خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي كنترل ترافيك پاركينگ زميني هواپيما در شيراز
دوره آموزشي كنترل ترافيك پاركينگ زميني هواپيما با حضور 31 نفر از كاركنان آتشنشاني و هدايت زميني و پليس فرودگاههاي استان فارس به مدت 3 روز در فرودگاه بين المللي شيراز آغاز شد.

دوره آموزشي كنترل ترافيك پاركينگ زميني هواپيما با حضور 31 نفر از كاركنان آتشنشاني و هدايت زميني و پليس فرودگاههاي استان فارس به مدت 3 روز در فرودگاه بين المللي شيراز آغاز شد.

براساس نظامنامه اداره كل آتشنشاني و هدايت زميني اين دوره آموزشي به منظور كنترل اپرون فرودگاه توسط مديران اپرون اداره آتشنشاني و هدايت زميني در هنگام تصادفات و ترسيم كروكي به مدت 30 ساعت برگزار مي شود.

طي اين دوره آموزشي فراگيران با قوانين و مقررات رانندگي، نحوه بررسي و تهيه گزارش تصادفات خودرويي، نحوه برخورد با تخلفات رانندگي، انواع خودروهاي خدمات دهنده و شرايط خودروها در سطوح پروازي آشنا مي شوند.

گفتني است؛ در پايان دوره و پس از گذراندن آزمون كتبي و عملي گواهينامه و مجوز ترسيم كروكي و كارشناسي تصادفات در سطوح پروازي از سوي دانشكده پليس راهور ناجا به كنترلرهاي اپرون اعطا مي شود.

مطالب اين دوره توسط سرتيپ دوم سيد تيمور حسيني رييس دانشكده پليس راهور ناجا، سرهنگ سيد سعيد كشفي جانشين دانشكده فرماندهي و ستاد دانشگاه علوم انتظامي و سرهنگ ابراهيم اسديان عضو هيات علمي دانشكده پليس راهور تدريس مي شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد