خبر خبر

آغاز دوره آموزشي اطفاء حريق و نجات در هواپيماهاي نظامي در فرودگاه شيراز
دوره آموزشي اطفاء حريق و نجات در هواپيماهاي نظامي با حضور 21 نفر از كاركنان آتشنشاني و هدايت زميني فرودگاههاي شيراز، اصفهان، بندرعباس، زاهدان و بوشهر به مدت سه روز در فرودگاه بين المللي شيراز آغاز شد.

دوره آموزشي اطفاء حريق و نجات در هواپيماهاي نظامي با حضور 21 نفر از كاركنان آتشنشاني و هدايت زميني فرودگاههاي شيراز، اصفهان، بندرعباس، زاهدان و بوشهر به مدت سه روز در فرودگاه بين المللي شيراز آغاز شد.

طي اين دوره آموزشي 24 ساعته شركت كنندگان با فرودگاههاي نظامي، تاكتيك ها و تكنيك هاي امداد و نجات، اطفاء حريق هواپيماهاي ترابري و شكاري، كمك هاي اوليه در سوانح هوايي نظامي، تاكتيك ها و تكنيك هاي نجات خلبان و خدمه آشنا مي شوند.

لازم به ذكر است؛ مطالب اين دوره توسط مير رضا عربي كارشناس آتشنشاني فرودگاهي نيروي هوايي ارتش تدريس مي شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد