نمایش محتوا نمایش محتوا

  • جابجایی دفاتر فروش شرکت های هواپیمایی
  • اصلاح فرایند های ورود و خروج مسافر
  • ساماندهی و نظارت بر تاکسیرانی
  • نظارت بر فروش کالا و خدمات
  • برخورد با گران فروشی
  • بهسازی فضای سبز محوطه فرودگاه
  • انجام چک لیست های زیر ساخت تاسیسات و تجهیزات هوانوردی