ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

3778

تبریز

لغو شد

F100

پنج شنبه

23:25

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1236

تهران

طبق برنامه

RJ10

پنج شنبه

22:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7449

مشهد

طبق برنامه

A320

پنج شنبه

21:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1087

تهران

طبق برنامه

A306

پنج شنبه

21:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

470

اصفهان

طبق برنامه

MD82

پنج شنبه

21:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3866

ساری

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

19:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساها

156

تهران

طبق برنامه

B737

پنج شنبه

19:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6295

تهران

طبق برنامه

MD88

پنج شنبه

19:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3790

تهران

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

18:10

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

048

تهران

طبق برنامه

MD83

پنج شنبه

18:05

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5289

مشهد

طبق برنامه

MD83

پنج شنبه

18:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7060

کیش

لغو شد

MD82

پنج شنبه

17:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5223

تهران

طبق برنامه

MD83

پنج شنبه

17:25

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3834

آبادان

طبق برنامه

AT72

پنج شنبه

17:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

422

تهران

طبق برنامه

A321

ورودی داخلی

پنج شنبه

17:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7460

کیش

طبق برنامه

A320

پنج شنبه

16:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4303

تهران

طبق برنامه

B737

ورودی داخلی

پنج شنبه

15:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3858

مشهد

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

15:05

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7571

مشهد

طبق برنامه

MD82

پنج شنبه

14:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5265

مشهد

طبق برنامه

MD83

پنج شنبه

13:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3806

کیش

طبق برنامه

AT72

پنج شنبه

13:35

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3796

رشت

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

13:25

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1297

کیش

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

13:10

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4557

خارک

طبق برنامه

BAE

پنج شنبه

11:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1089

تهران

طبق برنامه

A306

پنج شنبه

11:05

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4563

اهواز

طبق برنامه

BAE

پنج شنبه

11:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

6948

عسلویه

طبق برنامه

MD83

پنج شنبه

10:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3884

اهواز

طبق برنامه

AT72

پنج شنبه

09:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1298

تهران

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

09:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

2516

لاوان

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

09:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3774

تهران

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

09:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3798

بندر عباس

طبق برنامه

AT72

پنج شنبه

09:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5287

تهران

طبق برنامه

MD83

پنج شنبه

08:55

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3772

تهران

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

08:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4562

کرمان

طبق برنامه

BAE

پنج شنبه

07:05

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4301

مشهد

طبق برنامه

B737

پنج شنبه

01:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3870

آبادان

طبق برنامه

AT72

پنج شنبه

01:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4309

تهران

طبق برنامه

B737

ورودی داخلی

پنج شنبه

01:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3794

بندر عباس

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

پنج شنبه

00:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7559

تهران

لغو شد

MD82

پنج شنبه

00:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3788

تهران

اعلام ورود (00:15)

F100

چهار شنبه

23:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3846

کیش

نشست(23:17)-پایان تحویل بار

AT72

چهار شنبه

22:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7449

مشهد

نشست(23:24)-پایان تحویل بار

A320

چهار شنبه

22:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3826

اهواز

نشست(22:20)-پایان تحویل بار

F100

ورودی داخلی

چهار شنبه

22:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1236

تهران

نشست(22:05)-پایان تحویل بار

RJ10

چهار شنبه

22:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1087

تهران

نشست(21:28)-پایان تحویل بار

A306

چهار شنبه

21:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

424

تهران

نشست(21:46)-پایان تحویل بار

MD82

چهار شنبه

21:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

048

تهران

نشست(21:09)-پایان تحویل بار

MD83

چهار شنبه

20:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساها

156

تهران

نشست(19:55)-پایان تحویل بار

B737

چهار شنبه

19:35

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1207

مشهد

نشست(20:01)-پایان تحویل بار

RJ10

چهار شنبه

19:10

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3770

کرمانشاه

نشست(18:28)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

19:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3834

آبادان

نشست(19:17)-پایان تحویل بار

AT72

چهار شنبه

18:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3790

تهران

نشست(18:53)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

18:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

232

تهران

نشست(20:07)-پایان تحویل بار

A320

چهار شنبه

18:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3776

تهران

نشست(17:57)-پایان تحویل بار

A320

ورودی داخلی

چهار شنبه

17:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7460

کیش

نشست(18:20)-پایان تحویل بار

A320

چهار شنبه

17:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5223

تهران

نشست(18:15)-پایان تحویل بار

MD83

چهار شنبه

17:25

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3792

تهران

نشست(16:56)-پایان تحویل بار

F100

ورودی داخلی

چهار شنبه

17:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7476

عسلویه

نشست(16:08)-پایان تحویل بار

MD82

چهار شنبه

16:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

2534

ماهشهر

نشست(21:41)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

16:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4303

تهران

نشست(15:12)-پایان تحویل بار

B737

ورودی داخلی

چهار شنبه

15:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7060

کیش

نشست(15:08)-پایان تحویل بار

A320

چهار شنبه

14:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3782

تهران

نشست(14:16)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

14:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3778

تبریز

نشست(14:12)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

14:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7451

تهران

نشست(13:06)-پایان تحویل بار

MD82

چهار شنبه

13:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1297

کیش

نشست(12:56)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

13:10

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3806

کیش

نشست(12:47)-پایان تحویل بار

AT72

چهار شنبه

12:55

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

2570

لاوان

نشست(12:10)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

11:25

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1089

تهران

نشست(11:21)-پایان تحویل بار

A306

چهار شنبه

11:05

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

235

بندر لنگه

نشست(17:00)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

10:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5297

تهران

نشست(12:37)-پایان تحویل بار

MD82

چهار شنبه

10:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1298

تهران

نشست(09:55)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

09:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3774

تهران

نشست(09:33)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

09:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3798

بندر عباس

نشست(09:24)-پایان تحویل بار

AT72

چهار شنبه

09:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

2516

لاوان

لغو شد

F100

چهار شنبه

09:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3772

تهران

نشست(08:55)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

08:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

426

تهران

نشست(09:28)-پایان تحویل بار

A320

ورودی داخلی

چهار شنبه

08:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5287

تهران

لغو شد

MD83

چهار شنبه

07:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

234

تهران

نشست(08:38)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

07:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

038

تهران

نشست(07:03)-پایان تحویل بار

MD83

چهار شنبه

06:35

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4301

مشهد

نشست(02:09)-پایان تحویل بار

B737

چهار شنبه

01:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3870

آبادان

نشست(01:36)-پایان تحویل بار

AT72

چهار شنبه

01:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4309

تهران

نشست(01:05)-پایان تحویل بار

B737

ورودی داخلی

چهار شنبه

01:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3826

اهواز

نشست(01:06)-پایان تحویل بار

AT72

چهار شنبه

01:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7559

تهران

لغو شد

MD82

چهار شنبه

00:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3788

تهران

نشست(00:35)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

00:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

قشم ایر

1237

تهران

طبق برنامه

RJ10

پنج شنبه

22:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1086

تهران

طبق برنامه

A306

پنج شنبه

22:35

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7461

کیش

طبق برنامه

A320

پنج شنبه

22:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

429

تهران

طبق برنامه

MD82

پنج شنبه

21:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3787

تهران

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

20:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساها

157

تهران

طبق برنامه

B737

پنج شنبه

20:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6296

تهران

طبق برنامه

MD88

پنج شنبه

20:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3825

اهواز

طبق برنامه

AT72

پنج شنبه

19:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3777

تبریز

لغو شد

F100

پنج شنبه

19:10

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5290

مشهد

طبق برنامه

MD83

پنج شنبه

19:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

049

تهران

طبق برنامه

MD83

پنج شنبه

19:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7061

کیش

لغو شد

MD82

پنج شنبه

18:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3869

آبادان

طبق برنامه

AT72

پنج شنبه

18:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5224

تهران

طبق برنامه

MD83

پنج شنبه

18:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

423

تهران

طبق برنامه

A321

ورودی داخلی

پنج شنبه

18:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4300

مشهد

طبق برنامه

B737

پنج شنبه

17:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7448

مشهد

طبق برنامه

A320

پنج شنبه

17:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3865

ساری

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

16:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4308

تهران

طبق برنامه

B737

ورودی داخلی

پنج شنبه

15:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7570

مشهد

طبق برنامه

MD82

پنج شنبه

15:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5288

تهران

طبق برنامه

MD83

پنج شنبه

14:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3789

تهران

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

14:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1299

تهران

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

13:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1088

تهران

طبق برنامه

A306

پنج شنبه

12:10

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4556

خارک

طبق برنامه

BAE

پنج شنبه

12:10

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4563

کرمان

طبق برنامه

BAE

پنج شنبه

11:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

6949

عسلویه

طبق برنامه

MD83

پنج شنبه

11:10

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3805

کیش

طبق برنامه

AT72

پنج شنبه

10:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3857

مشهد

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

10:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

2517

لاوان

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

10:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1296

کیش

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

10:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3833

آبادان

طبق برنامه

AT72

پنج شنبه

10:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5266

مشهد

طبق برنامه

MD83

پنج شنبه

09:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3795

رشت

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

09:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4562

اهواز

طبق برنامه

BAE

پنج شنبه

07:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3883

اهواز

طبق برنامه

AT72

پنج شنبه

06:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3797

بندر عباس

طبق برنامه

AT72

پنج شنبه

06:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7558

تهران

لغو شد

MD82

پنج شنبه

06:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3773

تهران

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

06:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4302

تهران

طبق برنامه

B737

ورودی داخلی

پنج شنبه

06:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3771

تهران

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

05:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7461

کیش

در حال سوار شدن از درب خروج(4)-اعلام تاخیر(23:59)

A320

چهار شنبه

23:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1237

تهران

پرواز کرد(22:59)

RJ10

چهار شنبه

22:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1086

تهران

پرواز کرد (22:43)

A306

چهار شنبه

22:35

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

425

تهران

پرواز کرد(22:57)

MD82

چهار شنبه

22:05

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

049

تهران

پرواز کرد (21:59)

MD83

چهار شنبه

21:10

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساها

157

تهران

پرواز کرد (20:58)

B737

چهار شنبه

20:35

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3787

تهران

پرواز کرد (20:05)

F100

چهار شنبه

20:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3845

کیش

پرواز کرد (20:33)

AT72

چهار شنبه

20:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1206

مشهد

پرواز کرد(21:11)

RJ10

چهار شنبه

19:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3825

اهواز

پرواز کرد (19:57)

F100

ورودی داخلی

چهار شنبه

19:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7448

مشهد

پرواز کرد (19:21)

A306

چهار شنبه

18:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3869

آبادان

پرواز کرد (18:41)

AT72

چهار شنبه

18:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3775

تهران

پرواز کرد (18:58)

A320

خروجی داخلی

چهار شنبه

18:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5224

تهران

پرواز کرد(19:20)

MD83

چهار شنبه

18:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3793

بندر عباس

پرواز کرد (18:23)

F100

خروجی داخلی

چهار شنبه

18:10

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7450

تهران

پرواز کرد (17:31)

MD82

چهار شنبه

17:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4300

مشهد

پرواز کرد (17:50)

B737

چهار شنبه

17:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

2535

ماهشهر

پرواز کرد (22:05)

F100

چهار شنبه

16:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3769

کرمانشاه

پرواز کرد (15:31)

F100

چهار شنبه

15:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7061

کیش

پرواز کرد (15:55)

A320

چهار شنبه

15:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4308

تهران

پرواز کرد (15:10)

B737

ورودی داخلی

چهار شنبه

15:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3789

تهران

پرواز کرد (15:19)

F100

چهار شنبه

15:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

427

تهران

پرواز کرد (15:35)

A320

چهار شنبه

14:10

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7477

عسلویه

پرواز کرد (14:01)

MD82

چهار شنبه

14:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1299

تهران

پرواز کرد (13:52)

F100

چهار شنبه

13:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

233

تهران

پرواز کرد (13:58)

A320

چهار شنبه

13:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3791

تهران

پرواز کرد (13:20)

F100

ورودی داخلی

چهار شنبه

13:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1088

تهران

پرواز کرد (12:43)

A300

چهار شنبه

12:10

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

2571

لاوان

پرواز کرد (12:54)

F100

چهار شنبه

12:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5298

تهران

پرواز کرد (13:40)

A320

چهار شنبه

11:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

235

تهران

پرواز کرد(21:45)

F100

چهار شنبه

11:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3781

تهران

پرواز کرد (10:46)

F100

چهار شنبه

10:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1296

کیش

پرواز کرد (10:52)

F100

چهار شنبه

10:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3805

کیش

پرواز کرد (10:22)

AT72

چهار شنبه

10:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3777

تبریز

پرواز کرد(10:15)

F100

چهار شنبه

09:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

2517

لاوان

لغو شد

F100

چهار شنبه

09:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5288

تهران

لغو شد

MD83

چهار شنبه

08:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

234

بندر لنگه

پرواز کرد(14:49)

F100

چهار شنبه

08:05

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

039

تهران

پرواز کرد(07:56)

MD83

چهار شنبه

08:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3833

آبادان

پرواز کرد (07:11)

AT72

چهار شنبه

07:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3797

بندر عباس

پرواز کرد (06:23)

AT72

چهار شنبه

06:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3773

تهران

پرواز کرد (06:05)

F100

چهار شنبه

06:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

4302

تهران

پرواز کرد (06:10)

B737

ورودی داخلی

چهار شنبه

06:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7558

تهران

لغو شد

MD82

چهار شنبه

06:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3771

تهران

پرواز کرد (05:27)

F100

چهار شنبه

05:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ایر عربیا

213

شارجه

طبق برنامه

A320

پنج شنبه

14:05

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلای دبی

271

دبی

طبق برنامه

B738

پنج شنبه

11:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قطر

476

دوحه

طبق برنامه

A320

پنج شنبه

04:55

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیش

884

استانبول

طبق برنامه

B738

پنج شنبه

02:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایر عربیا

213

شارجه

نشست(13:38)-پایان تحویل بار

A320

چهار شنبه

14:05

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

664

کویت

نشست(13:49)-پایان تحویل بار

A320

چهار شنبه

13:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

657

دبی

نشست(12:32)-پایان تحویل بار

A320

چهار شنبه

12:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1191

بغداد

نشست(10:21)-پایان تحویل بار

A306

چهار شنبه

10:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیش

884

استانبول

نشست(01:43)-پایان تحویل بار

B738

چهار شنبه

02:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ایر عربیا

214

شارجه

طبق برنامه

A320

پنج شنبه

14:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلای دبی

272

دبی

طبق برنامه

B738

پنج شنبه

12:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قطر

477

دوحه

طبق برنامه

A320

پنج شنبه

05:55

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیش

885

استانبول

پذیرش مسافر در میز (3,4)-

B738

پنج شنبه

02:55

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

656

دبی

پرواز کرد (22:43)

A320

چهار شنبه

19:05

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایر عربیا

214

شارجه

پرواز کرد (14:34)

A320

چهار شنبه

14:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1190

نجف

پرواز کرد (11:55)

A306

چهار شنبه

11:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

665

کویت

پرواز کرد (10:39)

A320

چهار شنبه

09:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیش

885

استانبول

پرواز کرد (03:00)

B738

چهار شنبه

02:55

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶