خبر خبر

آغاز عمليات اجرايي فاز دوم بهسازي ترمينال خارجي فرودگاه شيراز
مديرکل فرودگاههاي استان فارس از آغاز عمليات اجرايي فاز دوم بهسازي ترمينال خارجي خبر داد.

مديركل فرودگاههاي استان فارس از آغاز عمليات اجرايي فاز دوم بهسازي ترمينال خارجي خبر داد.

رضا بديعي فرد مديركل فرودگاههاي استان فارس با اشاره به جابجايي سالانه حدود نيم ميليون مسافر از ترمينال خارجي و ضرورت بهسازي آن گفت: ترمينال فعلي خارجي با قدمتي 30 ساله داراي مشكلات متعددي از قبيل شكستگي و برآمدگي سنگ كف، فرسودگي سيستم سرمايش- گرمايش،  روشنايي و ... بود كه كاهش كيفيت خدمات فرودگاهي، نارضايتي مسافرين و ارگان هاي حاكميتي و شركتهاي هواپيمايي خارجي مستقر در فرودگاه را در پي داشت.

مديركل فرودگاههاي استان فارس افزود: بر اين اساس برنامه ريزي هايي انجام شد و از سال گذشته فاز نخست بهسازي سالن عمومي، گذرنامه و ترانزيت ترمينال خارجي با اقداماتي از قبيل تعويض سنگ كف، بهسازي و عايق بندي كانال هاي سرمايش- گرمايش، برق كشي و نصب سيستم روشنايي، اجراي سقف كاذب، رنگ آميزي ديوارها، احداث سرويس بهداشتي و اجراي پارتيشن هاي جديد گيت سپاه و تجميع غرفه هاي ترانزيت  با موفقيت صورت پذيرفت.

در ادامه وي خاطرنشان كرد: به دنبال تكميل و اتمام بهسازي ترمينال خارجي، عمليات اجرايي سالن گذرنامه و گمرك به مساحت سه هزار مترمربع شامل: تعويض سنگ كف، سقف كاذب، سيستم روشنايي و سرمايش- گرمايش، نصب پارتيشن هاي جديد، احداث سرويس هاي بهداشتي، نمازخانه و بهسازي تسمه هاي نقاله شروع شد كه طبق برنامه زمان بندي در مدت زمان 3 ماه انجام خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد