خبر خبر

اجراي عمليات بهسازي سيستم تهويه و نصب برج هاي خنک کننده در فرودگاه شيراز
مديرکل فرودگاههاي استان فارس از آغاز عمليات بهسازي سيستم سرمايش و تهويه ترمينال داخلي و نصب برج هاي خنک کننده در فرودگاه بين المللي شيراز خبر داد.

مديركل فرودگاههاي استان فارس از آغاز عمليات بهسازي سيستم سرمايش و تهويه ترمينال داخلي و نصب برج هاي خنك كننده در فرودگاه بين المللي شيراز خبر داد.

رضا بديعي فرد مديركل فرودگاههاي استان فارس گفت : به منظور ارتقاي سطح كيفي خدمات و در راستاي رضايت مندي مسافران و همچنين افزايش بهره وري سيستم هاي خنك كننده ، عمليات بهسازي و نصب دو عدد برج خنك كننده در تأسيسات اين ترمينال با موفقيت انجام شد.

در ادامه بديعي فرد افزود : در اين پروژه اقداماتي از قبيل طراحي ، اصلاح مسيرهاي لوله كشي ، آماده سازي محل نصب و راه اندازي برج هاي خنك كننده با همكاري و نظارت كارشناسان اداره فني و مهندسي اداره كل فرودگاههاي استان فارس صورت پذيرفت.

وي هدف از اجراي اين پروژه را افزايش بازدهي و كاهش مصرف انرژي، كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري و افزايش ضريب اطمينان و پايداري سيستم عنوان كرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد