خوش آمدید — امروز دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰:۱۹
شیراز
امروز دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
31°
31°
15°
فردا ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
29°
16°
۱۲ خرداد ۱۳۹۵
30°
12°
۱۳ خرداد ۱۳۹۵
30°
13°
۱۴ خرداد ۱۳۹۵
31°
14°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
زاگرس 4111 مشهد نشست(22:35)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 20:15 2016-05-29 20:15:00
زاگرس 4011 تهران نشست(22:15)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 21:45 2016-05-29 21:45:00
ایران ایر 424 تهران نشست(06:21)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 21:45 2016-05-29 21:45:00
آتا 5273 تهران نشست(23:20)-پایان تحویل بار MD83 ورودی داخلی یک شنبه 22:00 2016-05-29 22:00:00
قشم ایر 1236 تهران نشست(22:25)-پایان تحویل بار RJ1H یک شنبه 22:00 2016-05-29 22:00:00
آسمان 3786 تهران نشست(23:52)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 23:10 2016-05-29 23:10:00
آسمان 3788 تهران نشست(02:27)-پایان تحویل بار F100 دو شنبه 00:40 2016-05-30 00:40:00
ترکیش 884 استانبول نشست(02:10)-پایان تحویل بار A320 دو شنبه 01:40 2016-05-30 01:40:00
آسمان 3756 اصفهان نشست(02:04)-پایان تحویل بار F100 دو شنبه 01:45 2016-05-30 01:45:00
آسمان 3826 اهواز نشست(01:59)-پایان تحویل بار AT72 دو شنبه 01:45 2016-05-30 01:45:00
زاگرس 4077 تهران نشست(06:55)-پایان تحویل بار MD82 دو شنبه 06:10 2016-05-30 06:10:00
کاسپین 038 تهران نشست(07:07)-پایان تحویل بار MD82 دو شنبه 06:55 2016-05-30 06:55:00
ایران ایر 234 تهران نشست(07:50)-پایان تحویل بار F100 دو شنبه 07:40 2016-05-30 07:40:00
معراج 2840 تهران نشست(08:21)-پایان تحویل بار A300 ورودی داخلی دو شنبه 08:00 2016-05-30 08:00:00
آسمان 3792 تهران نشست(08:24)-پایان تحویل بار F100 دو شنبه 08:30 2016-05-30 08:30:00
نفت 2527 اصفهان نشست(08:28)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی دو شنبه 08:30 2016-05-30 08:30:00
آسمان 3772 تهران نشست(08:44)-پایان تحویل بار F100 دو شنبه 08:35 2016-05-30 08:35:00
نفت 2502 خارک نشست(08:56)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی دو شنبه 08:45 2016-05-30 08:45:00
آتا 5287 تهران نشست(09:24)-پایان تحویل بار MD83 دو شنبه 08:55 2016-05-30 08:55:00
آسمان 3798 بندر عباس نشست(09:21)-پایان تحویل بار AT72 دو شنبه 09:25 2016-05-30 09:25:00
ایران ایر 307 سیری نشست(09:32)-پایان تحویل بار F100 دو شنبه 09:45 2016-05-30 09:45:00
ایران ایر 235 بندر لنگه نشست(11:15)-پایان تحویل بار F100 دو شنبه 11:00 2016-05-30 11:00:00
ماهان 1089 تهران نشست(11:29)-پایان تحویل بار A314 دو شنبه 11:05 2016-05-30 11:05:00
نفت 2526 لاوان نشست(11:04)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی دو شنبه 11:15 2016-05-30 11:15:00
آسمان 3774 تهران نشست(12:07)-پایان تحویل بار B737 ورودی داخلی دو شنبه 11:25 2016-05-30 11:25:00
کیش ایر 7449 مشهد نشست(13:22)-پایان تحویل بار MD82 دو شنبه 12:45 2016-05-30 12:45:00
آسمان 3776 تهران نشست(13:04)-پایان تحویل بار F100 دو شنبه 13:10 2016-05-30 13:10:00
آسمان 3834 آبادان نشست(13:29)-پایان تحویل بار AT72 دو شنبه 13:30 2016-05-30 13:30:00
آتا 5265 مشهد نشست(14:39)-تحویل بار از تسمه نقاله(1) MD82 دو شنبه 13:40 2016-05-30 13:40:00
ایر عربیا 213 شارجه نشست(13:52)-پایان تحویل بار A320 دو شنبه 14:05 2016-05-30 14:05:00
زاگرس 3020 نجف اعلام ورود (14:55) A320 دو شنبه 14:15 2016-05-30 14:15:00
آسمان 3786 تهران لغو شد A320 دو شنبه 15:50 2016-05-30 15:50:00
کاسپین 042 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 16:20 2016-05-30 16:20:00
آسمان 3846 کیش طبق برنامه AT72 ورودی داخلی دو شنبه 16:40 2016-05-30 16:40:00
کیش ایر 7451 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 16:45 2016-05-30 16:45:00
زاگرس 4139 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 16:45 2016-05-30 16:45:00
ایر تور 932 تهران لغو شد MD82 دو شنبه 16:55 2016-05-30 16:55:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 17:30 2016-05-30 17:30:00
کیش ایر 7460 کیش طبق برنامه MD82 دو شنبه 17:45 2016-05-30 17:45:00
کاسپین 4308 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 18:00 2016-05-30 18:00:00
ایران ایر 428 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 18:10 2016-05-30 18:10:00
آسمان 3876 زاهدان طبق برنامه F100 دو شنبه 18:30 2016-05-30 18:30:00
ایر تور 940 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 19:15 2016-05-30 19:15:00
زاگرس 4111 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 20:15 2016-05-30 20:15:00
کاسپین 048 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 20:35 2016-05-30 20:35:00
آسمان 3788 تهران طبق برنامه A320 دو شنبه 21:00 2016-05-30 21:00:00
ماهان 1087 تهران طبق برنامه A306 دو شنبه 21:00 2016-05-30 21:00:00
آسمان 3840 کیش طبق برنامه AT72 دو شنبه 21:10 2016-05-30 21:10:00
ایران ایر 339 بندر عباس طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:40 2016-05-30 21:40:00
ایر تور 924 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:45 2016-05-30 21:45:00
زاگرس 4011 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:45 2016-05-30 21:45:00
قشم ایر 1236 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 21:55 2016-05-30 21:55:00
آتا 5273 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 22:15 2016-05-30 22:15:00
آسمان 3782 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 22:35 2016-05-30 22:35:00
آسمان 3778 تبریز طبق برنامه F100 دو شنبه 23:50 2016-05-30 23:50:00
آسمان 3884 اهواز طبق برنامه AT72 ورودی داخلی سه شنبه 01:20 2016-05-31 01:20:00
ترکیش 884 استانبول طبق برنامه A320 سه شنبه 01:40 2016-05-31 01:40:00
آسمان 3870 آبادان طبق برنامه AT72 ورودی داخلی سه شنبه 02:35 2016-05-31 02:35:00
قطر 476 دوحه طبق برنامه A320 سه شنبه 05:00 2016-05-31 05:00:00
زاگرس 4077 تهران طبق برنامه MD82 سه شنبه 06:10 2016-05-31 06:10:00
کاسپین 038 تهران طبق برنامه MD82 سه شنبه 06:35 2016-05-31 06:35:00
نفت 2645 اهواز طبق برنامه F50 سه شنبه 07:55 2016-05-31 07:55:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه F100 سه شنبه 08:35 2016-05-31 08:35:00
نفت 2502 خارک طبق برنامه F100 سه شنبه 08:40 2016-05-31 08:40:00
آتا 5287 تهران طبق برنامه MD82 سه شنبه 08:55 2016-05-31 08:55:00
آسمان 3774 تهران طبق برنامه F100 سه شنبه 09:00 2016-05-31 09:00:00
کاسپین 4348 عسلویه طبق برنامه MD82 سه شنبه 10:10 2016-05-31 10:10:00
آسمان 3798 بندر عباس طبق برنامه AT72 سه شنبه 10:20 2016-05-31 10:20:00
نفت 2564 لامرد طبق برنامه F50 سه شنبه 11:00 2016-05-31 11:00:00
ماهان 1089 تهران طبق برنامه A306 سه شنبه 11:05 2016-05-31 11:05:00
فلای دبی 271 دبی طبق برنامه B738 سه شنبه 11:45 2016-05-31 11:45:00
کیش ایر 7449 مشهد طبق برنامه MD82 سه شنبه 12:45 2016-05-31 12:45:00
کیش ایر 7460 کیش طبق برنامه MD82 سه شنبه 12:45 2016-05-31 12:45:00
آسمان 3776 تهران طبق برنامه F100 سه شنبه 13:10 2016-05-31 13:10:00
آتا 5265 مشهد طبق برنامه MD82 سه شنبه 13:30 2016-05-31 13:30:00
آسمان 3866 ساری طبق برنامه F100 سه شنبه 13:30 2016-05-31 13:30:00
آسمان 3806 کیش طبق برنامه AT72 سه شنبه 14:00 2016-05-31 14:00:00
ایر عربیا 213 شارجه طبق برنامه A320 سه شنبه 14:05 2016-05-31 14:05:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
معراج 2841 تهران پرواز کرد(20:24) A320 یک شنبه 20:15 2016-05-29 20:15:00
زاگرس 4110 مشهد پرواز کرد (23:39) MD82 یک شنبه 21:15 2016-05-29 21:15:00
تابان 6282 مشهد پرواز کرد (22:01) MD88 یک شنبه 21:30 2016-05-29 21:30:00
ماهان 1086 تهران پرواز کرد (22:50) A306 یک شنبه 22:00 2016-05-29 22:00:00
ایر تور 941 تهران پرواز کرد (22:45) MD82 یک شنبه 22:20 2016-05-29 22:20:00
ایران ایر 425 تهران پرواز کرد(07:12) A320 یک شنبه 22:30 2016-05-29 22:30:00
زاگرس 4010 تهران پرواز کرد (23:13) MD82 یک شنبه 22:40 2016-05-29 22:40:00
قشم ایر 1237 تهران پرواز کرد (23:17) F100 ورودی داخلی یک شنبه 22:45 2016-05-29 22:45:00
آتا 5274 تهران پرواز کرد(00:30) - اعلام تاخیر(23:50) MD82 ورودی داخلی یک شنبه 23:00 2016-05-29 23:00:00
ترکیش 885 استانبول پرواز کرد(03:37) A320 دو شنبه 02:35 2016-05-30 02:35:00
آسمان 3791 تهران پرواز کرد(04:32) F100 دو شنبه 04:30 2016-05-30 04:30:00
آسمان 3771 تهران پرواز کرد (05:13) F100 دو شنبه 05:00 2016-05-30 05:00:00
آسمان 3797 بندر عباس پرواز کرد (06:10) AT72 ورودی داخلی دو شنبه 06:00 2016-05-30 06:00:00
زاگرس 4076 تهران پرواز کرد (07:51) MD82 دو شنبه 07:30 2016-05-30 07:30:00
کاسپین 039 تهران پرواز کرد (08:07) MD82 دو شنبه 07:50 2016-05-30 07:50:00
ایران ایر 234 بندر لنگه پرواز کرد (08:46) F100 دو شنبه 08:15 2016-05-30 08:15:00
معراج 2841 تهران پرواز کرد (09:27) A320 ورودی داخلی دو شنبه 08:45 2016-05-30 08:45:00
نفت 2527 لاوان پرواز کرد (09:16) F100 ورودی داخلی دو شنبه 09:00 2016-05-30 09:00:00
نفت 2503 خارک پرواز کرد (09:47) F100 ورودی داخلی دو شنبه 09:15 2016-05-30 09:15:00
آسمان 3775 تهران پرواز کرد (09:44) F100 دو شنبه 09:30 2016-05-30 09:30:00
آتا 5266 مشهد پرواز کرد (10:41) MD82 دو شنبه 09:40 2016-05-30 09:40:00
آسمان 3833 آبادان پرواز کرد (10:25) AT72 دو شنبه 10:10 2016-05-30 10:10:00
ایران ایر 306 سیری پرواز کرد (10:30) F100 دو شنبه 10:20 2016-05-30 10:20:00
آسمان 3845 کیش پرواز کرد (11:03) F100 ورودی داخلی دو شنبه 10:50 2016-05-30 10:50:00
ایران ایر 235 تهران پرواز کرد (12:25) F100 دو شنبه 11:35 2016-05-30 11:35:00
نفت 2526 اصفهان پرواز کرد (12:10) F100 ورودی داخلی دو شنبه 11:50 2016-05-30 11:50:00
ماهان 1088 تهران پرواز کرد (12:35) A306 دو شنبه 12:10 2016-05-30 12:10:00
آسمان 3773 تهران پرواز کرد (13:00) B737 ورودی داخلی دو شنبه 12:30 2016-05-30 12:30:00
کیش ایر 7448 مشهد پرواز کرد (14:24) MD82 دو شنبه 13:45 2016-05-30 13:45:00
آتا 5288 تهران پایان پذیرش مسافر-اعلام تاخیر(15:10) MD82 دو شنبه 14:40 2016-05-30 14:40:00
ایر عربیا 214 شارجه پرواز کرد (14:52) A320 دو شنبه 14:45 2016-05-30 14:45:00
آسمان 3875 زاهدان در حال سوار شدن از درب خروج(2)- F100 دو شنبه 15:00 2016-05-30 15:00:00
آسمان 3781 تهران پذیرش مسافر در میز (7)- F100 دو شنبه 15:30 2016-05-30 15:30:00
زاگرس 3023 بغداد طبق برنامه A320 دو شنبه 15:45 2016-05-30 15:45:00
آسمان 3785 تهران لغو شد A320 دو شنبه 16:45 2016-05-30 16:45:00
کاسپین 043 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 17:15 2016-05-30 17:15:00
زاگرس 4138 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 17:45 2016-05-30 17:45:00
کیش ایر 7450 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 18:00 2016-05-30 18:00:00
آسمان 3839 کیش طبق برنامه AT72 دو شنبه 18:10 2016-05-30 18:10:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 18:20 2016-05-30 18:20:00
ایر تور 933 تهران لغو شد MD82 دو شنبه 18:35 2016-05-30 18:35:00
کیش ایر 7461 کیش طبق برنامه MD82 ورودی داخلی دو شنبه 18:45 2016-05-30 18:45:00
ایران ایر 338 بندر عباس طبق برنامه MD82 دو شنبه 18:55 2016-05-30 18:55:00
کاسپین 4309 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 19:00 2016-05-30 19:00:00
آسمان 3777 تبریز طبق برنامه F100 دو شنبه 19:30 2016-05-30 19:30:00
آسمان 3869 آبادان طبق برنامه AT72 ورودی داخلی دو شنبه 19:45 2016-05-30 19:45:00
ایر تور 941 تهران طبق برنامه MD82 ورودی داخلی دو شنبه 20:15 2016-05-30 20:15:00
تابان 6282 مشهد طبق برنامه MD88 ورودی داخلی دو شنبه 20:30 2016-05-30 20:30:00
زاگرس 4110 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:00 2016-05-30 21:00:00
کاسپین 049 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:35 2016-05-30 21:35:00
آسمان 3787 تهران طبق برنامه A320 دو شنبه 21:45 2016-05-30 21:45:00
ماهان 1086 تهران طبق برنامه A306 دو شنبه 22:00 2016-05-30 22:00:00
آسمان 3883 اهواز طبق برنامه AT72 ورودی داخلی دو شنبه 22:15 2016-05-30 22:15:00
ایران ایر 429 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 22:25 2016-05-30 22:25:00
قشم ایر 1237 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 22:40 2016-05-30 22:40:00
زاگرس 4010 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 22:45 2016-05-30 22:45:00
آتا 5274 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 23:00 2016-05-30 23:00:00
ایر تور 925 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 23:15 2016-05-30 23:15:00
ترکیش 885 استانبول طبق برنامه A320 سه شنبه 02:35 2016-05-31 02:35:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه F100 سه شنبه 05:00 2016-05-31 05:00:00
آسمان 3773 تهران طبق برنامه F100 سه شنبه 05:30 2016-05-31 05:30:00
قطر 477 دوحه طبق برنامه A320 سه شنبه 06:00 2016-05-31 06:00:00
آسمان 3797 بندر عباس طبق برنامه AT72 سه شنبه 07:00 2016-05-31 07:00:00
زاگرس 4076 تهران طبق برنامه MD82 سه شنبه 07:30 2016-05-31 07:30:00
کاسپین 039 تهران طبق برنامه MD82 سه شنبه 07:45 2016-05-31 07:45:00
نفت 2563 لامرد طبق برنامه F50 سه شنبه 08:30 2016-05-31 08:30:00
نفت 2503 خارک طبق برنامه F100 سه شنبه 09:10 2016-05-31 09:10:00
آسمان 3775 تهران طبق برنامه F100 سه شنبه 09:30 2016-05-31 09:30:00
آتا 5266 مشهد طبق برنامه MD82 سه شنبه 09:35 2016-05-31 09:35:00
آسمان 3865 ساری طبق برنامه F100 سه شنبه 09:50 2016-05-31 09:50:00
کاسپین 4349 عسلویه طبق برنامه MD82 سه شنبه 11:00 2016-05-31 11:00:00
آسمان 3805 کیش طبق برنامه AT72 سه شنبه 11:00 2016-05-31 11:00:00
نفت 2644 اهواز طبق برنامه F50 سه شنبه 11:30 2016-05-31 11:30:00
ماهان 1088 تهران طبق برنامه A306 سه شنبه 12:10 2016-05-31 12:10:00
فلای دبی 272 دبی طبق برنامه B738 سه شنبه 12:45 2016-05-31 12:45:00
کیش ایر 7448 مشهد طبق برنامه MD82 سه شنبه 13:30 2016-05-31 13:30:00
کیش ایر 7461 کیش طبق برنامه MD82 سه شنبه 13:45 2016-05-31 13:45:00
آسمان 3795 رشت طبق برنامه F100 سه شنبه 14:00 2016-05-31 14:00:00
آسمان 3821 چابهار طبق برنامه F100 سه شنبه 14:15 2016-05-31 14:15:00
آتا 5288 تهران طبق برنامه MD82 سه شنبه 14:30 2016-05-31 14:30:00
ایر عربیا 214 شارجه طبق برنامه A320 سه شنبه 14:45 2016-05-31 14:45:00
آسمان 3845 کیش لغو شد AT72 ورودی داخلی سه شنبه 14:45 2016-05-31 14:45:00
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵
در دیدار رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس و حسین علایی مدیر عامل شرکت هواپیمایی آسمان وضعیت این شرکت هواپیمایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار؛ رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس ضمن تشریح پروژه های در دست اجرای فرودگاه شیراز، رشد چشمگیر پروازها و جا به جایی مسافر و همچنین آینده فرودگاه را تبیین کرد. در این دیدار بدیعی فرد به هزینه های بالای جاری فرودگاه بین المللی شیراز و اجرای طرح های عظیم بهسازی و توسعه ای اشاره کرد و همچنین اهمیت به موقع پرداخت مطالبات شرکت های هواپیمایی را یادآور گردید. همچنین وی خواستار حل و فصل سریع مشکلات مالی شرکت هواپیمایی آسمان با شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران شد. در پایان مدیر کل فرودگاههای استان فارس از حضور شرکت های ه
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵
در راستای ایجاد و حفظ آمادگی جسمانی و بر اساس مقررات بین المللی سالن ورزشی ایستگاه ایمنی و آتش نشانی فرودگاه بین المللی شیراز تجهیز و افتتاح شد. بر اساس هماهنگی ها و مساعدت اداره کل ایمنی و آتش نشانی بالغ بر 90 میلیون تومان تجهیزات ورزشی شامل لوازم بدن سازی، میز تنیس روی میز و لباس کامل ورزشی در اختیار ایستگاه  ایمنی و آتش نشانی فرودگاه شیراز قرار گرفت. در مراسم افتتاح سالن ورزشی ایستگاه ایمنی و آتش نشانی فرودگاه شیراز حمید حاجی بیگی مدیر کل ایمنی و آتش نشانی گفت: با حمایت و تاکید رییس محترم هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، به منظور استاندارد سازی فعالیت های کارکنان ایمنی و آتش نشانی فرودگاههای کشور، خریداری تجهیزات و لوازم ورزشی جهت ایستگاههای ایمنی
شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۵
مدیرکل فرودگاههای استان فارس از پیوستن فرودگاه بین‌المللی شیراز به طرح یکپارچه‌سازی فرودگاه‌های کشور در صدور ویزا خبر داد و گفت: با اجرای این طرح صدور ویزا در کمتر از ۳۰ دقیقه در فرودگاههای کشور انجام می‌شود. رضا بدیعی‌فرد با اعلام این خبر گفت: اجرای طرح یکپارچه‌سازی فرودگاهها در صدور ویزا در راستای اجرای قوانین ایکائو و به‌منظور الکترونیکی کردن تمام اسناد مسافران و همچنین فراهم آوردن بانک اطلاعاتی از ورود و خروج تمامی اتباع کشورها صورت می‌گیرد. بدیعی‌فرد با بیان اینکه پیوستن به طرح یکپارچه‌سازی فرودگاهها در صدور ویزا کاهش ایستایی مسافران در فرودگاهها را به‌دنبال دارد٬ اظهار داشت: پیش از این صدور ویزا حدود هشت ساعت طول می‌کشید
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
به مناسبت روز جهانی مخابرات مراسمی با حضور رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس، کارکنان اداره مخابرات و فناوری اطلاعات و تعدادی از بازنشستگان برگزار شد. رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس گفت: ادغام دو واحد فناوری اطلاعات و مخابرات فرصتی بزرگ و تکرار نشدنی برای رشد هر دو واحد است و حرکت AFTN بهAMHS بزرگترین تحول در مدیریت انتقال پیام در صنعت هواپیمایی می باشد. در ادامه وی بر حضور فعال کارکنان مخابرات در فناوری اطلاعات تاکید کرد و افزود: با توجه به ارتباط نزدیک سامانه های اداری- مالی با اطلاعات هوانوردی، آموزش و ارتقا سطح علمی کارکنان دارای اهمیت می باشد از این رو بدلیل وسعت فعالیت های این واحد استفاده از تمامی ظرفیت های کارکنان در این عرصه ضروری است. در پایان مراسم،