خبر خبر

اجراي عمليات جا به جايي چراغ هاي باند 29 چپ فرودگاه شيراز
مدير کل فرودگاههاي استان فارس از آغاز عمليات کرگيري جهت رفع اعوجاج چراغ هاي باند 29 چپ فرودگاه بين المللي شيراز خبر داد.

مدير كل فرودگاههاي استان فارس از آغاز عمليات كرگيري جهت رفع اعوجاج چراغ هاي باند 29 چپ فرودگاه بين المللي شيراز خبر داد.

رضا بديعي فرد مدير كل فرودگاههاي استان فارس با بيان اينكه اين اقدام از الزامات تمديد گواهينامه فرودگاهي در راستاي افزايش ايمني است، گفت: به منظور رفع يافته هاي ايمني و يكنواختي موقعيت چراغ هاي باند 29 چپ مطابق با استاندارد ICAS114 عمليات اجراي كرگيري و جا به جايي انجام مي شود.

بديعي فرد افزود: با اجراي اين عمليات تعداد 170 عدد چراغ باند جا به جا و طبق استاندارد مربوطه نصب خواهد شد.

وي اضافه كرد: اين پروژه با همكاري كارشناسان اداره كل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و كاركنان اداره فني و مهندسي فرودگاه شيراز در مدت زمان 10 روز انجام مي شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد