خبر خبر

تقدير از اداره كل فرودگاههاي استان فارس به عنوان دستگاه برتر اقامه نماز
بر اساس ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي استان، اداره كل فرودگاههاي استان فارس به عنوان دستگاه برتر در اقامه نماز معرفي و تجليل شد.

بر اساس ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي استان، اداره كل فرودگاههاي استان فارس به عنوان دستگاه برتر در اقامه نماز معرفي و تجليل شد.

هر ساله بر مبناي نظام جامع ارزيابي، و همچنين بازديد هاي كارشناسي، حضور فعال رابطين نماز و نتايج گزارش هاي واصله عملكرد دستگاههاي اجرايي در عرصه توسعه و ترويج فرهنگ نماز مورد بررسي قرار مي گيرد.

بر اين اساس اداره كل فرودگاههاي استان فارس در سال 95 به عنوان دستگاه برتر در خصوص برگزاري نماز شناخته و شايسته تقدير ستاد اقامه نماز استان قرار گرفت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد