خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي آشنايي با موقعيت خلباني شبيه ساز تقرب پرواز
همزمان با بهره برداري از شبيه ساز تقرب پرواز فرودگاه بين المللي شيراز ، دوره آموزشي آشنايي با موقعيت خلباني شبيه ساز تقرب نيز برگزار شد.

 

همزمان با بهره برداري از شبيه ساز تقرب پرواز فرودگاه بين المللي شيراز ، دوره آموزشي آشنايي با موقعيت خلباني شبيه ساز تقرب نيز برگزار شد.

اين دوره آموزشي 30 ساعته ، با حضور كاركنان مراقبت پرواز با هدف تربيت خلبان و همچنين آشنايي كاربران با نحوه كار سامانه مربوطه برنامه ريزي و اجرا گرديد.

طي اين دوره آموزشي فراگيران قادر خواهند بود به عنوان خلبان دستورالعمل هاي صادر شده از سوي كنترلرهاي ترافيك هوايي را جهت اخذ گواهي نامه هاي صلاحيت شغلي، اجرا كنند كه اين اقدام نه تنها موجب كاهش خطرات احتمالي پروازي، بلكه باعث ارتقاي سطح مهارتهاي عملي كنترلرهاي ترافيك هوايي كه تا بيش از اين حين آموزش عملي در محيط واقعي وجود داشت ؛ مي شود.

لازم به ذكر است؛ شبيه ساز نصب شده در فرودگاه بين المللي شيراز چهارمين شبيه سازي است كه توسط كارشناسان اداره كل مراقبت پرواز طراحي، اجرا و بهره برداري شده است.

خاطر نشان مي سازد؛ مطابق برنامه ريزي هاي انجام شده با نصب و راه اندازي اين سيستم ، فرودگاه شيراز تا پايان سال جاري ميزبان سه دوره آموزشي تقرب پرواز عملياتي از فرودگاههاي ديگر خواهد بود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد