خبر خبر

آغاز عمليات نصب سيستمقفس فارادي و حفاظت ثانويه در فرودگاه شيراز
در راستاي حفاظت از تجهيزات مهم و حياتي نصب شده در پست هاي برق روشنايي سطوح پروازي، عمليات نصب سيستم قفس فارادي( Faraday Cage ) و حفاظت ثانويه( Surge Arresters ) در فرودگاه بين المللي شيراز آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان فارس، در راستاي حفاظت از تجهيزات مهم و حياتي نصب شده در پست هاي برق روشنايي سطوح پروازي، عمليات نصب سیستم قفس فارادي( Faraday  Cage ) و حفاظت ثانويه( Surge  Arresters ) در فرودگاه بین المللي شيراز آغاز شد.

رضا بديعي فرد مديركل فرودگاههاي استان فارس گفت: با هماهنگي هاي انجام شده با اداره كل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي و به منظور حفاظت از تجهيزات، سيستم ها و افراد در برابر ولتاژ و جريان عظيم ناشي از وقوع صاعقه، عمليات نصب سيستم قفس فارادي و حفاظت ثانويه در ساختمان هاي پست هاي برق روشنايي باند فرودگاه شروع شد.

مدير كل فرودگاههاي استان فارس افزود: قفس فارادي و حفاظت ثانويه مي تواند تجهيزات حياتي پست هاي برق باند را در برابر ولتاژهاي بين 10 تا 20 ميليون و گاهي با افزايش تا 100 ميليون ولت و همچنين جريانات 10 تا 20 هزار آمپر و گاهي با افزاش تا 200 هزار آمپر ناشي از وقوع صاعقه را محافظت مي نمايد.

بديعي فرد خاطر نشان كرد: اين پروژه با همت، تلاش و نظارت پرسنل روشنايي باند اداره فني و مهندسي اداره كل فرودگاههاي استان فارس در حال اجرا مي باشد.

وي اضافه كرد: هزينه اجراي پروژه بالغ بر 280 ميليون تومان مي باشد كه از محل اعتبارات شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران تأمين شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد