خبر خبر

مراسم اختتاميه هشتمين دوره مسابقات آتشنشانان فرودگاههاي كشور در شيراز
مراسم اختتاميه مسابقات ورزشي- عملياتي آتشنشانان فرودگاههاي كشور در فرودگاه بين المللي شيراز برگزار شد.

مراسم اختتاميه مسابقات ورزشي- عملياتي آتشنشانان فرودگاههاي كشور در فرودگاه بين المللي شيراز برگزار شد.

اين دوره از مسابقات با حضور 28 تيم سه نفره از 28 فرودگاه كشور به مدت 3 روز در فرودگاه شيراز برگزار شد و در پايان به ترتيب تيم هاي فرودگاه زنجان، اصفهان و فارس مقام اول تا سوم را كسب كردند.

رضا بديعي فرد مدير كل فرودگاههاي استان فارس در مراسم اختتاميه اين دوره از مسابقات گفت: در حوزه عمليات هوانوردي يك اصل و شعار هميشه مطرح است كه سانحه از قبل خبر نمي كند. بنابراين همكاراني كه در مجموعه آتشنشاني و هدايت زميني فرودگاه مشغول به ارائه سرويس مي باشند بايستي آمادگي صددرصدي براي رويارويي با شرايط اضطراري، سانحه يا حادثه را در مدت زمان 2 دقيقه با تمام امكانات، تجهيزات و نفرات را داشته باشند.

در ادامه مدير كل فرودگاههاي فارس افزود : آمادگي جسماني نيازمند يك سري اقدامات و فعاليت ها مي باشد كه اين مسابقات در همين راستا برنامه ريزي و اجرا شده است.

وي همچنين هدف اصلي اين مسابقات را ايجاد آمادگي ، انگيزه و ارتقاء روحيه كاري براي مقابله و مهار بحران ها دانست كه احتمال رخداد آن هر لحظه در فرودگاهها وجود دارد.

بديعي فرد تجهيز ايستگاههاي آتش نشاني فرودگاهها را كاري مهم و ارزشمند عنوان كرد و افزود : با پيگيريها و حمايت مدير كل آتش نشاني و هدايت زميني فرودگاهها امروز شاهديم كه ايستگاههاي آتشنشاني فرودگاههاي سراسر كشور به مدرن ترين خودروهاي كف ساز، تجهيزات امداد و نجات و ورزشي مجهز شده اند بنابراين انتظار مي رود كاركنان نيز متناسب با اين امكانات آمادگي جسماني خود را تقويت كنند.

حميد حاجي بيگي مدير كل آتشنشاني و هدايت زميني شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران طي سخناني به موضوع آمادگي كاركنان آتش نشاني و هدايت زميني در فرودگاهها نيز اشاره كرد و گفت: يكي از الزامات شغل آتش نشاني آمادگي جسماني است و كاركنان آتش نشاني براي اينكه در شرايط بحراني و اضطراري به كمك مردم بشتابند بايد از ابتدا تا انتهاي خدمت آمادگي جسماني خود را حفظ و تقويت كنند.

وي هدف اصلي از برگزاري اين مسابقات را ارزيابي و ارتقاي آمادگي جسماني كاركنان عنوان كرد و گفت: با اين رويكرد طي يكسال گذشته تمامي ايستگاههاي آتش نشاني فرودگاههاي كشور مجهز به دستگاههاي ورزشي و آمادگي جسماني شده اند.

حاجي بيگي اضافه كرد: با رايزني ها و هماهنگي هاي انجام شده با فدراسيون ورزش هاي همگاني مقرر شد در صورت آمادگي كاركنان آتشنشاني فرودگاههاي كشور، نفراتي به مسابقات آتش نشاني 2018 كره اعزام شوند.

كمانه نايب رئيس فدراسيون ورزش هاي همگاني كشور ضمن قدرداني از برگزاري اين مسابقات گفت: به دليل اينكه كاركنان آتشنشاني در سطح بين المللي مسابقاتي دارند و نيازمند فعاليت مداوم هستند بايستي فدراسيون ورزش آتش نشاني ايجاد شود كه اين مي تواند باعث ارتقاء سطح آمادگي آنها شود.

نايب رئيس فدراسيون از آتشنشانان به عنوان افراد ايثارگر ياد كرد و گفت: اين افراد ايثارگر بايستي آمادگي جسماني خود را حفظ كنند تا بتوانند در عرصه عمل به خوبي انجام وظيفه نمايند.

وي برگزاري اين مسابقات را باعث افزايش انگيزه كاركنان آتشنشاني فرودگاههاي كشور دانست و افزود: مهم ترين هدفي كه با برگزاري اين مسابقات دنبال مي شود سلامت محوري و ايجاد رقابت مي باشد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد