توصیه به حجاج محترم توصیه به حجاج محترم

 

زائرين محترم حج تمتع با آرزوي سفري مملو از توشه معنوي و آرامش براي تك تك شما عزيزان لطفا به نكات و توصيه هاي زير توجه نماييد :

·         حجاج محترم حداقل چهار (4)  ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حاضر شوند.

·         به دليل ازدحام جمعيت كاروانها به صورت گروهي در فرودگاه حاضر شده و از همراهي مشايعت كنندگان خودداري گردد.

·         حجاج محترم گذرنامه ,‌ بليط ,‌كارت واكسيناسيون و فيش واريزي عوارض خروج از كشور را در دسترس داشته باشند.

·         افرادي با لباس متحدالشكل (كاورراهنماي مسافر) جهت راهنمايي حجاج در ترمينال حج مستقر مي باشند.

·         حجاج محترم به ليست مواد و اشياء ممنوعه دقت كرده و از همراه داشتن آنها جدا خودداري نمايند.

·         حجاج محترم جهت تسهيل در امر اعزام و نظم و امنيت بيشتر به توصيه هاي امنيتي پليس دقت داشته باشند.

·         حجاج محترم جهت حفظ سلامت خود در طول سفر به توصيه هاي بهداشتي دقت داشته باشند.