خبر خبر

انتصاب فرمانده جديد پليس فرودگاه هاي استان فارس
مراسم معارفه فرمانده پليس فرودگاههاي استان فارس با حضور فرمانده پليس فرودگاههاي کشور برگزار شد.

مراسم معارفه فرمانده پليس فرودگاههاي استان فارس با حضور فرمانده پليس فرودگاههاي كشور برگزار شد.

در اين مراسم كه با حضور سردار حسن مهري فرمانده پليس فرودگاههاي كشور و رضا بديعي فرد مديركل فرودگاههاي استان فارس برگزار شد، سرهنگ اسد زراعت گر به عنوان فرمانده جديد پليس فرودگاههاي استان فارس معرفي و از زحمات سرهنگ اكبر خسروي تقدير بعمل آمد.

سردار حسن مهري فرمانده پليس فرودگاههاي كشور در مراسم توديع و معارفه فرمانده پليس فرودگاههاي استان فارس گفت: خدمت در صنعت هوانوردي به نحوي است كه اگر تعامل بين دستگاههاي امنيتي نباشد خدمت رساني به مردم نيز ميسر نمي شود و اكنون امنيت پايداري كه وجود دارد محصول مشاركت دستگاههاي امنيتي نظير پليس، سپاه، اداره اطلاعات و نهاد رياست جمهوري است.

فرمانده پليس فرودگاههاي كشور به نقش حمل و نقل در توسعه اشاره كرد و افزود : يكي از مؤلفه هاي مناطق در حال توسعه توجه به بحث حمل و نقل در حوزه هوايي، ريلي، دريايي و جاده اي است و چنانچه همه مؤلفه ها مهيا شوند فعالين اقتصادي در منطقه حضور مي يابند در نتيجه زيرساخت نيز توسعه و تقويت مي شوند.

مهري افزود: در اين ميان جايگاه صنعت حمل و نقل هوايي پررنگ تر است و يكي از عوامل قوي در توسعه و رشد سياسي، فرهنگي و اقتصادي است كه بايستي مورد توجه قرار گيرد.

در ادامه رضا بديعي فرد ضمن تقدير از زحمات اكبر خسروي در مدت تصدي فرماندهي پليس فرودگاههاي استان فارس ، وي را فردي دلسوز ، ولايت مدار و مردمي توصيف كرد.

مديركل فرودگاههاي استان فارس به اهميت و جايگاه امنيت در حوزه هوانوردي اشاره داشت و گفت: امنيتي كه هم اكنون در حوزه فرودگاهي شاهد هستيم حاصل تلاش صادقانه و شبانه روزي پليس و سپاه حفاظت هواپيمايي و ساير ارگانهاي امنيتي است.

وي افزود : آنچه كه جايگاه پليس را نسبت به ساير ارگانهاي امنيتي متمايز مي سازد تعدد و گستردگي وظايف شغلي آنها است. پليس علاوه بر تأمين امنيت افراد در فرودگاه، حفاظت از اماكن، تجهيزات، تأسيسات  و چك و بازرسي بار همراه و غير همراه مسافرين را نيز بر عهده دارد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد