خبر خبر

مه‎آبادي براي توسعه فرودگاه فسا قول مساعد داد
رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران در بازديد از باند و ترمينال فرودگاه شهرستان فسا قول داد كه تا سطح گنجايش اين فرودگاه، براي توسعه و رفع محدوديت هاي پروازي آن اقدام شود.

رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در بازديد از باند و ترمينال فرودگاه شهرستان فسا قول داد كه تا سطح گنجايش اين فرودگاه، براي توسعه و رفع محدوديت هاي پروازي آن اقدام شود.

مهآبادي در بازديد از فرودگاه فسا با تاكيد بر اينكه توسعه با حمل و نقل هوايي گره خورده است، گفت: وقتي فرودگاه فعال ميشود زندگي و سرمايههاي محلي زنده ميشوند.

وي با اشاره به اينكه سياست دولت توسعه حمل و نقل هوايي است، افزود: رئيس جمهور و وزير راه و شهرسازي براي توسعه حمل و نقل هوايي ارزش زيادي قائل هستند.

مديرعامل شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران هدف از اين سفر را كمك به توسعه فرودگاه فسا عنوان كرد و گفت: زيرساختهاي توسعه حمل و نقل هوايي در فسا فراهم است و تا جايي كه گنجايش داشته باشد براي توسعه آن اقدام ميكنيم. همچنين از يك سال و نيم گذشته طرح مشاوره عملياتي را براي نيازسنجي و رفع محدوديتهاي پروازي اين فرودگاه اجرايي كردهايم.

در اين بازديد همچنين نماينده مردم فسا در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر ديد مثبت مديرعامل شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به توسعه فرودگاه فسا به استقبال خوب اهالي شهرستان از فرودگاه اشاره كرد و گفت: ظرفت براي فعاليت فرودگاه فسا وجود دارد اما بايد تلاش كنيم كه مسافران بيشتري را جذب كنيم.

محمدجواد جمالي همچنین افزود: بسياري از زيرساختها و شرايط در فرودگاه فسا فراهم است و با افزايش طول باند، اين فرودگاه آماده فعاليت ميشود.

این بازدید امروز، 12 آذر، انجام شد و رحمتاله مهآبادي، رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به همراه غلامحسين باقريان، عضو هيئت مديره و معاون عمليات فرودگاهي، حسين اسفندياري، قائم مقام مديرعامل در امور فرودگاهها و محمدجواد جمالي نماینده مردم فسا از بخشهاي مختلف فرودگاه دیدن كرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد