خوش آمدید — امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳ ۰۷:۰۲:۵۷
شیراز
امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳
11°
20°
8°
فردا ۱۱ آبان ۱۳۹۳
21°
6°
۱۲ آبان ۱۳۹۳
21°
6°
۱۳ آبان ۱۳۹۳
22°
7°
۱۴ آبان ۱۳۹۳
21°
7°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 3896 كيش نشست(21:00)-پايان تحويل بار AT72 خروجي داخلي جمعه 20:30 2014-10-31 20:30:00
آسمان 3778 تبريز لغو شد F100 ورودي داخلي جمعه 21:00 2014-10-31 21:00:00
هواپيمايي قشم 1236 تهران نشست(22:54)-پايان تحويل بار F100 خروجي داخلي جمعه 21:55 2014-10-31 21:55:00
زاگرس 4011 تهران نشست(22:38)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي جمعه 22:15 2014-10-31 22:15:00
ماهان 4589 تهران لغو شد A310 خروجي داخلي جمعه 22:25 2014-10-31 22:25:00
آسمان 3788 تهران نشست(23:35) F100 خروجي داخلي جمعه 23:05 2014-10-31 23:05:00
کيش اير 7451 تهران نشست(23:12)-پايان تحويل بار MD82 خروجي داخلي جمعه 23:15 2014-10-31 23:15:00
آسمان 3858 مشهد نشست(00:28) F100 ورودي داخلي جمعه 23:59 2014-10-31 23:59:00
آسمان 3806 كيش نشست(23:52)-پايان تحويل بار AT72 ورودي داخلي شنبه 00:05 2014-11-01 00:05:00
آسمان 3840 كيش لغو شد F100 ورودي داخلي شنبه 00:45 2014-11-01 00:45:00
تركيش 884 استانبول طبق برنامه A320 خروجي داخلي شنبه 02:25 2014-11-01 02:25:00
آسمان 3972 تهران نشست(03:42)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 03:15 2014-11-01 03:15:00
قطر 476 دوحه طبق برنامه A320 خروجي داخلي شنبه 04:15 2014-11-01 04:15:00
کاسپين 4348 تهران نشست(07:23)-تحويل بار از تسمه نقاله(1) MD82 خروجي داخلي شنبه 07:10 2014-11-01 07:10:00
نفت 2641 اهواز لغو شد FK50 خروجي داخلي شنبه 07:10 2014-11-01 07:10:00
آسمان 3776 تهران لغو شد F100 ورودي داخلي شنبه 07:10 2014-11-01 07:10:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 08:15 2014-11-01 08:15:00
نفت 2577 اصفهان طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 08:40 2014-11-01 08:40:00
آسمان 3840 كيش طبق برنامه AT72 ورودي داخلي شنبه 08:50 2014-11-01 08:50:00
نفت 2500 خارک طبق برنامه F100 شنبه 09:35 2014-11-01 09:35:00
کاسپين 20 عسلويه طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 10:45 2014-11-01 10:45:00
نفت 2576 لاوان طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 11:25 2014-11-01 11:25:00
ماهان 1087 تهران طبق برنامه A306 شنبه 14:50 2014-11-01 14:50:00
آسمان 3804 لامرد طبق برنامه AT72 ورودي داخلي شنبه 16:00 2014-11-01 16:00:00
آسمان 3796 رشت طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 16:00 2014-11-01 16:00:00
ايران اير 426 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 17:00 2014-11-01 17:00:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 17:30 2014-11-01 17:30:00
زاگرس 4052 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 18:15 2014-11-01 18:15:00
آسمان 3896 كيش طبق برنامه AT72 خروجي داخلي شنبه 19:50 2014-11-01 19:50:00
آسمان 3788 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 20:15 2014-11-01 20:15:00
ماهان 1191 دبي طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 20:20 2014-11-01 20:20:00
ايران اير 432 اهواز طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 20:30 2014-11-01 20:30:00
ايران اير 339 بندر عباس طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 21:15 2014-11-01 21:15:00
هواپيمايي قشم 1236 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 21:55 2014-11-01 21:55:00
آسمان 6502 دبي طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 22:00 2014-11-01 22:00:00
زاگرس 4011 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 22:15 2014-11-01 22:15:00
ماهان 4589 تهران لغو شد A310 خروجي داخلي شنبه 22:25 2014-11-01 22:25:00
آسمان 3806 كيش طبق برنامه AT72 خروجي داخلي شنبه 23:40 2014-11-01 23:40:00
آسمان 3858 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 01:15 2014-11-02 01:15:00
تركيش 884 استانبول نشست(02:17)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي یک شنبه 01:30 2014-11-02 01:30:00
آسمان 6504 دبي لغو شد F100 ورودي داخلي یک شنبه 02:50 2014-11-02 02:50:00
قطر 476 دوحه طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 03:30 2014-11-02 03:30:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 3787 تهران پرواز کرد(20:06) F100 خروجي داخلي جمعه 19:50 2014-10-31 19:50:00
ايران اير 338 بندر عباس پرواز کرد(20:44) F100 ورودي داخلي جمعه 20:10 2014-10-31 20:10:00
کيش اير 7461 كيش پرواز کرد(20:47) F100 جمعه 20:30 2014-10-31 20:30:00
زاگرس 4053 مشهد پرواز کرد(21:19) MD82 ورودي داخلي جمعه 21:15 2014-10-31 21:15:00
آسمان 3805 كيش پرواز کرد(21:34) AT72 ورودي داخلي جمعه 21:20 2014-10-31 21:20:00
آسمان 3777 تبريز لغو شد F100 ورودي داخلي جمعه 21:30 2014-10-31 21:30:00
ماهان 1086 تهران پرواز کرد(21:47) A306 جمعه 21:40 2014-10-31 21:40:00
آسمان 3839 كيش لغو شد AT72 ورودي داخلي جمعه 22:30 2014-10-31 22:30:00
هواپيمايي قشم 1237 تهران پرواز کرد(23:48) F100 ورودي داخلي جمعه 22:40 2014-10-31 22:40:00
زاگرس 4012 تهران پرواز کرد(23:37) MD82 خروجي داخلي جمعه 23:15 2014-10-31 23:15:00
ماهان 4588 تهران لغو شد A310 خروجي داخلي جمعه 23:40 2014-10-31 23:40:00
کيش اير 7450 تهران پرواز کرد(00:07) MD82 ورودي داخلي جمعه 23:59 2014-10-31 23:59:00
آسمان 3773 تهران پرواز کرد(00:31) F100 خروجي داخلي جمعه 23:59 2014-10-31 23:59:00
تركيش 885 استانبول پرواز کرد(03:45) A320 خروجي داخلي شنبه 03:25 2014-11-01 03:25:00
آسمان 3775 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي شنبه 04:00 2014-11-01 04:00:00
قطر 477 دوحه طبق برنامه A320 ورودی خارجي شنبه 05:40 2014-11-01 05:40:00
آسمان 3839 كيش تاخير دارد AT72 ورودي داخلي شنبه 06:00 2014-11-01 06:00:00
آسمان 3795 رشت پايان پذيرش مسافر- F100 خروجي داخلي شنبه 07:00 2014-11-01 07:00:00
نفت 2640 اهواز لغو شد FK50 ورودي داخلي شنبه 07:40 2014-11-01 07:40:00
آسمان 6501 دبي طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 08:00 2014-11-01 08:00:00
کاسپين 4347 تهران پذيرش مسافر در ميز (4,5)- MD82 ورودي داخلي شنبه 08:10 2014-11-01 08:10:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 08:45 2014-11-01 08:45:00
نفت 2577 لاوان طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 09:10 2014-11-01 09:10:00
آسمان 3803 لامرد طبق برنامه AT72 خروجي خارجي شنبه 09:40 2014-11-01 09:40:00
نفت 2501 خارک طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 10:05 2014-11-01 10:05:00
کاسپين 19 عسلويه طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 11:45 2014-11-01 11:45:00
نفت 2576 اصفهان طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 12:05 2014-11-01 12:05:00
ماهان 1190 دبي طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 16:00 2014-11-01 16:00:00
آسمان 3895 كيش طبق برنامه AT72 خروجي داخلي شنبه 17:00 2014-11-01 17:00:00
آسمان 3787 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 17:00 2014-11-01 17:00:00
ايران اير 338 بندر عباس طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 17:35 2014-11-01 17:35:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي شنبه 18:20 2014-11-01 18:20:00
زاگرس 4053 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 19:15 2014-11-01 19:15:00
آسمان 6503 دبي لغو شد F100 خروجي خارجي شنبه 20:15 2014-11-01 20:15:00
آسمان 3805 كيش طبق برنامه AT72 ورودي داخلي شنبه 20:50 2014-11-01 20:50:00
ايران اير 433 اهواز طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 21:05 2014-11-01 21:05:00
آسمان 3857 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 21:15 2014-11-01 21:15:00
ماهان 1086 تهران طبق برنامه A306 شنبه 21:40 2014-11-01 21:40:00
ايران اير 427 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 21:50 2014-11-01 21:50:00
هواپيمايي قشم 1237 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 22:40 2014-11-01 22:40:00
آسمان 3791 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 22:45 2014-11-01 22:45:00
زاگرس 4012 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 23:15 2014-11-01 23:15:00
ماهان 4588 تهران لغو شد A310 خروجي داخلي شنبه 23:40 2014-11-01 23:40:00
تركيش 885 استانبول طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 02:45 2014-11-02 02:45:00
قطر 477 دوحه طبق برنامه A320 ورودی خارجي یک شنبه 04:35 2014-11-02 04:35:00
آسمان 3823 لاوان طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 06:30 2014-11-02 06:30:00
آسمان 6501 دبي طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 07:00 2014-11-02 07:00:00
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۳
سید محمد احمدی استاندار فارس پنج شنبه سوم مهرماه به طور سرزده از فرودگاه شهید دستغیب شیراز بازدید کرد.  احمدی طی این بازدید روند اجرای فازهای 2،1 و 5 پروژه توسعه ترمینال پروازهای داخلی ، پروژه توسعه پارکینگ هواپیما و احداث کانال انرژی را مورد بررسی قرار داد. در ادامه استاندار فارس از ترمینال پروازهای داخلی و خارجی بازدید کرد و در جریان نحوه خدمات رسانی مطلوب به مسافرین قرار گرفت. در جریان بازدید حمیدرضا سیدی مدیر کل فرودگاههای استان فارس توضیحات کاملی درباره پیشرفت پروژه های در دست اجرا ارائه دادند و همچنین پروژه های آتی فرودگاه را تشریح کردند. گفتنی است؛در این بازدید معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری،مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و مدیر کل گمرک استان فارس ،احمدی را همراهی
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
عملیات اجرایی توسعه ضلع شرقی پارکینگ هواپیما در فرودگاه شیراز به مساحت 33 هزار مترمربع آغاز شد. حمیدرضا سیدی مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس گفت: با توجه به جاذبه‌های تاریخی و اماکن مذهبی و مطرح بودن شیراز به عنوان یکی از قطب‌های مهم توریستی کشور و وجود مراکز درمانی مجهز و پیشرفته سالانه شاهد حضور تعداد بیشماری از گردشگران خارجی و داخلی و همچنین بیمارانی هستیم که برای درمان از استان‌های جنوبی کشور و کشورهای حوزه خلیج‌فارس به شیراز سفر می‌کنند از این رو توجه به زیرساخت‌ها و امور زیر بنایی در فرودگاه شیراز از ابتدا در دستور کار قرار گرفت. سیدی خاطرنشان کرد: از جمله پروژه‌های زیربنایی و مهم این اداره‌کل؛ می‌توان به پروژه توسعه محوطه ترمینا
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳
نخستین پرواز شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر شیراز-دبی-شیراز 19 شهریورماه برقرار شد.  حمیدرضا سیدی مدیرکل فرودگاه شیراز گفت: با توجه به تقاضای سفر در مسیر شیراز-دبی-شیراز و به منظور ارائه خدمات مطلوب و مناسب به مسافران برقراری پرواز در این مسیر برنامه‌ریزی و اجرا شد. مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس بیان کرد: شرکت هواپیمایی ماهان روزانه با یک فروند هواپیمای ایرباس مسافران را در این مسیر جابجا خواهد کرد. همچنین وی افزود: در حال حاضر شرکت هواپیمایی آسمان با 18 و ایران‌ایر با 4 پرواز در مسیر دبی و العربیه با 8 پرواز در مسیر شارجه به صورت رفت و برگشت مشغول به فعالیت هستند.
شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۳
طی مراسمی پرویز میری به‌عنوان مدیر جدید فرودگاه لامرد معرفی و از زحمات محمد دلاویز رئیس پیشین این فرودگاه قدردانی شد. مراسم تودیع و معارفه رئیس فرودگاه لامرد با حضور مدیرکل فرودگاه‌های‌ استان فارس، فرماندار شهرستان لامرد، حجت‌الاسلام والمسلمین شهیدی امام‌جمعه، معاون عملیات هوانوردی فرودگاه شیراز، رییس حراست اداره‌کل، فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی فرودگاه‌های استان، شهردار، رییس شورای شهر، فرماندهی انتظامی شهرستان لامرد و جمع کثیری از مسئولین و معاونین ادارات شهرستان و کارکنان فرودگاه برگزار شد. در این مراسم، محمد دلاویز مدیر سابق فرودگاه لامرد گزارشی از عملکرد خود ارائه و خواستار همکاری همه جانبه مسئولین محلی و کارکنان فرودگاه با مدیر جدید شد. همچن