خبر خبر

انجام سرويس و تعمير پمپ هاي روغن رادار فرودگاه شيراز
پمپ هاي روغن ( Oil pump ) موتورآنتن رادار فرودگاه بين المللي شيراز با موفقيت تعمير و سرويس شد.

پمپ هاي روغن ( Oil pump ) موتورآنتن رادار فرودگاه بين المللي شيراز با موفقيت تعمير و سرويس شد.

در پي خرابي پمپ هاي روغن موتور آنتن رادار فرودگاه شيراز و توقف ارائه سرويس هاي راداري، با همت و تلاش متخصصين اداره مهندسي الكترونيك فرودگاه ، يكي از پمپ ها در مدت زمان سه روز تعمير و راه اندازي شد.

در ادامه اين روند و در مرحله بعد، موتور دوم نيز به طور كامل با موفقيت تعمير و رفع عيب شد و ارائه خدمات سرويس راداري تداوم يافت.

گفتنی است؛ بیش از 23 سال از آغاز به کار و راه اندازی رادار ریتیون فرودگاه شیراز می گذرد و با وجود تحریم ها و عدم دسترسی به قطعات و ارائه خدمات از سوی شرکت سازنده، با درایت متخصصین اداره مهندسی الکترونیک فرودگاه، این رادار همچنان عملیاتی و در حال ارائه سرویس می باشد.

خاطر نشان مي سازد؛ در سال گذشته رادار پيشرفته از نوع PSR & MSSR توسط شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران خريداري شده است و در اين راستا هم اکنون عمليات احداث جاده دسترسي و ابنيه آن بر فرازكوه سپيدار در شهرستان ميمند در حال انجام است و مطابق برنامه پس از اتمام ابنيه ، نصب تأسيسات آن نيز تا پايان سال جاري تكميل و به بهره برداري مي رسد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد