اشيا گمشده اشيا گمشده

اشیاء گمشده

 

در مورد پیگیری اشیا گمشده :

مسافرین عزیز می توانند در صورت گم کردن اشیاء در محیط  ترمینالها با واحد اشیاء گمشده پلیس  و در صورت گم شدن اشیاء در سالن ترانزیت داخلی با شماره

071-37118150 و در صورتی که اشیاء در داخل هواپیما به جا مانده باشند با دفتر شرکت هواپیمایی مربوطه در فرودگاه  تماس یا به صورت حضوری مراجعه فرمایند.

همچنین جهت دریافت اطلاعات بیشتر و هرگونه راهنمایی در این خصوص مسافرین عزیز می توانند  با شماره تلفن 99-37218890- 071 تماس حاصل بفرمایند.

 

اشیاء گمشده شرکت ایران ایر - تلفن مستقیم  37172138

اشیاء گمشده شرکت آسمان - تلفن مستقیم  37201731