خبر خبر

مقدمات صدور اسناد اراضي فرودگاهي فارس فراهم شد
مدير ساماندهي عرصه و اماكن فرودگاهي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از انجام توافق با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي تعيين تكليف مستندسازي و نيز صدور اسناد اراضي فرودگاهي فارس خبر داد.

 

مدير ساماندهي عرصه و اماكن فرودگاهي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از انجام توافق با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي تعيين تكليف مستندسازي و نيز صدور اسناد اراضي فرودگاهي فارس خبر داد.

حسين رفيعي در جلسه رسيدگي به امور مستندسازي املاك و اراضي استان فارس گفت: شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از سال گذشته در جهت تحقق قانون كاداستر اقدام به مستند سازي املاك و اراضي فرودگاهي به فعاليت پرداخته است .

وي افزود: در قانون كاداستر به صراحت تاكيد شده است كه دستگاههاي اجرايي با همكاري و راهبري سازمان ثبت اسناد املاك، اراضي خود را مستند سازي كنند كه با استناد به اين قانون در سال گذشته حدود 80 درصد از فرودگاههاي كشور را توانستيم در لايه كاداستر جانمايي كنيم .

 رفيعي با بيان اينكه فارس از جمله استان هايي است كه فرودگاههاي زيادي را به خود اختصاص داده است، گفت: استان فارس تنها استاني است كه دو اداره كل، يك مديريت و 5 فرودگاه اقماري دارد كه بايد وضعيت مستند سازي آن هر چه سريع تر مشخص شود .

در ادامه وي خاطر نشان كرد: براساس توافقات انجام شده با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پايان آذرماه سال جاري وضعيت مستند سازي اين فرودگاهها را مشخص و با مساعدت سازمان ثبت اسناد و املاك استان اسناد مربوطه صادر شوند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد