خبر خبر

مبادله تفاهم نامه همكاري آموزشي و خدماتي فرودگاههاي استان فارس با سازمان آتش نشاني شيراز
تفاهم نامه همكاري آموزشي و خدماتي في مابين سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري شيراز و اداره كل فرودگاههاي استان فارس مبادله شد.

تفاهم نامه همكاري آموزشي و خدماتي في مابين سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري شيراز و اداره كل فرودگاههاي استان فارس مبادله شد.

در راستاي دستيابي به سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي و در جهت ارتقاء ايمني شهروندان و تحقق معيارهاي شهر ايمن با موضوع وجود ايمني و امنيت براي همه شهروندان و هماهنگي مؤثر در ارائه خدمات امدادي و اطفائي در سوانح هوايي ، فرودگاهي و غيرمترقبه ، تفاهم نامه اي في مابين سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري شيراز و اداره كل فرودگاههاي استان فارس در سالروز بزرگداشت 7 مهر روز ايمني و آتشنشاني مبادله شد.

در اين تفاهم نامه طرفين متعهد شدند نسبت به ارائه خدمات امدادي و اطفائي در سوانح هوايي ، فرودگاهي و غيرمترقبه و همچنين ارائه خدمات آموزشي ، بازرسي ايمني ادواري ، ايجاد شبكه ايمني و ارائه خدمات مرتبط در زمينه ايمني و آتش نشاني كاركنان را با مشاركت و استفاده از ظرفيت هاي دو طرف، را انجام دهند.

از ديگر مواردي كه در اين تفاهم ذكر شده است؛  مي توان به نحوه عمليات هاي امدادي و اطفائي درون محوطه فرودگاه و سوانح خارج از فرودگاه و حضور و اعزام كاركنان آتش نشاني و نجات شهرداري به فرودگاه در عمليات هاي اطفاء و نجات ، توسعه خدمات ايمني در راستاي اجراي پدافند غيرعامل و مديريت بحران و برگزاري مانورهاي مشترك ايمني اشاره كرد.

گفتني است مدت زمان اين تفاهم نامه 3 سال مي باشد و در صورت رضايت طرفين قابل تمديد خواهد بود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد