خبر خبر

صدور سند تک برگ مالکيت اراضي فرودگاه شهداي داراب
سند تک برگ مالکيت به مساحت ۱۵۵ هکتار متعلق به فرودگاه شهداي داراب صادر و تحويل داده شد.

سند تک برگ مالکیت به مساحت ۱۵۵ هکتار متعلق به فرودگاه شهدای داراب صادر و تحویل داده شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی شیراز، غلامرضا کریم آقائی مدیر کل فرودگاه های استان فارس گفت: با تلاش ها و پیگیری های نماینده مردم داراب در مجلس، رئیس فرودگاه داراب و اداره حقوقی و بازرگانی اداره کل فرودگاه های استان فارس سند تک برگ مالکیت با اعتباری در حدود ۳۵ میلیون ریال به نام شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اخذ شد.

وی افزود: این اقدام در راستای تحقق قوانین و مقررات مرتبط با مستندسازی اموال دولتی و حفظ بیت المال و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران محقق شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد