خبر خبر

برگزاري چهارمين رزمايش پدافند غيرعامل در فرودگاه شيراز
چهارمين رزمايش پدافند غيرعامل قطع برق مراکز ثقل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در سال98 در فرودگاه شيراز برگزار شد.

چهارمين رزمايش پدافند غيرعامل قطع برق مراكز ثقل شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در سال 98 با هدف ارزيابي آمادگي، تاب آوري، حفاظت و صيانت از زيرساخت ها و سرمايه هاي ملي در حوزه فرودگاهي و همچنين ارتقاء و تداوم روند ارائه خدمات ايمني هوانوردي در زمان قطع برق، در فرودگاه                 بين المللي شيراز برگزار شد.

اين رزمايش با حضور مديركل فرودگاههاي استان فارس، ارزياب سازمان پدافند غيرعامل كشور، كارشناسان پدافند غيرعامل استان، توانیر استان، كارشناس دفتر مقررات فرودگاهي، مديريت بحران و پدافند غيرعامل شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران برگزار شد.

بر اساس سناريو، ابتدا قطع برق كليه اماكن فرودگاه انجام شد سپس ارزياب سازمان پدافند غيرعامل كشور به همراه مديركل فرودگاههاي استان فارس با حضور در بخش هاي مختلف فرودگاه از قبيل: برج  اپروچ، ترمينال داخلي و خارجي، اداره آتش نشاني و هدايت زميني، سايت رادار و واحد برق و روشنايي باند ضمن بررسي وضعيت اين اماكن، توضيحات لازم در مواجهه با چنين شرايطي و همچنين وظايف و دستورالعملهاي مربوطه را به طور كامل تشريح كردند.

گفتنی است؛در پايان اين رزمايش، نقاط ضعف و قوت مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد