ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

سپهران

4301

مشهد

طبق برنامه

B737

پنج شنبه

01:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3870

آبادان

طبق برنامه

AT72

پنج شنبه

01:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4309

تهران

طبق برنامه

B737

ورودی داخلی

پنج شنبه

01:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3794

بندر عباس

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

پنج شنبه

00:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7559

تهران

طبق برنامه

MD82

پنج شنبه

00:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3788

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

23:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3846

کیش

طبق برنامه

AT72

چهار شنبه

22:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7449

مشهد

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

22:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3826

اهواز

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

چهار شنبه

22:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1236

تهران

طبق برنامه

RJ10

چهار شنبه

22:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1087

تهران

طبق برنامه

A306

چهار شنبه

21:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

424

تهران

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

21:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

048

تهران

طبق برنامه

MD83

چهار شنبه

20:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساها

156

تهران

طبق برنامه

B737

چهار شنبه

19:35

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1207

مشهد

طبق برنامه

RJ10

چهار شنبه

19:10

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3770

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

19:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3834

آبادان

طبق برنامه

AT72

چهار شنبه

18:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3790

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

18:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

232

تهران

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

18:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7460

کیش

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

17:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5223

تهران

طبق برنامه

MD83

چهار شنبه

17:25

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3792

تهران

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

چهار شنبه

17:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7476

عسلویه

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

16:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

2534

ماهشهر

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

16:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3776

تهران

طبق برنامه

B727

ورودی داخلی

چهار شنبه

16:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4303

تهران

طبق برنامه

B737

ورودی داخلی

چهار شنبه

15:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7060

کیش

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

14:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3782

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

14:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3778

تبریز

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

14:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7451

تهران

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

13:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1297

کیش

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

13:10

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3806

کیش

طبق برنامه

AT72

چهار شنبه

12:55

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1089

تهران

طبق برنامه

A306

چهار شنبه

11:05

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

235

بندر لنگه

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

10:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5297

تهران

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

10:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1298

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

09:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3774

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

09:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3798

بندر عباس

طبق برنامه

AT72

چهار شنبه

09:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

2516

لاوان

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

09:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3772

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

08:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

426

تهران

طبق برنامه

A320

ورودی داخلی

چهار شنبه

08:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5287

تهران

لغو شد

MD83

چهار شنبه

07:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

234

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

07:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

038

تهران

طبق برنامه

MD83

چهار شنبه

06:35

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4301

مشهد

نشست(02:09)-تحویل بار از تسمه نقاله(2)

B737

چهار شنبه

01:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3870

آبادان

نشست(01:36)-پایان تحویل بار

AT72

چهار شنبه

01:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4309

تهران

نشست(01:05)-پایان تحویل بار

B737

ورودی داخلی

چهار شنبه

01:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3826

اهواز

نشست(01:06)-پایان تحویل بار

AT72

چهار شنبه

01:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7559

تهران

لغو شد

MD82

چهار شنبه

00:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3788

تهران

نشست(00:35)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

00:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3786

تهران

نشست(23:05)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

22:55

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

2840

تهران

نشست(23:02)-پایان تحویل بار

A320

ورودی داخلی

سه شنبه

22:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1236

تهران

لغو شد

RJ10

سه شنبه

22:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4011

تهران

نشست(22:11)-پایان تحویل بار

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

21:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1087

تهران

نشست(21:30)-پایان تحویل بار

A306

سه شنبه

21:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3808

قشم

نشست(21:02)-پایان تحویل بار

AT72

سه شنبه

20:50

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

048

تهران

نشست(22:32)-پایان تحویل بار

MD83

سه شنبه

20:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

258

مشهد

تاخیر دارد-تحویل بار از تسمه نقاله(4)

A321

ورودی داخلی

سه شنبه

20:05

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7060

کیش

نشست(19:59)

A320

سه شنبه

20:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3866

ساری

نشست(20:08)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

19:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3798

بندر عباس

نشست(20:19)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

19:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساها

156

تهران

نشست(20:03)-پایان تحویل بار

B737

سه شنبه

19:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

259

مشهد

نشست(19:50)-پایان تحویل بار

A320

سه شنبه

19:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7449

مشهد

نشست(18:56)-پایان تحویل بار

MD82

سه شنبه

18:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3790

تهران

نشست(18:16)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

18:10

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

422

تهران

نشست(18:10)-پایان تحویل بار

A321

ورودی داخلی

سه شنبه

17:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5223

تهران

نشست(19:35)-پایان تحویل بار

A320

سه شنبه

17:25

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

428

تهران

لغو شد

MD82

سه شنبه

16:50

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3846

کیش

نشست(16:41)-پایان تحویل بار

AT72

سه شنبه

16:50

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4303

تهران

نشست(15:12)-پایان تحویل بار

B737

ورودی داخلی

سه شنبه

15:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3804

لامرد

نشست(14:43)-پایان تحویل بار

AT72

سه شنبه

14:50

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7460

کیش

نشست(13:55)-پایان تحویل بار

MD82

سه شنبه

13:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3796

رشت

نشست(13:42)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

13:25

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5265

مشهد

نشست(14:03)-پایان تحویل بار

MD83

سه شنبه

13:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1297

کیش

نشست(12:52)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

13:10

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

2510

سیری

نشست(14:53)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

11:50

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1089

تهران

نشست(11:17)-پایان تحویل بار

A306

سه شنبه

11:05

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4563

اهواز

نشست(10:51)-پایان تحویل بار

BAE

سه شنبه

11:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4077

تهران

نشست(11:00)-پایان تحویل بار

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

10:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5297

تهران

نشست(10:58)-پایان تحویل بار

MD82

سه شنبه

10:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

6948

عسلویه

نشست(10:28)-پایان تحویل بار

MD83

سه شنبه

10:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1298

تهران

نشست(09:50)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

09:50

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3774

تهران

نشست(09:43)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

09:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

2502

خارک

نشست(08:49)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

08:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3772

تهران

نشست(08:57)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

08:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5287

تهران

نشست(08:22)-پایان تحویل بار

MD83

سه شنبه

08:25

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4562

کرمان

نشست(07:13)-پایان تحویل بار

BAE

سه شنبه

07:05

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

038

تهران

نشست(07:13)-پایان تحویل بار

MD83

سه شنبه

07:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

کیش ایر

7461

کیش

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

23:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1237

تهران

طبق برنامه

RJ10

چهار شنبه

22:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1086

تهران

طبق برنامه

A306

چهار شنبه

22:35

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

425

تهران

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

22:05

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

049

تهران

طبق برنامه

MD83

چهار شنبه

21:10

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساها

157

تهران

طبق برنامه

B737

چهار شنبه

20:35

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3845

کیش

طبق برنامه

AT72

چهار شنبه

20:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3787

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

20:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1206

مشهد

طبق برنامه

RJ10

چهار شنبه

19:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3825

اهواز

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

چهار شنبه

19:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7448

مشهد

طبق برنامه

A306

چهار شنبه

18:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3869

آبادان

طبق برنامه

AT72

چهار شنبه

18:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5224

تهران

طبق برنامه

MD83

چهار شنبه

18:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3793

بندر عباس

طبق برنامه

F100

خروجی داخلی

چهار شنبه

18:10

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4300

مشهد

طبق برنامه

B737

چهار شنبه

17:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7450

تهران

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

17:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3775

تهران

طبق برنامه

B727

ورودی داخلی

چهار شنبه

17:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

2535

ماهشهر

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

16:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7061

کیش

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

15:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3769

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

15:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4308

تهران

طبق برنامه

B737

ورودی داخلی

چهار شنبه

15:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3789

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

15:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

427

تهران

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

14:10

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7477

عسلویه

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

14:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1299

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

13:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

233

تهران

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

13:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3791

تهران

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

چهار شنبه

13:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1088

تهران

طبق برنامه

A306

چهار شنبه

12:10

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

235

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

11:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5298

تهران

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

11:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3781

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

10:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1296

کیش

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

10:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3805

کیش

طبق برنامه

AT72

چهار شنبه

10:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3777

تبریز

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

09:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

2517

لاوان

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

09:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5288

تهران

لغو شد

MD83

چهار شنبه

08:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

234

بندر لنگه

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

08:05

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

039

تهران

طبق برنامه

MD83

چهار شنبه

08:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3833

آبادان

طبق برنامه

AT72

چهار شنبه

07:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3797

بندر عباس

طبق برنامه

AT72

چهار شنبه

06:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3773

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

06:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7558

تهران

لغو شد

MD82

چهار شنبه

06:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4302

تهران

طبق برنامه

B737

ورودی داخلی

چهار شنبه

06:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3771

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

05:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

2841

تهران

پرواز کرد(23:59)

A320

ورودی داخلی

سه شنبه

23:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1237

تهران

لغو شد

RJ10

سه شنبه

22:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4010

تهران

پرواز کرد (23:17)

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

22:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1086

تهران

پرواز کرد (22:41)

A306

سه شنبه

22:35

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

429

تهران

لغو شد

MD82

سه شنبه

22:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3825

اهواز

پرواز کرد (21:55)

AT72

سه شنبه

21:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

049

تهران

پرواز کرد (23:19)

MD83

سه شنبه

21:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7061

کیش

پرواز کرد (21:07)

A320

سه شنبه

21:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساها

157

تهران

پرواز کرد (21:04)

B737

سه شنبه

20:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3787

تهران

پرواز کرد (21:18)

F100

سه شنبه

20:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

258

مشهد

پرواز کرد (20:57)

A320

سه شنبه

20:05

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7461

کیش

پرواز کرد (19:43)

MD82

سه شنبه

19:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3785

تهران

پرواز کرد (19:29)

F100

سه شنبه

19:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3869

آبادان

پرواز کرد (18:43)

AT72

سه شنبه

18:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4018

تهران

پرواز کرد (18:37)

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

18:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5224

تهران

پرواز کرد (20:26)

A320

سه شنبه

18:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

423

تهران

پرواز کرد (19:21)

A321

سه شنبه

18:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3807

قشم

پرواز کرد (17:49)

AT72

ورودی داخلی

سه شنبه

17:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4110

مشهد

پرواز کرد (18:50)

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

17:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4300

مشهد

پرواز کرد (17:35)

B737

سه شنبه

17:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3865

ساری

پرواز کرد (16:31)

F100

سه شنبه

16:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4308

تهران

پرواز کرد (15:19)

B737

ورودی داخلی

سه شنبه

15:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3789

تهران

پرواز کرد (14:59)

F100

سه شنبه

14:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7448

مشهد

پرواز کرد (14:53)

MD82

سه شنبه

14:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5288

تهران

پرواز کرد (15:15)

MD83

سه شنبه

14:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3845

کیش

پرواز کرد(14:15)

AT72

سه شنبه

14:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1299

تهران

پرواز کرد (14:00)

F100

سه شنبه

13:50

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3797

بندر عباس

پرواز کرد(14:08)

F100

سه شنبه

13:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

2511

سیری

پرواز کرد (16:27)

F100

سه شنبه

12:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1088

تهران

پرواز کرد (12:25)

A306

سه شنبه

12:10

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4076

تهران

پرواز کرد (12:17)

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

12:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4563

کرمان

پرواز کرد (11:52)

B463

سه شنبه

11:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5298

تهران

پرواز کرد (12:11)

MD82

سه شنبه

11:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

6949

عسلویه

پرواز کرد(11:19)

MD83

سه شنبه

11:10

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1296

کیش

پرواز کرد (10:51)

F100

سه شنبه

10:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3795

رشت

پرواز کرد (10:10)

F100

سه شنبه

09:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5266

مشهد

پرواز کرد (09:28)

MD83

سه شنبه

09:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

2503

خارک

پرواز کرد (09:24)

F100

سه شنبه

09:10

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3803

لامرد

پرواز کرد (08:41)

AT72

سه شنبه

08:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

039

تهران

پرواز کرد (08:01)

MD83

سه شنبه

08:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4562

اهواز

پرواز کرد (07:57)

B463

سه شنبه

07:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7558

تهران

پرواز کرد (06:02)

MD82

سه شنبه

06:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3773

تهران

پرواز کرد (06:10)

F100

سه شنبه

06:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4302

تهران

پرواز کرد (06:07)

B737

ورودی داخلی

سه شنبه

06:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3771

تهران

پرواز کرد (05:15)

F100

سه شنبه

05:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ترکیش

884

استانبول

طبق برنامه

B738

پنج شنبه

02:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایر عربیا

213

شارجه

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

14:05

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

664

کویت

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

13:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

657

دبی

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

12:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1191

بغداد

طبق برنامه

A306

چهار شنبه

10:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیش

884

استانبول

نشست(01:43)-تحویل بار از تسمه نقاله(1)

B738

چهار شنبه

02:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

6556

مسقط

نشست(15:22)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

15:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایر عربیا

213

شارجه

نشست(13:55)-پایان تحویل بار

A320

سه شنبه

14:05

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلای دبی

271

دبی

نشست(12:07)-پایان تحویل بار

B738

سه شنبه

11:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قطر

476

دوحه

نشست(05:10)-پایان تحویل بار

A320

سه شنبه

04:55

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

656

دبی

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

19:05

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایر عربیا

214

شارجه

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

14:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1190

نجف

طبق برنامه

A306

چهار شنبه

11:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

665

کویت

تاخیر دارد - اعلام تاخیر(10:30)

A320

چهار شنبه

09:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیش

885

استانبول

پایان پذیرش مسافر-

B738

چهار شنبه

02:55

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایر عربیا

214

شارجه

پرواز کرد (14:59)

A320

سه شنبه

14:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلای دبی

272

دبی

پرواز کرد (13:14)

B738

سه شنبه

12:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

6555

مسقط

پرواز کرد (11:03)

F100

سه شنبه

10:50

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قطر

477

دوحه

پرواز کرد (06:25)

A320

سه شنبه

05:55

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیش

885

استانبول

پرواز کرد (02:59)

A321

سه شنبه

02:55

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶