خبر خبر

برقراري اولين دوره رقابت هاي عملياتي – ورزشي کنترلرهاي مراقبت پرواز در شيراز
اولين دوره رقابتهاي عملياتي– ورزشي کنترلرهاي مراقبت پرواز روز سه شنبه شانزدهم مهرماه با حضور کارشناسان اداره مراقبت پرواز فرودگاه بين المللي شيراز برگزار شد.

اولين دوره رقابتهاي عملياتي– ورزشي كنترلرهاي مراقبت پرواز روز سه شنبه شانزدهم مهرماه با حضور كارشناسان اداره مراقبت پرواز فرودگاه بين المللي شيراز برگزار شد.

طبق برنامه ريزي ها و هماهنگي هاي انجام شده با اداره كل كنترل ترافيك هوايي اين دوره از مسابقات با هدف ايجاد روحيه نشاط و جنب و جوش در جهت كاهش اثرات مخرب استرس و فشارهاي ناشي از حرفه پرمخاطره مراقبت پرواز و همچنين هماهنگي ذهني و عصبي– عضلاني براي اخذ تصميمات آني و صحيح در بين كنترلرها براي نخستين بار در سطح فرودگاههاي كشور طراحي و اجرا شد.

اين مسابقات با حضور 20 نفر از كارشناسان مراقبت پرواز در چهار رده سني كمتر از 35، بين 35 تا 40، 40 تا 45 و بالاي 45 سال برگزار شد و شركت كنندگان در مسيري 95 متري در پنج آيتم به رقابت پرداختند.

گفتني است؛ آيتم هاي اين مسابقه شامل ضربه زدن به توپ، دارت، موقعيت يابي با استفاده از position label ، پرش جفت پا و شناخت TMA بود كه هدف اصلي از اجراي آن ارزيابي و سنجش ميزان آمادگي جسماني، سرعت و دقت در تصميم گيري صحيح در حداقل زمان مي باشد.

برگزاري و داوري اين دوره از رقابت ها به عهده هيأت 5 نفره اي متشكل از جواد دستجردي و مهران عزيزيان عضو كميته ورزش شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، فخرالدين كشاورز رئيس اداره مراقبت پرواز فرودگاه بين المللي شيراز، علي رستمي و محمد مرتضوي كارشناسان اداره كل مراقبت پرواز ستاد بوده است.

لازم به ذكر است؛ در پايان اين رقابت جذاب و ديدني به نفرات اول تا سوم مدال و لوح تقدير اعطاء شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد