خبر خبر

تعويض ترانسفورماتورهاي فشار متوسط پست هاي برق روشنايي باند فرودگاه شيراز
ترانسفورماتورهاي فشار متوسط پست هاي برق روشنايي باند فرودگاه بين المللي شيراز تعويض شد.

ترانسفورماتورهاي فشار متوسط پست هاي برق روشنايي باند فرودگاه بين المللي شيراز تعويض شد.

رضا بديعي فرد مديركل فرودگاههاي استان فارس گفت: با توجه به فرسودگي ترانسفورماتورها و پيرو آن كاهش ضريب ايمني، با مساعدت اداره كل تسهيلات و تجهيزات شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران تعويض ترانس هاي فشار متوسط پست هاي برق روشنايي باند انجام شد.

بديعي فرد به اجراي اين پروژه در مدت زمان كوتاهي اشاره كرد و افزود: تعداد 6 دستگاه ترانسفورماتور با ظرفيت KVA 800  و KVA 315  در مدت زمان 4 روز با موفقيت نصب و راه اندازي شد.

وي اضافه كرد: عمليات تعويض ترانس ها با تلاش كاركنان فني و مهندسي فرودگاه شيراز و همكاري و نظارت كارشناسان اداره كل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي با 150 نفر ساعت صورت پذيرفت.

بديعي فرد خاطر نشان كرد: هزينه اين پروژه بالغ بر 5 ميليارد ريال است كه از محل اعتبارات شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران تأمين شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد