خبر خبر

اهداي خون توسط کارکنان فرودگاه بين المللي شيراز
به منظور حفظ و برپايي سنت نيکوي اهداي خون ، با حضور تيم سيار خونگيري سازمان انتقال خون شيراز ، جمعي از کارکنان فرودگاه بين المللي شيراز در اين امر خداپسندانه مشارکت نمودند.

به منظور حفظ و برپايي سنت نيكوي اهداي خون ، با حضور تيم سيار خونگيري سازمان انتقال خون شيراز ، جمعي از كاركنان فرودگاه بين المللي شيراز در اين امر خداپسندانه مشاركت نمودند.

در اين اقدام خيرخواهانه كه با استقبال كاركنان فرودگاه همراه بود بيش از 13 هزار سي سي خون براي تقويت بانك خون و كمك به بيماران نيازمند اهداء شد.

گفتني است ؛ اين برنامه با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي و حفظ فاصله اجتماعي صورت پذيرفت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد