خبر خبر

راه اندازي سيستم دريافت کارت پرواز اينترنتي در فرودگاه شيراز
براي نخستين بار، تسهيلات دريافت کارت پرواز اينترنتي (از طريق وب سايت و موبايل) براي مسافرين پروازهاي شرکت هواپيمايي فلاي دبي در فرودگاه بين المللي شيراز فراهم شد.

براي نخستين بار، تسهيلات دريافت كارت پرواز اينترنتي (از طريق وب سايت و موبايل) براي مسافرين پروازهاي شركت هواپيمايي فلاي دبي در فرودگاه بين المللي شيراز فراهم شد.

رضا بديعي فرد مدير كل فرودگاههاي استان فارس گفت: در راستاي ارائه خدمات به مسافرين و تسهيل در امور پذيرش مسافر، سيستم دريافت كارت پرواز اينترنتي در فرودگاه شيراز راه اندازي شد.

مدير كل فرودگاههاي استان فارس افزود: با استفاده از اين روش مسافرين مي توانند قبل از ورود به فرودگاه نسبت به انتخاب صندلي،پرداخت اضافه بار، انتخاب غذا و دريافت كارت پروازي اقدام كنند كه مزيت هاي مهم اين سيستم حذف صف هاي طولاني دريافت كارت پرواز و كاهش ايستايي مي باشد.

وي با اشاره به اينكه اين سيستم براي مسافرين داراي پرواز ترانزيت نيز قابل استفاده مي باشد، گفت: در صورتي كه مسافر بار غير همراه داشته باشد مي تواند پس از دريافت كارت پرواز اينترنتي براي تحويل بار خود به كانتر پذيرش مراجعه و تشريفات پروازي را انجام دهد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد