خبر خبر

سامانه جديد ضبط مكالمات در فرودگاه بين المللي شيراز نصب شد
سامانه ركوردر جديد مارك ATIS با همكاري كاركنان واحد نصب و نگهداري تجهيزات ارتباطي اداره كل ارتباطات و ناوبري و كارشناسان اداره مهندسي الكترونيك فرودگاههاي فارس در فرودگاه بين المللي شيراز نصب شد.

 

سامانه ركوردر جديد مارك ATIS با همكاري كاركنان واحد نصب و نگهداري تجهيزات ارتباطي اداره كل ارتباطات و ناوبري و كارشناسان اداره مهندسي الكترونيك فرودگاههاي فارس در فرودگاه بين المللي شيراز نصب شد.

اين اقدام به منظور نوسازي سامانه ضبط مكالمات هوانوردي در فرودگاه بين المللي شيراز انجام شد.

خاطر نشان مي سازد؛ هدف از نصب اين سامانه جديد ضبط همزمان مكالمات خطوط آنالوگ، ديجيتال،VOIP و E1، افزايش ظرفيت كانال هاي ضبط و كاهش نويز در ركوردرهاي قديمي، افزايش ظرفيت آرشيوگيري، استفاده از همزماني با پروتكل NTP از روي بستر شبكه ATN، دارا بودن رايانه اختصاصي براي بازخواني و پياده سازي مكالمات با فرمت هاي رايج نظيرWAV و MP3 مي باشد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد