ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

سپهران

4307

کیش

طبق برنامه

B737

چهار شنبه

19:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7449

مشهد

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

19:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

1207

مشهد

طبق برنامه

RJ10

چهار شنبه

19:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3770

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

19:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

ساها

156

تهران

طبق برنامه

B737

چهار شنبه

18:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3834

آبادان

طبق برنامه

AT72

چهار شنبه

18:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3790

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

18:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

232

تهران

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

18:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

5223

تهران

طبق برنامه

MD83

چهار شنبه

17:25

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4019

تهران

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

17:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4111

مشهد

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

16:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

نفت

2534

ماهشهر

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

16:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6281

مشهد

طبق برنامه

MD88

چهار شنبه

16:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3776

تهران

طبق برنامه

B737

چهار شنبه

16:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7476

عسلویه

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

15:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

4303

تهران

طبق برنامه

B737

چهار شنبه

15:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3782

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

14:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6307

تهران

طبق برنامه

MD88

چهار شنبه

14:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3778

تبریز

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

14:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7460

کیش

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

13:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

1297

کیش

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

13:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3806

کیش

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

چهار شنبه

12:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7451

تهران

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

12:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1089

تهران

طبق برنامه

BAE

چهار شنبه

11:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

235

بندر لنگه

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

10:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

نفت

2573

لاوان

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

09:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

1298

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

09:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3774

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

09:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3798

بندر عباس

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

چهار شنبه

09:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3772

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

08:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

426

تهران

طبق برنامه

A320

ورودی داخلی

چهار شنبه

08:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

038

تهران

طبق برنامه

MD83

چهار شنبه

08:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

234

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

07:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3870

آبادان

طبق برنامه

AT72

چهار شنبه

01:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

4309

تهران

طبق برنامه

B737

چهار شنبه

01:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3826

اهواز

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

چهار شنبه

01:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3788

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

00:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3786

تهران

طبق برنامه

F100

سه شنبه

22:55

۸ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

1236

تهران

لغو شد

RJ10

سه شنبه

22:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4011

تهران

لغو شد

A320

سه شنبه

21:40

۸ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1087

تهران

طبق برنامه

BAE

سه شنبه

21:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3808

قشم

نشست (20:10)

F100

ورودی داخلی

سه شنبه

20:50

۸ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

048

تهران

طبق برنامه

MD83

سه شنبه

20:40

۸ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4111

مشهد

اعلام ورود (20:16)

A320

سه شنبه

20:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

معراج

2840

تهران

نشست(20:06)-تحویل بار از تسمه نقاله(4)

A320

سه شنبه

20:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

1313

کیش

نشست(19:57)-تحویل بار از تسمه نقاله(3)

F100

ورودی داخلی

سه شنبه

19:45

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3866

ساری

نشست(19:42)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

19:45

۸ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

259

مشهد

نشست(19:49)-تحویل بار از تسمه نقاله(2)

A320

سه شنبه

19:20

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3756

اصفهان

نشست(18:38)-پایان تحویل بار

AT72

سه شنبه

19:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7060

کیش

نشست(18:48)-پایان تحویل بار

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

18:45

۸ فروردين ۱۳۹۶

ساها

156

تهران

نشست(19:03)-پایان تحویل بار

B737

سه شنبه

18:40

۸ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7449

مشهد

نشست(19:07)-پایان تحویل بار

MD82

سه شنبه

18:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3790

تهران

نشست(18:48)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

18:10

۸ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

422

تهران

نشست(17:45)-پایان تحویل بار

A321

ورودی داخلی

سه شنبه

17:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

آتا

5223

تهران

نشست(18:58)-پایان تحویل بار

MD83

سه شنبه

17:25

۸ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4019

تهران

نشست(18:07)-پایان تحویل بار

A320

سه شنبه

17:20

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3846

کیش

نشست(16:53)-پایان تحویل بار

AT72

سه شنبه

16:50

۸ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

428

تهران

لغو شد

MD82

سه شنبه

16:50

۸ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

6982

تهران

لغو شد

MD83

سه شنبه

16:20

۸ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

4303

تهران

نشست(15:10)-پایان تحویل بار

B737

سه شنبه

15:15

۸ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4145

کیش

نشست(14:17)-پایان تحویل بار

A320

سه شنبه

14:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3782

تهران

نشست(14:33)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

14:20

۸ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6307

تهران

لغو شد

MD88

سه شنبه

14:15

۸ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7460

کیش

نشست(14:00)-پایان تحویل بار

MD82

سه شنبه

13:45

۸ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7559

تهران

نشست(13:30)-پایان تحویل بار

MD82

سه شنبه

13:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3796

رشت

نشست(14:04)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

13:25

۸ فروردين ۱۳۹۶

آتا

5265

مشهد

نشست(13:58)-پایان تحویل بار

MD83

سه شنبه

13:20

۸ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

1297

کیش

نشست(12:47)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

13:10

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3804

لامرد

نشست(12:33)-پایان تحویل بار

AT72

سه شنبه

12:35

۸ فروردين ۱۳۹۶

نفت

2510

سیری

نشست(11:54)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

11:50

۸ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1089

تهران

نشست(11:59)-پایان تحویل بار

BAE

سه شنبه

11:05

۸ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4563

اهواز

نشست(11:15)-پایان تحویل بار

BAE

سه شنبه

11:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4139

مشهد

نشست(10:53) - پایان تحویل بار

A320

سه شنبه

10:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

6948

عسلویه

نشست(11:39)-پایان تحویل بار

MD83

سه شنبه

10:15

۸ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

1298

تهران

نشست(09:42)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

09:50

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3774

تهران

نشست(09:31)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

09:40

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3798

بندر عباس

نشست(09:27)-پایان تحویل بار

AT72

سه شنبه

09:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

نفت

2502

خارک

نشست(13:08)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

08:40

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3772

تهران

نشست(09:10)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

08:40

۸ فروردين ۱۳۹۶

آتا

5287

تهران

نشست(08:37)-پایان تحویل بار

MD83

سه شنبه

08:25

۸ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4562

کرمان

نشست(06:55)-پایان تحویل بار

BAE

سه شنبه

07:05

۸ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

038

تهران

نشست(07:22)-پایان تحویل بار

MD83

سه شنبه

07:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3870

آبادان

نشست(01:14)-پایان تحویل بار

AT72

سه شنبه

01:20

۸ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

4309

تهران

نشست(01:12)-پایان تحویل بار

B737

سه شنبه

01:15

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3832

اهواز

نشست(00:55)-پایان تحویل بار

AT72

سه شنبه

01:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3788

تهران

نشست(00:36)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

00:20

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3778

تبریز

نشست(23:38)-پایان تحویل بار

F100

ورودی داخلی

دو شنبه

23:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

1236

تهران

نشست(22:12)-پایان تحویل بار

RJ10

دو شنبه

22:00

۷ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4011

تهران

نشست(23:02)-پایان تحویل بار

A320

دو شنبه

21:40

۷ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1087

تهران

نشست(21:54)-پایان تحویل بار

BAE

دو شنبه

21:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

339

بندر عباس

نشست(22:33)-پایان تحویل بار

A321

دو شنبه

21:15

۷ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7449

مشهد

نشست(23:52)-پایان تحویل بار

MD82

دو شنبه

21:15

۷ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3846

کیش

نشست(20:44)-پایان تحویل بار

AT72

دو شنبه

20:50

۷ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

048

تهران

نشست(22:08)-پایان تحویل بار

MD83

دو شنبه

20:45

۷ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

3787

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

20:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3845

کیش

طبق برنامه

AT72

چهار شنبه

20:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

ساها

157

تهران

طبق برنامه

B737

چهار شنبه

19:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

1206

مشهد

طبق برنامه

RJ10

چهار شنبه

19:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3793

بندر عباس

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

چهار شنبه

19:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3869

آبادان

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

چهار شنبه

18:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4018

تهران

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

18:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

5224

تهران

طبق برنامه

MD83

چهار شنبه

18:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4110

مشهد

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

17:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6282

مشهد

طبق برنامه

MD88

چهار شنبه

17:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3775

تهران

طبق برنامه

B737

چهار شنبه

17:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

4306

کیش

طبق برنامه

B737

چهار شنبه

17:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

نفت

2535

ماهشهر

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

16:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7450

تهران

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

16:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3769

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

15:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6308

تهران

طبق برنامه

MD88

چهار شنبه

15:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3789

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

15:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

4308

تهران

طبق برنامه

B737

چهار شنبه

15:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7448

مشهد

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

14:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

427

تهران

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

14:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

1299

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

13:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7477

عسلویه

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

13:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

233

تهران

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

13:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1088

تهران

طبق برنامه

BAE

چهار شنبه

12:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

235

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

11:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3781

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

10:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

1296

کیش

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

10:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

نفت

2572

لاوان

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

10:25

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3805

کیش

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

چهار شنبه

10:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3777

تبریز

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

09:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

039

تهران

طبق برنامه

MD83

چهار شنبه

09:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

234

بندر لنگه

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

08:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3833

آبادان

طبق برنامه

AT72

چهار شنبه

07:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3797

بندر عباس

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

چهار شنبه

06:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3773

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

06:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

4302

تهران

طبق برنامه

B737

چهار شنبه

06:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3771

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

05:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7061

کیش

طبق برنامه

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

23:15

۸ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

1237

تهران

لغو شد

RJ10

سه شنبه

22:45

۸ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4010

تهران

لغو شد

A320

سه شنبه

22:45

۸ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1086

تهران

طبق برنامه

BAE

سه شنبه

22:35

۸ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

429

تهران

لغو شد

MD82

سه شنبه

22:20

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3825

اهواز

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

سه شنبه

21:45

۸ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

049

تهران

طبق برنامه

MD83

سه شنبه

21:40

۸ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4110

مشهد

طبق برنامه

A320

سه شنبه

21:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7558

تهران

پذیرش مسافر در میز (4,5)-

MD82

سه شنبه

21:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

معراج

2841

تهران

پذیرش مسافر در میز (1,2)-

A320

سه شنبه

21:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3787

تهران

پذیرش مسافر در میز (16)-تشخیص هویت

F100

سه شنبه

20:40

۸ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

1312

کیش

پذیرش مسافر در میز (9)-تشخیص هویت

F100

ورودی داخلی

سه شنبه

20:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

258

مشهد

پایان پذیرش مسافر-

A320

سه شنبه

20:05

۸ فروردين ۱۳۹۶

ساها

157

تهران

درب خروج بسته شد-تشخیص هویت

B737

سه شنبه

19:40

۸ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7461

کیش

پرواز کرد (20:06)

MD82

سه شنبه

19:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3785

تهران

پرواز کرد (19:44)

F100

سه شنبه

19:15

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3869

آبادان

پرواز کرد (18:36)

AT72

سه شنبه

18:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4018

تهران

پرواز کرد (19:10)

A320

سه شنبه

18:20

۸ فروردين ۱۳۹۶

آتا

5224

تهران

پرواز کرد (20:00)

MD83

سه شنبه

18:20

۸ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

423

تهران

پرواز کرد (18:50)

A321

سه شنبه

18:15

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3807

قشم

پرواز کرد (17:45)

F100

ورودی داخلی

سه شنبه

17:40

۸ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

6983

تهران

لغو شد

MD83

سه شنبه

17:20

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3755

اصفهان

پرواز کرد (16:05)

AT72

سه شنبه

16:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3865

ساری

پرواز کرد (16:03)

F100

سه شنبه

16:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4138

مشهد

پرواز کرد (15:31)

A320

سه شنبه

15:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6308

تهران

لغو شد

MD88

سه شنبه

15:15

۸ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

4308

تهران

پرواز کرد (15:13)

B737

سه شنبه

15:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3789

تهران

پرواز کرد (15:18)

F100

سه شنبه

14:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7448

مشهد

پرواز کرد (15:00)

MD82

سه شنبه

14:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

آتا

5288

تهران

پرواز کرد (15:16)

MD83

سه شنبه

14:20

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3845

کیش

پرواز کرد (14:07)

AT72

سه شنبه

14:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

1299

تهران

پرواز کرد (13:54)

F100

سه شنبه

13:50

۸ فروردين ۱۳۹۶

نفت

2511

سیری

پرواز کرد (13:08)

F100

سه شنبه

12:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1088

تهران

پرواز کرد (13:11)

A300

سه شنبه

12:10

۸ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4563

کرمان

پرواز کرد (12:39)

BAE1

سه شنبه

11:45

۸ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4144

کیش

پرواز کرد(11:55)

A320

سه شنبه

11:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

6949

عسلویه

پرواز کرد(12:36)

MD83

سه شنبه

11:10

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3781

تهران

پرواز کرد(10:46)

F100

سه شنبه

10:40

۸ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

1296

کیش

پرواز کرد (10:33)

F100

سه شنبه

10:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3803

لامرد

پرواز کرد (10:27)

AT72

سه شنبه

10:15

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3795

رشت

پرواز کرد (10:16)

F100

سه شنبه

09:40

۸ فروردين ۱۳۹۶

آتا

5266

مشهد

پرواز کرد (09:50)

MD83

سه شنبه

09:20

۸ فروردين ۱۳۹۶

نفت

2503

خارک

پرواز کرد(13:51)

F100

سه شنبه

09:10

۸ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

039

تهران

پرواز کرد (08:02)

MD83

سه شنبه

08:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4562

اهواز

پرواز کرد (07:55)

BAE1

سه شنبه

07:45

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3797

بندر عباس

پرواز کرد (06:23)

AT72

سه شنبه

06:15

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3773

تهران

پرواز کرد (06:10)

F100

سه شنبه

06:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

4302

تهران

پرواز کرد (06:23)

B737

سه شنبه

06:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3771

تهران

پرواز کرد (05:31)

F100

سه شنبه

05:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

1237

تهران

پرواز کرد (23:27)

RJ10

دو شنبه

22:45

۷ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4010

تهران

پرواز کرد (00:07)

A320

دو شنبه

22:45

۷ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1086

تهران

پرواز کرد (23:23)

A314

دو شنبه

22:35

۷ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7461

کیش

پرواز کرد (00:51)

MD82

دو شنبه

22:15

۷ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

429

تهران

پرواز کرد (23:58)

A321

دو شنبه

22:00

۷ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

049

تهران

پرواز کرد (23:02)

MD83

دو شنبه

21:45

۷ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3831

اهواز

پرواز کرد (21:49)

AT72

دو شنبه

21:40

۷ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

4120

مشهد

لغو شد

A320

دو شنبه

21:00

۷ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3787

تهران

پرواز کرد (20:42)

F100

دو شنبه

20:40

۷ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

زاگرس

3020

نجف

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

19:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

3066

تفلیس

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

17:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایر عربیا

213

شارجه

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

14:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

664

کویت

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

13:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

657

دبی

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

12:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

فلای دبی

8271

دبی

طبق برنامه

B738

چهار شنبه

11:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایر عربیا

235

شارجه

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

10:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

ترکیش

884

استانبول

طبق برنامه

B738

چهار شنبه

02:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7153

دبی

طبق برنامه

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

22:40

۸ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7108

تفلیس

اعلام ورود (20:35)

MD82

سه شنبه

20:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

آتا

5436

باکو

نشست(16:12)-پایان تحویل بار

A320

سه شنبه

15:40

۸ فروردين ۱۳۹۶

ارمنیا

727

ايروان

نشست(15:26)-پایان تحویل بار

B737

سه شنبه

15:35

۸ فروردين ۱۳۹۶

ایر عربیا

213

شارجه

نشست(13:50)-پایان تحویل بار

A320

سه شنبه

14:05

۸ فروردين ۱۳۹۶

فلای دبی

271

دبی

نشست(12:17)-پایان تحویل بار

B738

سه شنبه

11:45

۸ فروردين ۱۳۹۶

بوراجت

9800

آدانا

نشست(09:17)-پایان تحویل بار

E190

سه شنبه

06:45

۸ فروردين ۱۳۹۶

قطر

476

دوحه

نشست(04:50)-پایان تحویل بار

A320

سه شنبه

04:55

۸ فروردين ۱۳۹۶

ترکیش

884

استانبول

نشست(02:08)-پایان تحویل بار

B738

سه شنبه

02:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

زاگرس

3023

بغداد

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

20:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

656

دبی

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

19:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

3067

تفلیس

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

18:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایر عربیا

214

شارجه

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

14:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

فلای دبی

8272

دبی

طبق برنامه

B738

چهار شنبه

12:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایر عربیا

236

شارجه

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

11:25

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

665

کویت

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

09:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ترکیش

885

استانبول

طبق برنامه

B738

چهار شنبه

02:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7152

دبی

پرواز کرد (19:40)

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

19:10

۸ فروردين ۱۳۹۶

آتا

5437

باکو

پرواز کرد (17:41)

A320

سه شنبه

16:40

۸ فروردين ۱۳۹۶

ارمنیا

728

ايروان

پرواز کرد (17:04)

B737

سه شنبه

16:35

۸ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7107

تفلیس

پرواز کرد (14:44)

MD82

سه شنبه

14:45

۸ فروردين ۱۳۹۶

ایر عربیا

214

شارجه

پرواز کرد (14:48)

A320

سه شنبه

14:45

۸ فروردين ۱۳۹۶

فلای دبی

272

دبی

پرواز کرد (13:31)

B738

سه شنبه

12:45

۸ فروردين ۱۳۹۶

بوراجت

9801

آدانا

پرواز کرد (10:30)

E190

سه شنبه

07:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

قطر

477

دوحه

پرواز کرد (06:23)

A320

سه شنبه

06:05

۸ فروردين ۱۳۹۶

ترکیش

885

استانبول

پرواز کرد (03:28)

B738

سه شنبه

02:55

۸ فروردين ۱۳۹۶