خبر خبر

جايجايي آنتن سيستم سايت مانيتور رادار فرودگاه شيراز
جابجايي و انتقال آنتن سيستم سايت مانيتور Site monitor)) رادار فرودگاه بين المللي شيراز با موفقيت انجام شد.

جابجايي و انتقال آنتن سيستم سايت مانيتور Site monitor)) رادار فرودگاه بين المللي شيراز با موفقيت انجام شد.

با توجه به لزوم جابجايي آنتن سيستم سايت مانيتور ( Site monitor ) رادار و نصب در محل جديد به منظور بهبود دقت رادار در اعلام زاويه اهداف، اقدامات لازم توسط كارشناسان اداره الكترونيك هواپيمايي فرودگاه صورت پذيرفت.

بر اساس بررسي هاي انجام شده، پس از انتقال و نصب آنتن در محل جديد تنظيمات مورد نياز جهت تصحيح دقت زاويه اي رادار نيز با موفقيت انجام شد.

لازم به ذكر است؛ با تلاش كارشناسان اداره الكترونيك فرودگاه و پشتيباني فني و مهندسي متخصصان اداره كل ارتباطات و ناوبري، با گذشت حدود 23 سال از نصب رادار فرودگاه شيراز، همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهد و توانسته سهم بسزايي در ارائه خدمات نظارت هوايي و تقرب پروازي ايفا نمايد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد