خبر خبر

اجراي عمليات روكش پليمري باند 29 چپ فرودگاه بين المللي شيراز
عمليات روكش نهايي باند 29 چپ فرودگاه بين المللي شيراز با استفاده از قير پليمري آغاز شد.

عمليات روكش نهايي باند 29 چپ فرودگاه بين المللي شيراز با استفاده از قير پليمري آغاز شد.

رضا بديعي فرد مدير كل فرودگاههاي استان فارس گفت: به منظور بهسازي باندهاي 29 راست و چپ فرودگاه بين المللي شيراز، طي3 سال گذشته عمليات تراش، ترميم و اجراي لايه هاي آسفالتي انجام شد كه پس از اتمام روكش نهايي باند 29 راست و انجام خط كشي و بهره برداري از آن، اكنون روكش نهايي باند 29 چپ با استفاده از قير پليمري نيز آغاز شده است. 

مدير كل فرودگاههاي استان فارس افزود: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده و تعهد پيمانكار مربوطه، عمليات روكش نهايي و خط كشي باند تا پايان مهرماه سال جاري به اتمام خواهد رسيد.

بديعي فرد خاطر نشان كرد : حجم كامل آسفالت مورد استفاده 21 هزار تن است و روزانه بيش از 800 تن آسفالت ريزي خواهد شد.

وي افزود : هزينه اجراي اين پروژه بالغ بر 35ميليارد تومان است كه از محل اعتبارات شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران تأمين شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد