ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

17:20

ایران ایرIRA424

تهران

طبق برنامه

17:30

زاگرسIZG4011

تهران

طبق برنامه

17:45

آسمانIRC3995

خارک

طبق برنامه

18:05

ایران ایرIRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

شعار سال شعار سال

میز خدمت میز خدمت

                                                                                                                          
News
2019-06-23

اجراي عمليات بهسازي سيستم تهويه و نصب برج هاي خنک کننده در فرودگاه شيراز

مديرکل فرودگاههاي استان فارس از آغاز عمليات بهسازي سيستم سرمايش و تهويه ترمينال داخلي و نصب برج هاي خنک کننده در فرودگاه بين المللي شيراز خبر داد.
2019-06-15

آغاز عمليات تعويض کابل هاي باند 29 چپ فرودگاه شيراز

مديرکل فرودگاههاي استان فارس از آغاز عمليات اجراي تعويض کابل ها و هندهول هاي باند 29 چپ و تاکسي وي هاي مربوطه فرودگاه بين المللي شيراز خبر داد.
2019-05-20

نصب و راه اندازي 6 دستگاه گيت وي در فرودگاه شيراز

عمليات نصب و راه اندازي 6 دستگاه گيت وي با دقت بالا(High detection) در فرودگاه بين المللي شيراز با موفقيت انجام شد.
2019-05-06

اجراي موفق تمرين عمليات اطفاي حريق در فرودگاه شيراز

با حضور مديرکل آتشنشاني و هدايت زميني هواپيما در حاشيه برگزاري دوره آموزشي سرپرستي ‎ در فرودگاه شيراز، تمرين عمليات اطفاي حريق با موفقيت انجام شد.

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

Polls Display Polls Display

كدام بخش پرتال شیراز از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟