ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC3832

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

00:30:00

100

جمعه

23:59

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کیش

KIS7559

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

شنبه

00:45

۱ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

B737-400

شنبه

01:00

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3788

تهران

باطل شد |

100

شنبه

01:15

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3870

آبادان

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

01:20

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3778

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

02:18:00

100

شنبه

01:50

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3834

آبادان

تاخیر |

ATR-42-400

شنبه

02:20

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4077

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

06:30

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN038

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

06:50

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2545

اهواز

طبق برنامه |

F-27-500

شنبه

06:50

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2527

اصفهان

طبق برنامه |

100

شنبه

08:25

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3772

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

08:40

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2502

خارک

طبق برنامه |

100

شنبه

08:45

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3798

بندرعباس

طبق برنامه |

ATR-42-500

شنبه

09:30

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3774

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

09:40

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم

QSM1298

تهران

باطل شد |

100

شنبه

09:50

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه |

MD82

شنبه

10:10

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2526

لاوان

طبق برنامه |

100

شنبه

10:40

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

11:05

۱ مهر ۱۳۹۶

کیش

KIS7451

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

11:15

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3816

عسلویه

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

13:00

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3796

رشت

طبق برنامه |

100

شنبه

13:25

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه |

MD82

شنبه

14:05

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3782

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

14:20

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم

QSM1285

مشهد

باطل شد |

100

شنبه

14:30

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3804

لامرد

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

14:50

۱ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4327

تهران

طبق برنامه |

B737-400

شنبه

15:15

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3776

تهران

باطل شد |

100

شنبه

15:25

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-82

شنبه

16:20

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4111

مشهد

طبق برنامه |

A320

شنبه

16:30

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA405

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-10-30

شنبه

17:15

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3790

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

18:10

۱ مهر ۱۳۹۶

کیش

KIS7460

کیش

طبق برنامه |

A320

شنبه

18:15

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم

QSM1264

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

19:00

۱ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه |

B737-400

شنبه

19:10

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3792

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

19:40

۱ مهر ۱۳۹۶

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه |

737-600

شنبه

19:50

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA404

بوشهر

طبق برنامه |

MDC-DC-10-30

شنبه

20:15

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA259

مشهد

طبق برنامه |

100

شنبه

20:35

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

20:45

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3846

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

21:00

۱ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4301

مشهد

طبق برنامه |

B737-400

شنبه

21:00

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

21:30

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

21:50

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم

QSM1236

تهران

طبق برنامه |

RJ100

شنبه

22:00

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

22:30

۱ مهر ۱۳۹۶

کیش

KIS7449

مشهد

طبق برنامه |

A320

شنبه

22:45

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3786

تهران

باطل شد |

100

شنبه

22:55

۱ مهر ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

05:00

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3773

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

06:00

۱ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه |

B737-400

شنبه

06:00

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3797

بندرعباس

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

06:15

۱ مهر ۱۳۹۶

کیش

KIS7558

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

07:00

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3775

تهران

باطل شد |

100

شنبه

07:00

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2544

اهواز

طبق برنامه |

F-27-500

شنبه

07:20

۱ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4326

تهران

طبق برنامه |

737-600

شنبه

07:30

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN039

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

07:50

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4076

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

07:50

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3803

لامرد

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

08:15

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2527

لاوان

طبق برنامه |

100

شنبه

08:55

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2503

خارک

طبق برنامه |

100

شنبه

09:15

۱ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

تهران

طبق برنامه |

B737-400

شنبه

09:15

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3795

رشت

طبق برنامه |

100

شنبه

09:40

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3815

عسلویه

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

10:30

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم

QSM1284

مشهد

باطل شد |

100

شنبه

10:30

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3781

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

10:40

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6949

عسلویه

طبق برنامه |

MD82

شنبه

11:00

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2526

اصفهان

طبق برنامه |

100

شنبه

11:10

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

12:10

۱ مهر ۱۳۹۶

کیش

KIS7450

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

12:15

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3789

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

14:30

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه |

MD82

شنبه

14:50

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم

QSM1299

تهران

باطل شد |

100

شنبه

15:10

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3791

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

16:00

۱ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4300

مشهد

طبق برنامه |

B737-400

شنبه

16:30

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

17:10

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4110

مشهد

طبق برنامه |

A320

شنبه

18:00

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA405

بوشهر

طبق برنامه |

MDC-DC-10-30

شنبه

18:00

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3845

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

18:10

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3869

آبادان

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

18:30

۱ مهر ۱۳۹۶

کیش

KIS7448

مشهد

طبق برنامه |

100

شنبه

19:00

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3793

بندرعباس

طبق برنامه |

ATR-72-200/210

شنبه

19:10

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3785

تهران

باطل شد |

100

شنبه

19:15

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم

QSM1265

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

19:45

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

20:40

۱ مهر ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه |

737-600

شنبه

20:50

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA404

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

21:00

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA471

اصفهان

طبق برنامه |

100

شنبه

21:10

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

21:45

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3825

اهواز

طبق برنامه |

ATR-72-200/210

شنبه

22:00

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

22:35

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

22:45

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم

QSM1237

تهران

طبق برنامه |

RJ100

شنبه

22:45

۱ مهر ۱۳۹۶

کیش

KIS7461

کیش

طبق برنامه |

100

شنبه

23:15

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

23:30

۱ مهر ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY884

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

00:50:00

A.330

شنبه

01:05

۱ مهر ۱۳۹۶

جورجين

TGZ1727

تفلیس

نشست | پایان دریافت بار

2

B737-400

شنبه

01:50

۱ مهر ۱۳۹۶

اتریشی

AUA879

وین

نشست | دریافت بار از نقاله

1

A319

شنبه

03:35

۱ مهر ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB271

دبی

طبق برنامه |

B737-400

شنبه

11:25

۱ مهر ۱۳۹۶

العربیه

ABY213

شارجه

طبق برنامه |

A320

شنبه

13:05

۱ مهر ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY885

استانبول

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

A.330

شنبه

02:00

۱ مهر ۱۳۹۶

جورجين

TGZ1728

تفلیس

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

B737-400

شنبه

02:50

۱ مهر ۱۳۹۶

اتریشی

AUA880

وین

دريافت كارت پرواز |

A319

شنبه

04:20

۱ مهر ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB272

دبی

طبق برنامه |

B737-400

شنبه

12:25

۱ مهر ۱۳۹۶

العربیه

ABY214

شارجه

طبق برنامه |

A320

شنبه

13:45

۱ مهر ۱۳۹۶