خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي ايمني اپرون در فرودگاه شيراز

 

دوره آموزشي ايمني اپرون و استفاده از خاموش كننده هاي دستي با حضور 46 نفر از خلبانان و كمك خلبانان شركت هواپيمايي آسمان به مدت 3 روز در فرودگاه بين المللي شيراز برگزار شد.

طي اين دوره آموزشي نحوه استفاده از اطفائيه هاي دستي، موقعيت گيري خودروها در مواقع بحراني و آشنايي با تجهيزات ايمني و آتشنشاني تدريس شد.

لازم به ذكر است؛ مطالب اين دوره توسط كارشناسان اداره ايمني و آتشنشاني فرودگاه شيراز تدريس شد.

گفتني است؛ در پايان اين دوره آموزشي فراگيران به صورت عملي با نحوه و كاركرد اطفائيه هاي دستي و تجهيزات ايمني آشنا شدند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد