خبر خبر

ورود مجهزترين رادار فرودگاهي کشور به شيراز
مجهزترين رادار فرودگاهي کشور پس از ترخيص از گمرک وارد فرودگاه بين المللي شيراز شد.

مجهزترين رادار فرودگاهي كشور پس از ترخيص از گمرك وارد فرودگاه بين المللي شيراز شد.

رضا بديعي فرد مديركل فرودگاههاي استان فارس با اشاره به اهميت رادار جديد گفت: يكي از طرح هاي زيربنايي و مهم فرودگاه بين المللي شيراز نوسازي سيستم ها و تجهيزات ارتباطي، ناوبري و راداري است كه طي سالهاي گذشته مورد توجه و پيگيري قرار گرفته است.

مديركل فرودگاههاي فارس افزود: كليه سيستمها و تجهيزاتي كه مربوط به اين سه حوزه مي باشند تاكنون خريداري و وارد كشور شده اند كه بخشي از آن نصب، و به مرحله بهره برداري رسيده است.

وي اضافه كرد: رادار مذكور يك سيستم پيشرفته از نوع MSSR مي باشد كه عمليات نصب آن در سال آتي پس از تكميل جاده دسترسي و احداث ابنيه و تأسيسات در ارتفاعات كوه سپيدار واقع در منطقه تنگ ريز ميمند فارس آغاز مي شود.

بديعي فرد عنوان كرد: اين سيستم سبب ارتقاء سطح ايمني در حوزه هوانوردي مي شود و با نصب آن مي توانيم پوشش راداري خوبي در استان فارس به ويژه منطقه جنوب كشور ايجاد كنيم و همچنين بخشي از نقاط كوري كه هم اكنون وجود دارد را برطرف نماييم.

در پايان وي خاطرنشان كرد : از ابتداي سال جاري تا كنون مبلغ 100 ميليارد تومان از اعتبارات شركت فرودگاهه و ناوبري هوايي ايران جهت خريد تجهيزات  CNSهزينه شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد