خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي تکميل سيستم انبار و تدارکات در شيراز
دوره آموزشي تکميلي سيستم انبار و تدارکات به مدت 2 روز در فرودگاه بين المللي شيراز برگزار شد.

دوره آموزشي تكميلي سيستم انبار و تداركات به مدت 2 روز در فرودگاه بين المللي شيراز برگزار شد.

اين دوره آموزشي با حضور 14 نفر از كارشناسان امور مالي فرودگاههاي شيراز، بندرعباس، بوشهر، يزد، لار، لامرد و ياسوج از تاريخ 27/11/98  لغايت 28/11/98  به ميزباني فرودگاه شيراز برگزار شد.

در اين دوره آموزشي 16 ساعته، شركت كنندگان با نحوه انبارگرداني در سيستم نماد ايران آشنا شدند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد