خبر خبر

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي همزمان با ارزيابي کيفي(فشرده) عمليات زهکشي و شبکه جمع آوري آبهاب سطحي و فاضلاب فرودگاه بين المللي شيراز
آگهي فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي همزمان با ارزيابي کيفي(فشرده) عمليات زهکشي و شبکه جمع آوري آبهاب سطحي و فاضلاب فرودگاه بين المللي شيراز

اداره کل فرودگاههای استان فارس در نظر دارد فراخوان آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي همزمان با ارزيابي کيفي(فشرده) عمليات زهکشي و شبکه جمع آوري آبهاب سطحي و فاضلاب فرودگاه بين المللي شيراز را برگزار کند.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد