خبر خبر

برگزاري مراسم تجليل از کارکنان اداره آتش نشاني و هدايت زميني فرودگاه شيراز
مراسم گراميداشت و تجليل از کارکنان آتش نشاني و هدايت زميني فرودگاه بين المللي شيراز با حضور مديرکل فرودگاههاي استان فارس و معاون مديرکل آتش نشاني و هدايت زميني شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران برگزار شد.

مراسم گراميداشت و تجليل از كاركنان آتش نشاني و هدايت زميني فرودگاه بين المللي شيراز با حضور مديركل فرودگاههاي استان فارس و معاون مديركل آتش نشاني و هدايت زميني شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران برگزار شد.

در اين مراسم رضا بديعي فرد مديركل فرودگاههاي استان فارس با اشاره به موضوع ايمني در صنعت هوانوردي گفت: ايمني در صنعت هوانوردي يك مبحث كليدي است و چرخ اين صنعت همواره بر پايه ايمني استوار بوده است. در اين راستا يكي از واحدهايي كه در حوزه عمليات هوانوردي نقش كليدي را در فرودگاه ايفا مي كند واحد آتش نشاني و هدايت زميني است.

مديركل فرودگاههاي استان فارس افزود: ماهيت اين واحد به لحاظ شرح وظايف و نوع عملكرد با حوزه هاي آتش نشاني خارج از صنعت هوانوردي متفاوت است. به عنوان مثال وقتي كه يك سانحه در فرودگاه اتفاق مي افتد كاركنان اين واحد بايستي با تمام تجهيزات در كمتر از 2 دقيقه در محل سانحه حاضر شوند و در صورت نياز، عمليات امداد- نجات و اطفائيه را انجام دهند.

وي در ادامه گفت: خوشبختانه امروزه بحث ايمني در صنعت هوانوردي در وضعيت مناسبي قرار دارد و كارشناسان ضريبي كه براي سوانح تعريف مي كنند بروز يك سانحه در 14 ميليون پرواز است.

بديعي خاطر نشان كرد: در گذشته ديدگاه مديران در صنعت هوانوردي واكنشي بود به اين معنا كه بيشتر چگونگي اقدامات و ارائه راهكار در مواقع بروز سانحه را مدنظر داشتند اما طي چند سال اخير اين ديدگاه تغيير كرده است و پيش بيني و رويكرد پيشگيرانه در سوانح در دستور كار قرار دارد.

مديركل فرودگاههاي استان فارس به تجهيزات ايمني و آتش نشاني در فرودگاه بين المللي شيراز نيز اشاره كرد و گفت: با پيگيري هايي كه انجام شده، يكي از مدرن ترين و زيباترين ساختمانهاي ايمني و آتش نشاني در فرودگاه شيراز احداث شده كه اخيراً مجهز به خودروهاي كف ساز فرودگاهي پيشرفته و امكانات ايمني و نجات شده است.

در پايان مديركل فرودگاههاي استان فارس عملكرد كاركنان اداره ايمني و آتش نشاني فرودگاه را مثبت ارزيابي كرد و بر حفظ آمادگي جسماني و ارتقاء دانش شغلي كاركنان تأكيد كرد. 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد