ترمینال پروازهای داخلی،توسعه موتورخانه و احداث تونل انرژی،توسعه پارکینگ هواپیما(اپرون)و بهسازی باند 29 راست ،احداث پارکینگ طبقاتی و پروژه احداث ساختمان ایمنی و آتش نشانی و پلیس فرودگاه به طور کامل بازدید و در جریان پیشرفت این پروژه ها قرار گرفت. مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور از بخش های مختلف ترمینال پروازهای داخلی دیدن کرد و در خصوص تسهیل در اجرای این پروژه توصیه ها و رهنمودهای لازم را ارائه دادند. پروژه احداث و توسعه ترمینال پروازهای داخلی هم اکنون در 3 فاز در حال احداث می باشد که سالن خروجی به مساحت 45