خبر خبر

برگزاري اختتاميه دوره آموزشي مقدماتي ايمني و آتش نشاني در شيراز

اختتاميه دوره آموزشي مقدماتي ايمني و آتش نشاني(corse111 ) با حضور 19 نفر از كاركنان فرودگاههاي مهرآباد، مشهد، شيراز، بندرعباس، لارستان، اردبيل، تبريز و آبادان در فرودگاه بين المللي شيراز برگزار شد.

رضا بديعي فرد مدير كل فرودگاههاي استان فارس با اشاره به حساسيت هاي شغلي حرفه ايمني و آتش نشاني در فرودگاه گفت: افرادي كه در اين واحد مشغول به كار مي شوند بايستي داراي روحيه نوع دوستي، فداكاري، ايثار و صميميت باشند در غير اين صورت تمامي امكانات موجود بي اثر خواهد شد.

بديعي فرد افزود: حضور در واحد ايمني و آتش نشاني فرصتي است تا افراد بتوانند خدمتي خالصانه در جهت رضايت پروردگار به انسان ها عرضه بدارند. گفتني است؛ اين دوره آموزشي از تاريخ 24/10/95 لغايت 24/12/95 بمدت 450 ساعت برگزار شد.

لازم به ذكر است؛ طي اين دوره آموزشي فراگيران با مفاهيم اصول آتش نشاني، ارتباطات، هوانوردي عمومي، مديريت اپرون، مهارتهاي ميداني، خودروهاي اطفائيه، مانور طرح اضطراري، كمك هاي اوليه، كالاهاي خطرناك، شناخت هواپيما و آتش نشاني هواپيما آشنا شدند.

خاطر نشان مي سازد؛ مفاهيم اين دوره توسط 14 نفر از اساتيد اداره كل ايمني و آتش نشاني تدريس شد و در پايان دوره آزمون كتبي و عملي بعمل آمد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد