خبر خبر

خط کشي و رنگ آميزي سطوح پروازي فرودگاه بين المللي شيراز
عمليات خط کشي سطوح پروازي فرودگاه بين المللي شيراز با هماهنگي اداره کل تسهيلات و تجهيزات فرودگاهي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران آغاز شد.

عمليات خط كشي سطوح پروازي فرودگاه بين المللي شيراز با هماهنگي اداره كل تسهيلات و تجهيزات فرودگاهي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران آغاز شد.

رضا بديعي فرد مديركل فرودگاههاي استان فارس گفت: به منظور ارتقاي سطح ايمني، استاندارد سازي سطوح، كاهش خطاي خلبان،تسهيل در پارك هواپيما اجراي خط كشي سطوح پروازي مطابق با استاندارد ICAS114صورت مي پذيرد.

وي افزود: اين عمليات شامل خط كشي باندهاي پروازي، اپرون، تاكسي وي ها و موقعيت پارك هواپيما مي باشد.

بديعي فرد با بيان اينكه اين عمليات در مدت زمان سه روز انجام مي شود خاطرنشان كرد: براي اجراي رنگ آميزي سطوح پروازي بيش از 20 تن رنگ استفاده شده است.

وي يادآور شد: هزينه اين پروژه از محل اعتبارات شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران تأمين شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد