خبر خبر

اجراي عمليات استانداردسازي و اصلاح علائم و تابلوهاي سطوح پروازي فرودگاه شيراز
بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده، عمليات استانداردسازي و اصلاح علائم و تابلوهاي سطوح پروازي فرودگاه بين المللي شيراز در حال اجرا مي باشد.

بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده، عمليات استانداردسازي و اصلاح علائم و تابلوهاي سطوح پروازي فرودگاه بين المللي شيراز در حال اجرا مي باشد.

رضا بديعي فرد مديركل فرودگاههاي استان فارس گفت: در اين راستا، عمليات محوطه سازي، تسطيح و بتون ريزي تعداد 176 تابلو و علائم موجود در سطوح پروازي با همكاري و نظارت مدير ايمني،  كارشناسان اداره فني و مهندسي و ساختمان صورت مي پذيرد.

مديركل فرودگاههاي استان فارس افزود: مهمترين هدف از اجراي اين پروژه جلوگيري از رويش علف هاي هرز در اطراف علائم و تابلوها، سهولت ديد خلبان و دسترسي آسان جهت انجام تعميرات دوره اي مي باشد.

وي تأكيد كرد: تمامي اقدامات انجام شده از قبيل اصلاح، به روز رساني و رفع نواقص تابلوها بر اساس تصميم كميته ساينينگ و ماركينگ ( Signing & Marking ) شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به منظور ارتقاء سطح ايمني و پيگيري از بروز مخاطرات پروازي انجام شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد