اشياء ممنوعه اشياء ممنوعه

ليست کالاها و اشياء ممنوعه:

 

قابل توجه مسافرین محترم

بمنظور تأمین امنیت پروازها و رفاه آسایش مسافرین محترم، انتقال اشیاء ذیل به داخل هواپیما ممنوع میباشد. لذا جهت تسریع در امر بازرسی اقلام مذکور را به قسمت بار

و یا اشیاء ممنوعه تحویل نمائید.

انواع سلاح گرم

شامل : سلاحهای نظامی – تفنگهای شکاری – ساچمه زن

تذکر : (سلاحهای اسباب بازی که شباهت زیاد به سلاحهای حقیقی دارند را نیز شامل میگردد)

انواع سلاح سرد

شامل : شمشیر – دشنه – کارد سنگری – انواع چاقو – تیغ موکت بری – تیغ جراحی – قیچی – پنچه بوکس و سایر

اشیاء مشابه

انواع مهمات

شامل : فشنگها – نارنجکها – موارد منفجره از قبیل تی ان تی – سی 4 – دینامیت – چاشنیهای انفجاری موارد محروقه –

آتش زا   باروتی انفجاری

انواع اسپریها

شامل : گاز اشک آور – فلفلی – سمی و بی حس کننده

مواد سریع الاشتعال

شامل : بنزین – کپسولهای گاز مایع