خبر خبر

آگهي فراخوان مناقصه عمومي حمل و نصب پارتيشن هاي ترمينال فرودگاه بين المللي شيراز
شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران- معاونت عمليات فرودگاهي در نظر دارد خريد، حمل و نصب پارتيشن هاي ترمينال فرودگاه شهيد آيت اله دستغيب شيراز را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايند
علاقه مندان براي كسب اطلاعات بيشتر فايل پيوست را مطالعه فرمايند
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط