ضمن تشكر از شما كاربر گرامي نظر شما را به موارد ذيل معطوف ميداريم:

اين فرم به منزله اعلام خطرات و آسيبهاي بالقوه موجود در سيستم فرودگاهي و هوانوردي است كه به ديد شما كاربر و مراجعه كننده گرامي آمده است.

شما ميتوانيد با تكميل اين فرم سيستم مديريت اين فرودگاه را ازاين خطر، آگاه ساخته و باعث جلوگيري از وقوع حوادث ناگوار شويد.

با سپاس فراوان

فرم گزارش خطر داوطلبانه فرم گزارش خطر داوطلبانه

مرد   زن
وارد نمودن کد پیش شماره تلفن الزامي مي باشد. به عنوان مثال:02112345678
captcha بازخوانی تصویر