خوش آمدید — امروز دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ ۰۷:۰۰:۲۰
شیراز
امروز دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴
5°
17°
0°
فردا ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
15°
0°
۲۱ بهمن ۱۳۹۴
15°
1°
۲۲ بهمن ۱۳۹۴
13°
-1°
۲۳ بهمن ۱۳۹۴
16°
1°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
زاگرس 4069 مشهد نشست(15:20)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 14:45 2016-02-07 14:45:00
ماهان 1089 تهران نشست(15:29)-پایان تحویل بار A300 یک شنبه 14:50 2016-02-07 14:50:00
کیش ایر 7460 کیش نشست(15:52)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 15:45 2016-02-07 15:45:00
تابان 6281 مشهد نشست(17:24)-پایان تحویل بار B737 یک شنبه 16:00 2016-02-07 16:00:00
ایر تور 8032 عسلویه نشست(17:19)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 17:10 2016-02-07 17:10:00
ایران ایر 232 تهران نشست(17:13)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 17:15 2016-02-07 17:15:00
آتا 5223 تهران نشست(17:38)-پایان تحویل بار MD83 یک شنبه 17:20 2016-02-07 17:20:00
زاگرس 4019 تهران نشست(17:49)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 17:20 2016-02-07 17:20:00
آسمان 3870 آبادان نشست(18:10)-پایان تحویل بار AT72 یک شنبه 17:50 2016-02-07 17:50:00
آسمان 3848 کیش نشست(17:54)-پایان تحویل بار AT72 یک شنبه 17:50 2016-02-07 17:50:00
آسمان 3774 تهران نشست(19:07)-پایان تحویل بار B727 ورودی داخلی یک شنبه 18:35 2016-02-07 18:35:00
آسمان 3866 ساری نشست(19:41)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 19:35 2016-02-07 19:35:00
زاگرس 4052 مشهد نشست(19:56)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 19:45 2016-02-07 19:45:00
کیش ایر 7449 مشهد نشست(20:35)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 20:15 2016-02-07 20:15:00
ایران ایر 424 تهران نشست(21:35)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 20:45 2016-02-07 20:45:00
کاسپین 048 تهران نشست(21:42)-پایان تحویل بار B737 یک شنبه 21:10 2016-02-07 21:10:00
زاگرس 4011 تهران لغو شد MD82 یک شنبه 21:25 2016-02-07 21:25:00
آسمان 3896 کیش نشست(22:05)-پایان تحویل بار AT72 یک شنبه 21:40 2016-02-07 21:40:00
قشم ایر 1236 تهران نشست(22:27)-پایان تحویل بار RJ1H یک شنبه 22:00 2016-02-07 22:00:00
آسمان 3782 تهران لغو شد F100 یک شنبه 23:00 2016-02-07 23:00:00
آسمان 3788 تهران نشست(00:23)-پایان تحویل بار F100 دو شنبه 00:05 2016-02-08 00:05:00
آسمان 3756 اصفهان نشست(01:31)-پایان تحویل بار AT72 دو شنبه 01:10 2016-02-08 01:10:00
آسمان 3826 اهواز نشست(01:51)-پایان تحویل بار AT72 دو شنبه 01:45 2016-02-08 01:45:00
ترکیش 884 استانبول نشست(02:42)-پایان تحویل بار B737 دو شنبه 02:15 2016-02-08 02:15:00
زاگرس 4077 تهران اعلام ورود (07:02) MD82 دو شنبه 06:15 2016-02-08 06:15:00
کاسپین 038 تهران اعلام ورود (07:19) MD82 دو شنبه 07:10 2016-02-08 07:10:00
ایران ایر 234 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 07:50 2016-02-08 07:50:00
آتا 5287 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 08:40 2016-02-08 08:40:00
نفت 2502 خارک طبق برنامه F100 دو شنبه 08:45 2016-02-08 08:45:00
نفت 2527 اصفهان طبق برنامه F100 دو شنبه 09:10 2016-02-08 09:10:00
آسمان 3776 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 09:30 2016-02-08 09:30:00
آسمان 3792 تهران طبق برنامه A320 دو شنبه 09:50 2016-02-08 09:50:00
آسمان 3794 بندر عباس طبق برنامه AT72 دو شنبه 09:50 2016-02-08 09:50:00
ایران ایر 307 سیری طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 10:30 2016-02-08 10:30:00
ایران ایر 235 بندر لنگه طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 11:15 2016-02-08 11:15:00
نفت 2526 لاوان طبق برنامه F100 دو شنبه 11:55 2016-02-08 11:55:00
ایر عربیا 213 شارجه طبق برنامه A320 دو شنبه 13:05 2016-02-08 13:05:00
آتا 5265 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 13:40 2016-02-08 13:40:00
آسمان 3778 تبریز طبق برنامه F100 دو شنبه 15:00 2016-02-08 15:00:00
کیش ایر 7451 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 16:15 2016-02-08 16:15:00
آسمان 3840 کیش طبق برنامه AT72 دو شنبه 16:30 2016-02-08 16:30:00
کاسپین 042 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 16:55 2016-02-08 16:55:00
آسمان 3884 اهواز طبق برنامه AT72 دو شنبه 17:00 2016-02-08 17:00:00
زاگرس 4019 تهران لغو شد MD82 دو شنبه 17:20 2016-02-08 17:20:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 17:25 2016-02-08 17:25:00
ایران ایر 428 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 17:35 2016-02-08 17:35:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه B727 ورودی داخلی دو شنبه 17:40 2016-02-08 17:40:00
آسمان 3774 تهران لغو شد F100 دو شنبه 19:30 2016-02-08 19:30:00
کیش ایر 7460 کیش طبق برنامه MD82 دو شنبه 19:30 2016-02-08 19:30:00
معراج 2840 تهران طبق برنامه A320 دو شنبه 19:30 2016-02-08 19:30:00
آسمان 3854 مشهد طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 19:35 2016-02-08 19:35:00
زاگرس 4052 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 20:10 2016-02-08 20:10:00
آسمان 3896 کیش طبق برنامه AT72 دو شنبه 20:55 2016-02-08 20:55:00
ایران ایر 339 بندر عباس طبق برنامه F100 دو شنبه 21:00 2016-02-08 21:00:00
ماهان 1087 تهران طبق برنامه A306 دو شنبه 21:00 2016-02-08 21:00:00
کاسپین 048 تهران طبق برنامه B737 دو شنبه 21:10 2016-02-08 21:10:00
زاگرس 4011 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:25 2016-02-08 21:25:00
قشم ایر 1236 تهران طبق برنامه RJ10 دو شنبه 21:55 2016-02-08 21:55:00
آسمان 3788 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 23:59 2016-02-08 23:59:00
آسمان 3870 آبادان طبق برنامه AT72 ورودی داخلی سه شنبه 00:30 2016-02-09 00:30:00
آسمان 3846 کیش طبق برنامه AT72 ورودی داخلی سه شنبه 00:35 2016-02-09 00:35:00
ترکیش 884 استانبول طبق برنامه A320 سه شنبه 02:15 2016-02-09 02:15:00
قطر 476 دوحه طبق برنامه A320 ورودی خارجی سه شنبه 03:30 2016-02-09 03:30:00
زاگرس 4077 تهران طبق برنامه MD82 سه شنبه 06:15 2016-02-09 06:15:00
کاسپین 038 تهران طبق برنامه B737 سه شنبه 07:10 2016-02-09 07:10:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 3869 آبادان پرواز کرد (15:05) F100 یک شنبه 14:30 2016-02-07 14:30:00
آسمان 3847 کیش پرواز کرد (15:05) AT72 یک شنبه 14:50 2016-02-07 14:50:00
آسمان 3773 تهران لغو شد F100 یک شنبه 15:15 2016-02-07 15:15:00
زاگرس 4062 مشهد پرواز کرد (16:27) A320 یک شنبه 15:30 2016-02-07 15:30:00
آسمان 3865 ساری پرواز کرد(15:55) - درب خروج بسته شد F100 یک شنبه 15:45 2016-02-07 15:45:00
ماهان 1088 تهران پرواز کرد (16:37) A306 یک شنبه 16:00 2016-02-07 16:00:00
کیش ایر 7448 مشهد پرواز کرد (16:31) F100 یک شنبه 16:30 2016-02-07 16:30:00
تابان 6282 مشهد پرواز کرد (18:35) B737 یک شنبه 17:00 2016-02-07 17:00:00
ایر تور 985 تهران پرواز کرد (18:14) MD82 یک شنبه 18:00 2016-02-07 18:00:00
زاگرس 4020 تهران پرواز کرد (18:54) MD82 یک شنبه 18:15 2016-02-07 18:15:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد (18:38) MD82 یک شنبه 18:20 2016-02-07 18:20:00
ایران ایر 657 دبی پرواز کرد (18:42) A320 خروجی خارجی یک شنبه 18:20 2016-02-07 18:20:00
آسمان 3755 اصفهان پرواز کرد (19:01) AT72 یک شنبه 18:40 2016-02-07 18:40:00
آسمان 3895 کیش پرواز کرد (19:29) F100 یک شنبه 18:40 2016-02-07 18:40:00
آسمان 3781 تهران پرواز کرد (20:18) B727 ورودی داخلی یک شنبه 19:30 2016-02-07 19:30:00
آسمان 3787 تهران پرواز کرد (20:40) F100 یک شنبه 20:35 2016-02-07 20:35:00
زاگرس 4053 مشهد پرواز کرد (21:12) MD82 یک شنبه 20:45 2016-02-07 20:45:00
کیش ایر 7461 کیش پرواز کرد (21:22) F100 یک شنبه 21:00 2016-02-07 21:00:00
ایران ایر 425 تهران پرواز کرد (22:37) MD82 یک شنبه 21:30 2016-02-07 21:30:00
کاسپین 049 تهران پرواز کرد (22:42) B737 یک شنبه 22:10 2016-02-07 22:10:00
زاگرس 4012 تهران لغو شد MD82 یک شنبه 22:30 2016-02-07 22:30:00
آسمان 3825 اهواز پرواز کرد (23:00) AT72 یک شنبه 22:30 2016-02-07 22:30:00
قشم ایر 1237 تهران پرواز کرد (23:19) F100 یک شنبه 22:45 2016-02-07 22:45:00
ترکیش 885 استانبول پرواز کرد(04:25) A320 ورودی داخلی دو شنبه 03:15 2016-02-08 03:15:00
آسمان 3785 تهران پرواز کرد (05:02) F100 خروجی داخلی دو شنبه 04:40 2016-02-08 04:40:00
آسمان 3775 تهران پرواز کرد (06:06) F100 دو شنبه 06:00 2016-02-08 06:00:00
آسمان 3793 بندر عباس پرواز کرد (07:03) AT72 دو شنبه 07:00 2016-02-08 07:00:00
زاگرس 4078 تهران پذیرش مسافر در میز (4,5)- MD82 دو شنبه 07:30 2016-02-08 07:30:00
کاسپین 039 تهران پذیرش مسافر در میز (10)- MD82 دو شنبه 08:10 2016-02-08 08:10:00
ایران ایر 234 بندر لنگه طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 08:25 2016-02-08 08:25:00
نفت 2503 خارک طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 09:15 2016-02-08 09:15:00
نفت 2527 لاوان طبق برنامه F100 دو شنبه 09:40 2016-02-08 09:40:00
آتا 5266 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 09:40 2016-02-08 09:40:00
آسمان 3777 تبریز طبق برنامه F100 دو شنبه 10:30 2016-02-08 10:30:00
آسمان 3839 کیش طبق برنامه AT72 دو شنبه 10:40 2016-02-08 10:40:00
آسمان 3791 تهران طبق برنامه A320 دو شنبه 11:00 2016-02-08 11:00:00
ایران ایر 306 سیری طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 11:05 2016-02-08 11:05:00
ایران ایر 235 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 11:50 2016-02-08 11:50:00
نفت 2526 اصفهان طبق برنامه F100 دو شنبه 12:30 2016-02-08 12:30:00
آسمان 3883 اهواز طبق برنامه AT72 دو شنبه 13:45 2016-02-08 13:45:00
ایر عربیا 214 شارجه طبق برنامه A320 دو شنبه 13:45 2016-02-08 13:45:00
آسمان 3771 تهران لغو شد F100 دو شنبه 14:00 2016-02-08 14:00:00
آتا 5288 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 14:40 2016-02-08 14:40:00
آسمان 3853 مشهد طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 15:30 2016-02-08 15:30:00
کیش ایر 7450 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 17:15 2016-02-08 17:15:00
آسمان 3869 آبادان طبق برنامه AT72 دو شنبه 17:30 2016-02-08 17:30:00
کاسپین 043 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 17:55 2016-02-08 17:55:00
آسمان 3895 کیش طبق برنامه AT72 دو شنبه 18:00 2016-02-08 18:00:00
ایران ایر 338 بندر عباس طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 18:10 2016-02-08 18:10:00
زاگرس 4020 تهران لغو شد MD82 دو شنبه 18:15 2016-02-08 18:15:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 18:20 2016-02-08 18:20:00
آسمان 3773 تهران طبق برنامه B727 ورودی داخلی دو شنبه 19:00 2016-02-08 19:00:00
کیش ایر 7461 کیش طبق برنامه MD82 دو شنبه 20:15 2016-02-08 20:15:00
آسمان 3787 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 20:30 2016-02-08 20:30:00
زاگرس 4053 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 20:50 2016-02-08 20:50:00
معراج 2841 تهران طبق برنامه A320 دو شنبه 21:10 2016-02-08 21:10:00
ایران ایر 429 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 21:35 2016-02-08 21:35:00
آسمان 3845 کیش طبق برنامه AT72 دو شنبه 21:40 2016-02-08 21:40:00
ماهان 1086 تهران طبق برنامه A306 دو شنبه 22:00 2016-02-08 22:00:00
کاسپین 049 تهران طبق برنامه B737 دو شنبه 22:10 2016-02-08 22:10:00
زاگرس 4012 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 22:30 2016-02-08 22:30:00
قشم ایر 1237 تهران طبق برنامه RJ10 دو شنبه 22:40 2016-02-08 22:40:00
ترکیش 885 استانبول طبق برنامه A320 ورودی داخلی سه شنبه 03:15 2016-02-09 03:15:00
قطر 477 دوحه طبق برنامه A320 خروجی خارجی سه شنبه 04:35 2016-02-09 04:35:00
آسمان 3791 تهران طبق برنامه F100 سه شنبه 05:00 2016-02-09 05:00:00
آسمان 3775 تهران لغو شد F100 سه شنبه 05:30 2016-02-09 05:30:00
یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴
مراسم افتتاحیه ششمین دوره مسابقات عملیات-ورزشی ایمنی و آتش نشانی فرودگاههای کشور با حضور سعید اکبری معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاههای کشور، حمید حاجی بیگی مدیر کل ایمنی و آتش نشانی، رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس،تیم های شرکت کننده در این دوره مسابقات و جمعی از کارکنان فرودگاههای استان فارس در فرودگاه بین المللی شیراز آغاز شد. سعید اکبری معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاههای کشور به توسعه همه جانبه صنعت هوانوردی اشاره کرد و گفت: یکی از راههای رسیدن به این توسعه پیشرفت همه اجزا صنعت هوانوردی به صورت همگون می باشد. وی افزود: وظیفه ما در صنعت هوانوردی این است که ساختارها را به لحاظ سخت افزاری، نرم افزاری و نیروی انسانی آماده کنیم اکبری اضافه کرد:برای رسیدن به این هدف آ
یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴
طی مراسمی با حضور رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استانن فارس، حجه الاسلام والمسلمین رحیمی رییس عقیدتی –سیاسی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان فارس، ذوالقدر فرماندهی پلیس اطلاعات و امنیت استان، جمعی از کارکنان اداره کل و روسای شرکت های هواپیمایی مستقر در فرودگاه، شکرالله نوروزی به عنوان رییس پلیس گذرنامه فرودگاههای استان فارس منصوب شد. در این مراسم رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس به وضعیت صنعت هواپی در پسا برجام اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه با شروع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی از سوی جامعه جهانی نوک پیکان متوجه صنعت هواپیمایی بوده و خوشبختانه با لغو این تحریم ها، این بخش از اولین حوزه هایی است که با تغییرات بنیادی مواجه شده است که اگر بتوانیم از فرصت های بدست آمده ا
چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴
با توجه به ظرفیت ها و توانمندی آژانس های هواپیمایی در جذب توریست از طرق چارتر نمودن پروازهای شرکت های هواپیمایی خارجی،نشستی در دفتر مدیر کل فرودگاههای استان فارس برگزار شد. در این نشست که با حضور مدیر بازرگانی و عملیاتی شرکت هواپیمایی بوراجت ترکیه برگزار شد زمینه های مختلف همکاری جهت برقراری و افزایش پرواز از شیراز به ترکیه و سایر کشورهای اروپایی از قبیل فرانسه، انگلستان، اسپانیا و ایتالیا مورد بررسی قرار گرفت. طی این دیدار رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس به ظرفیت های استان فارس در زمینه گردشگری و همچنین زمینه همکاری های مشترک اشاره کرد و گفت: با توجه به وسعت و جمعیت استان فارس و دارا بودن اقلیمی چهار فصل و وجود جاذبه های تاریخی و طبیعی برنامه ریزی جهت افزایش پروازهای مستقی
شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴
محمد امیرانی مدیر کل ارتباطات و ناوبری روز  چهارشنبه 23/10/94 از تجهیزات اداره  ارتباطات و ناوبری فرودگاه بین المللی شیراز بازدید کرد. امیرانی طی جلسه ای با حضور کارکنان اداره ارتباطات و ناوبری ضمن تشریح و تبیین سیاست های کلی اداره ارتباطات و ناوبری، مسایل و مشکلات این اداره را مورد بررسی قرار داد و در خصوص پیگیری و رفع آنها قول مساعد دادند. در این بازدید یک روزه، مدیر کل ارتباطات و ناوبری به همراه رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس از بخش های مختلف عملیاتی شامل برج مراقبت،اپروچ، دستگاههای کمک ناوبری، سایت رادار و ساختمان جدید الاحداث فرستنده به طور کامل بازدید کرد و در جریان امور جاری بخش های مختلف عملیات قرار گرفت.