خبر خبر

اجراي مانور عمليات زمستاني فرودگاه بين المللي شيراز
مانور عمليات زمستاني براي افزايش آمادگي و هماهنگي بيشتر نيروهاي عملياتي در مواجهه با برف و يخبندان و پيشگيري از يخ زدگي سطوح و باندهاي پروازي صبح روز سه شنبه بيستم آبان ماه 99، با موفقيت انجام شد.

مانور عمليات زمستاني براي افزايش آمادگي و هماهنگي بيشتر نيروهاي عملياتي در مواجهه با برف و يخبندان و پيشگيري از يخ زدگي سطوح و باندهاي پروازي صبح روز سه شنبه بيستم آبان ماه 99، با موفقيت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاههای استان فارس، در اين مانور پس از استقرار تجهيزات عمليات برف روبي، صحت عملكرد دستگاهها، طبق دستورالعمل هاي مربوطه مورد ارزيابي قرار گرفت.

در اجراي اين مانور از تجهيزات فرودگاهي و شركت هاي هندلينگ كننده از قبيل 2 دستگاه خودروي برف روبي، يك دستگاه كريدر، سه دستگاهDeice و غيره ... استفاده شد.

گفتني است؛ مانور مذكور با حضور مديركل فرودگاههاي استان فارس، مديركل هواپيمايي جمهوري اسلامي استان، معاونين عمليات هوانوردي و فرودگاهي، كاركنان اداره آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما و شركت هاي هندلينگ كننده برگزار شد. 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد