نمایش محتوا نمایش محتوا

سالن ترمینال پروازهای خاجی فرودگاه بین اللملی شهید دستغیب شیرازدر دست ساخت می باشد.

مشخصات پروژه ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه شیراز:

حوزه فعالیت: ترمینال فرودگاهی

کارفرما:شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

 

همکاران استراتژیک پروژه: شرکت ADPi


مکان جغرافیایی: شیراز
تاریخ شروع طراحی: ۱۳۸۶
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۴
متراژ: ۲هکتار (بر اساس برنامه جامع فرودگاه شیراز)

توضیحات:

این پروژه با همکاری شرکت فرانسوی ADPI به عنوان مشاورهمکار طراحی گردیده است.

در طراحی عملکردهای مربوط به مسافرین خروجی و ورودی سعی شده است تا روانی حرکت رعایت گردد. همچنین فضاهای عملکردهای مختلف تا حد ممکن شفاف طراحی شود تا علاوه بر مسیریابی بصری عملکرد‌ها و اتفاقات پیش روی مسافران و همراهان ایشان، از اضطراب مسافران نیز کاسته شود.

طبقه ‏ی همکف شامل سالن عمومی، سالن پذیرش مسافر و بار، سالن تحویل بار مسافران ورودی، فضاهای گمرک، اتاق‏های اداری، سالن بارانداز و فضاهای خدماتی می‌‏باشد.

طبقه‏ ی اول شامل راهروی ارتباطی مسافران ورودی، کنترل گذرنامه‏ی ورودی، فضاهای اداری، فروشگاه‏های آزاد و فضاهای خدماتی می‌‏باشد.

طبقه‏ ی دوم شامل سالن انتظار پرواز، کنترل گذرنامه‏ی خروجی، فروشگاه‏های آزاد، کنترل امنیتی، بوفه، نمازخانه، سرویس‏های بهداشتی و فضاهای خدماتی است