خبر خبر

برگزاري جلسه کميته تسهيلات و تجهيزات در فرودگاه بين المللي شيراز
جلسه کميته تسهيلات و تجهيزات با محوريت بخشنامه مقام عالي وزارت راه و شهرسازي و ابلاغ 5 گانه اين بخشنامه، با حضور مديرکل فرودگاههاي استان فارس، فرماندهان پليس و سپاه حفاظت هواپيمايي، رؤساي شرکتهاي هواپيمايي و شرکت هندلينگ کننده در فرودگاه بين المللي شيراز برگزار شد.

جلسه كميته تسهيلات و تجهيزات با محوريت بخشنامه مقام عالي وزارت راه و شهرسازي و ابلاغ 5 گانه اين بخشنامه، با حضور مديركل فرودگاههاي استان فارس، فرماندهان پليس و سپاه حفاظت هواپيمايي، رؤساي شركتهاي هواپيمايي و شركت هندلينگ كننده در فرودگاه بين المللي شيراز برگزار شد.

رضا بديعي فرد مديركل فرودگاههاي استان فارس به بخشنامه مقام عالي وزارت راه و شهرسازي درخصوص خدمت رساني دقيق و منظم شركتها و ارگانها و دستگاههاي ذي ربط به مسافران اشاره كرد و گفت: مهمترين موضوع در ارائه خدمات به مسافران ايجاد تعامل و همدلي بين كليه شركتها و دستگاههاي مربوطه مي باشد كه تنش در اين روابط باعث ايجاد وقفه در ارائه خدمات مي شود.

مديركل فرودگاههاي استان فارس افزود: احترام متقابل منجر به ايجاد اعتماد و در نتيجه منجر به تعامل مي شود كه در نهايت ايجاد نظم، تسريع در امور، افزايش كارايي و رضايت بخشي مسافران را در پي خواهد داشت.

در ادامه بديعي فرد با اشاره به رعايت حقوق مسافر عنوان كرد طي چند ماه گذشته با تأخيرهاي زيادي روبرو هستيم كه رعايت حقوق مسافر و همچنين تمهيدات لازم بايستي از سوي شركت هاي هواپيمايي در نظر گرفته شود.

وي بر اهميت نظم و تسريع در امور مسافران نيز تأكيد كرد و گفت: رعايت نظم و سرعت بخشيدن در حوزه كاري اهميت فراواني دارد و از شركتهاي هواپيمايي انتظار داريم تا آنجا كه قانون و شرايط عملياتي اجازه مي دهد روند اعزام و پذيرش مسافران را تسريع نمايند.

بديعي فرد با اشاره به كمبودها و تنگناهاي صنعت هوانوردي بيان كرد: عليرغم تحريم هاي ظالمانه اي كه صنعت هوانوردي طي 40 سال اخير با آن روبرو بوده است با همت و تلاش متخصصين اين صنعت توانسته ايم بر مشكلات غلبه كنيم و جا دارد به عنوان يكي از مديران اين صنعت از زحمات و تلاشهاي همكاران در شركتهاي هواپيمايي، پليس، سپاه حفاظت هواپيمايي و ساير ارگانهاي ارائه دهنده خدمات به مسافران قدرداني نمايم.

وي همچنين بر حفظ و نگهداري از زيرساختهاي فرودگاهي به عنوان منابع ملي نيز تأكيد كرد.

در ادامه اين جلسه فرماندهان پليس، سپاه حفاظت هواپيمايي و رؤساي شركتهاي هواپيمايي به ارائه كمبود و مشكلات پرداختند و ضمن بررسي مشكلات راهكارهاي لازم جهت تسريع در امور آنها ارائه شد.

در پايان؛ كليه حاضرين در جلسه از پروژه در دست اجراي تعويض كابل و هندهول هاي باند 29 چپ  بازديد كردند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد