خبر خبر

سرویس سالیانه رادار تقرب فرودگاه شیراز
سرویس سالیانه رادار تقرب فرودگاه شیراز

طی برنامه زمانبندی یک روزه؛ با همت و تلاش کارکنان اداره الکترونیک فرودگاه بین المللی شیراز سرویس سالیانه رادار اپروچ (تقرب پرواز) با موفقیت انجام شد.

مطابق برنامه ریزی های انجام شده؛ سرویس، تعمیرات پیش بینی شده، اقدامات پیشگیرانه، بازدیدها و تنظیمات مربوطه با حضور کارکنان این واحد صورت پذیرفت.

گفتنی است؛ حدود 20 سال از آغاز به کار رادار فرودگاه بین المللی شیراز می گذرد که طی این مدت سرویس، نگهداری و تعمیر آن توسط متخصصین اداره الکترونیک انجام می شود و سرویس های لازم را به مراقبین پرواز مرکز کنترل فضای کشور و فرودگاه بین المللی شیراز ارائه می دهد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد