خبر خبر

برگزاري مراسم روز جهاني مخابرات هواپيمايي در فرودگاه شيراز

مراسم گراميداشت روز جهاني مخابرات هواپيمايي با حضور مدير كل فرودگاههاي استان فارس، كاركنان اداره كل، شركت ها و ارگانهاي مستقر در فرودگاه بين المللي شيراز برگزار شد.

رضا بديعي فرد مدير كل فرودگاههاي استان فارس ضمن تبريك روز جهاني مخابرات هواپيمايي گفت: شبكه پيامهاي هوانوردي از جمله حوزه هايي است كه در مجموعه صنعت هوانوردي سهم مهمي در ايمني پروازها، ايجاد نظم، تسريع در امور و افزايش كارايي بر عهده دارد.

مدير كل فرودگاههاي فارس افزود: دريافت به موقع يك طرح پروازي و ارسال آن به فرودگاه هاي مقصد و جايگزين ، همچنين ايجاد تغييرات پروازي اعم از تأخيرات يا تغييرات كه در آيتم هاي پروازي روي مي دهد و ارسال و دريافت گزارشات جوي عواملي هستند كه در سلامت يك پرواز نقش اساسي و حياتي دارند.

بديعي فرد اضافه كرد : AFTN يك شبكه جهاني است كه براي مبادله پيامهاي هوانوردي طراحي شده است و كشور ما بعنوان بخشي از اين شبكه وسيع جهاني مشغول به ارائه سرويس مي باشد.

وي اظهار داشت : در مجموعه عمليات هوانوردي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران شبكه پيامهاي هوانوردي يكي از اداراتي است كه همواره مسير تعالي را طي نموده است و تلفيق آن با واحد IT باعث شد تا با ساير حوزه هاي اين صنعت مشاركت و همكاري بيشتري داشته باشند.

در پايان اين مراسم با اهداي لوح و هديه از بازنشستگان اين حوزه قدرداني بعمل آمد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد